ENG ME UP สถาบันเตรียมสอบ CU-TEP TOEIC IELTS อันดับ 1

ผลงานที่ผ่านมาของสถาบัน

สถาบัน ENG ME UP ได้รับความไว้วางใจจาก

สถาบัน ENG ME UP the English Gym ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก กลุ่มนิสิตปริญญาโทในโครงการทุน สควค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการติวสอบ CU-TEP กลุ่มพิเศษ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับครูรุ่นใหม่ อันเป็น 1 ในหลาย requirement สำหรับการจบการศึกษา

สัมภาษณ์ความรู้สึก ความประทับใจ และเบื้องหลังผลสำเร็จ

ภาพความประทับใจตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์

STATISTICS

ผลงานของเรา Click

GUARANTEED COURSES

ติวสอบ TOEIC
ติวสอบ CU-TEP
ติวสอบ IELTS
Grammar
All Provided Courses Click
Name.  
Tel.
Email.
Message
 
   

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

ENG ME UP ขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ
ให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจพิชิตการสอบ
ก้าวแรกสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่าน