ENG ME UP สถาบันเตรียมสอบ CU-TEP TOEIC IELTS อันดับ 1

ผลงานที่ผ่านมาของสถาบัน

สถาบัน ENG ME UP ได้รับความไว้วางใจจาก

สถาบัน ENG ME UP the English Gym ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เข้าไปจัดคอร์สพิเศษให้กับนักเรียนในโครงการพิเศษ "หนูอยากเป็นหมอ" เพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นไปที่คอร์สการเตรียมตัวสอบ GAT

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนการเรียนการสอน

STATISTICS

ผลงานของเรา Click

GUARANTEED COURSES

ติวสอบ TOEIC
ติวสอบ CU-TEP
ติวสอบ IELTS
Grammar
All Provided Courses Click
Name.  
Tel.
Email.
Message
 
   

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

ENG ME UP ขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ
ให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจพิชิตการสอบ
ก้าวแรกสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่าน