ENG ME UP สถาบันเตรียมสอบ CU-TEP TOEIC IELTS อันดับ 1

TOEIC STAR ; ความประทับใจต่อคอร์ส TOEIC

คุณแบงค์

ชื่อ-สกุล

ภัทรวิทย์ ตรีคณิตสรณ์

ทำงาน

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

ผลคะแนน TOEIC

740 คะแนน

ความประทับใจ

  • ระบบการสอนที่ทันสมัย
  • อัดเทปทุก class
  • ใส่ใจในรายละเอียด
"แตกต่าง"จากสถาบันทั่วไป ทั้งในแง่สไตล์การสอน และเครื่องมือเสริม มีระบบการสอนที่ทันสมัย อัดเทปทุก Class ให้ได้ทบทวน ใส่ใจทุกรายละเอียด เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของสถาบัน ทำให้เพิ่มคะแนน TOEIC ได้มากกว่าที่สถาบันรับรองผลไว้เสียอีก


คุณเนะ

ชื่อ-สกุล

นันทวดี ลิ้มทวีวัฒน์

ผลคะแนน TOEIC

755 คะแนน

เป็นคอร์สที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งหลักสูตร อาจารย์และเครื่องมือเสริมที่ทันสมัยมากๆ (มากกว่าตาม-สถาบันทั่วไป) ให้ผลแน่นอน 100% ซ้ำยังได้คะแนนมากกว่าที่หวัง แม้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คุณเป้

ชื่อ-สกุล

กิตติคุณ เลิศศิริมงคลกุล

การศึกษา

ป.ตรี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ผลคะแนน TOEIC

735 คะแนน

เป็นกันเองมาก สอนเข้าใจง่าย ENG ME UP จริงใจมาก และแฟร์มาก กล้าเปิดเผยทุกอย่าง เรารู้การจัดหลักสูตรโดยละเอียด แถมยังรู้ว่าใครจะเป็นผู้สอน และมีสไตล์การสอนอย่างไร และพอมาเรียนจริงก็ไม่ผิดหวัง


คุณทิพย์

ชื่อ-สกุล

ทิพยรัตน์ วงษ์สง่า

การศึกษา

ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี เชื้อเพลิง

ผลคะแนน TOEIC

710 คะแนน

อาจารย์สอนดี ให้เทคนิคในการทำข้อสอบอย่างดีเยี่ยม และมีความเอาใจใส่ ติดตามผู้เรียนเสมอ สถาบันมีระบบการสอนที่ดี บรรยากาศดี สะอาด น่าเรียน เดินทางสะดวก


คุณอ้อ

ชื่อ-สกุล

กมลพร ทิพย์ศิโรเวฐน์

การศึกษา

MBA, Strayer University

ผลคะแนน TOEIC

745 คะแนน

สรุปเนื้อหาได้ดี เห็นภาพชัดเจน มีขั้นตอน ทำข้อสอบอย่างละเอียดจากง่ายไปหายาก เทคนิค Tactics และการตัด Choice สามารถนำไปใช้ทำคะแนนได้จริง และมี Checklist ให้เช็คจุดอ่อนและปรึกษากับอาจารย์ได้ถูกจุดเลือกมาเรียนเพราะดูจาก YouTube และก็ไม่ผิดหวังจริงๆ


คุณปู

ชื่อ-สกุล

อาริยา เทพเฉลิม

บริษัท

Hess (Thailand) Limited

การศึกษา

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลคะแนน TOEIC

770 คะแนน

ห่างหายจากการสอบภาษาอังกฤษไปนาน ENG ME UP มีโปรแกรมรื้อฟื้นให้ตั้งแต่ต้นจากผล Level Test ของเรา ละเอียด เข้าใจง่าย ที่สำคัญอาจารย์ทุกท่านตั้งใจสอนมากๆ และให้เทคนิคดีๆ มากมาย ทำให้คิดเป็นระบบทำคะแนนได้ดี


ชื่อ-สกุล

วนัสนันท์ มานะนิตย์

ผลคะแนน TOEIC

860 คะแนน

mail

อาจารย์โจวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

เป้าหมายคะแนน TOEIC 700+

จัดอยู่ในกลุ่มความสามารถทางการใช้ภาษาระดับ Upper Intermediate จึงต้องมีทั้งทักษะทางการวิเคราะห์โครงสร้าง การอ่าน การฟัง ที่อยู่ในระดับดี ควรตั้งคะแนนพื้นฐานไว้ที่ Listening/ Reading : 350/350 เนื่องจากเป็นเรื่องที่เหนื่อยหากต้องนำคะแนน Part นึงไปชดเชยใน Part ที่ตนไม่ถนัด คะแนนระดับนี้ถือว่ายาก

