ENG ME UP สถาบันเตรียมสอบ CU-TEP TOEIC IELTS อันดับ 1

ผลงานที่ผ่านมาของสถาบัน

สถาบัน ENG ME UP ได้รับความไว้วางใจจาก

สถาบัน ENG ME UP the English Gym ได้รับเกียรติและความไว้วางใจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการเตรียม ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ที่กำลังจะจบการศึกษา ให้มีความพร้อมในการเข้าทดสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (TOEIC) เพื่อมีโอกาสผ่าน การคัดเลือกเข้าทำงานในสถานประกอบการที่มั่นคงและมีชื่อเสียงได้มากขึ้น

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนการเรียนการสอน

STATISTICS

ผลงานของเรา Click

GUARANTEED COURSES

ติวสอบ TOEIC
ติวสอบ CU-TEP
ติวสอบ IELTS
Grammar
All Provided Courses Click
Name.  
Tel.
Email.
Message
 
   

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

ENG ME UP ขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ
ให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจพิชิตการสอบ
ก้าวแรกสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่าน