Click เพื่ออ่านการวิเคราะห์ตามระดับคะแนนเริ่มต้น

ผู้สอบ TOEIC ส่วนใหญ่ ต้องการนำคะแนนไปยื่นเพื่อสมัครงาน หรือเพื่อเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือน อย่างไรก็ตามผู้สอบในกลุ่มนี้มักเลยจากวัยของการเตรียมตัวสอบอย่างหนัก หลายท่านห่างหายจากการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในระดับการสอบ (Academic English) ไปพอสมควร ดังนั้น อุปสรรคของผู้สอบกลุ่มนี้ คือพื้นฐานที่ต้องให้เวลาในการปรับพอสมควร จึงไม่ควรพลาดที่จะมารื้อฟื้น Grammar ที่สำคัญในห้อง Lab อาจารย์มักพบว่าผู้สอบกลุ่มนี้จะเปิดใจรับขั้นตอนการฝึกฝนค่อนข้างมาก ทำให้ข้อผิดพลาดในลักษณะข้อ Based Score ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามมักเกิด Gap เมื่อต้องไต่ไปสู่ Level 2 และ 3 เนื่องจากมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำงานหนักในจุดที่สูงขึ้นไปตรงนี้ หลายๆ ท่านที่ประสบความสำเร็จก็เกิดจากการ Note ข้อผิดพลาดตาม และปรึกษาอาจารย์โดยตรงเพื่อปรับให้ตรงจุด ทั้งในห้อง Lab สถาบัน หรือสื่ออื่นๆ ภายนอกที่แนะนำ

หากเจาะมาที่ Reading Part: Part นี้ นักเรียนจะทำคะแนนขึ้นได้อย่างมีระบบมาก แต่ต้องอาศัยความจริงจังมากพอสมควร และเมื่อคะแนนขึ้นแล้วจะไม่มีทางที่ได้คะแนน Part นี้กลับลงมาต่ำอีก ผู้ที่ประสบความสำเร็จใน Part นี้ ต้องตั้งใจปรับตั้งแต่ Pre Course (Grammar) เพื่อปูทางมาสู่ Algorithm การคิด 52 ข้อแรก (แม้จะชื่อ Reading Part แต่ 52 ข้อแรกก็คือ Grammar อยู่ดี) Algorithm จะทำให้เราเข้าใจโครงสร้างการออกข้อสอบทั้งหมด และเมื่อรู้ไต๋ ผู้ออกทำให้เราทำได้รวดเร็ว รวมถึงวางกลยุทธ์หากเป็นข้อที่ยากได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแน่นอนนำไปสู่วิชามารการตัด Choice ที่ทำให้ทำโจทย์ได้รวดเร็ว และหลายท่านชื่นชอบ และ Algorithm จะทำให้เราทราบจุดอ่อนตัวเอง และถ้าปรับจนข้อที่เป็น Base Score ไม่พลาดง่าย อาจารย์ถือว่าน่าพอใจแล้ว เพราะ จุดสำคัญมากๆ คือความ เร็ว ผู้สอบต้องทำ 52 ข้อนี้ ให้เสร็จสิ้นภายใน 25 นาที (ไม่ยากจริงๆ นะครับ)

ทำไมต้องเร่งรีบทำขนาดนั้น ก็เพราะ 48 ข้อที่เหลือ ทีเป็นการอ่านจริงๆ (Reading Comprehension) มันง่ายจริงๆ เจาะไปได้เลย Email/ Letter/ Schedule/ Memo คำศัพท์ก็เป็นเพียงกลุ่ม Business & Communication ศัพท์ก็ไม่ลึก เรื่องก็ไม่ยาก ขอแค่มีเวลาอ่านครับ แถมการเรียงคำถามกับคำตอบยังมี Pattern การหาที่ชัดเจน ใช้ Scanning ก็ทำคะแนนได้แล้ว

ในส่วน Listening การฟัง TOEIC จริงๆ แล้วไม่ยากเลยครับ แต่ต้องอาศัย สมาธิ เพราะเป็นข้อสอบที่ฟังยาวนานที่สุด 100 ข้อติด และหลายส่วนไม่มี Choice ให้เห็น แต่เป็นการฟังสั้นๆ ไม่ซับซ้อน จึงเป็น Part ที่คะแนนมักออกมาเกินคาดเสมอ หลังจากฝึกฝนได้ตามขั้นตอน การเตรียมตัวก่อนเริ่มฟัง ที่อาจารย์เตรียมไว้ให้ แม้จะเคยคิดว่าฟังไม่ค่อยเก่งก็ตาม

*สำคัญคือกำหนดเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจน เพราะแต่ละเป้าหมายคะแนน อาจมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน

"มีผู้นำทาง เปิดทางลัด และเตรียมอาวุธให้มากมายแล้ว หากระหว่างทางนั้น ไม่มีจิตใจที่สู้ ไม่หยิบจับอาวุธขึ้นมาฟาดฟัน ต่อสู้กับจุดอ่อน ความฝันก็ไม่อาจกลายเป็นจริง"
อ. โจ รุจิระ อัคราพิริยพงศ์
EngMeUp
  • คุณแบงค์
  • คุณเนะ
  • คุณเป้
  • คุณทิพย์
  • คุณอ้อ
  • คุณปู
  • x