ENG ME UP สถาบันเตรียมสอบ CU-TEP TOEIC IELTS อันดับ 1

ผลงานที่ผ่านมาของสถาบัน

สถาบัน ENG ME UP ได้รับความไว้วางใจจาก

สถาบัน ENG ME UP Gym ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากบริษัท Siam Yamaha จัดอบรมหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC ให้กับพนักงานในระดับจัดการ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของพนักงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่บริษัทฯ กำหนด

ภาพ/คลิป ความประทับใจระหว่างครูและศิษย์

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนการเรียนการสอน

STATISTICS

ผลงานของเรา Click

GUARANTEED COURSES

ติวสอบ TOEIC
ติวสอบ CU-TEP
ติวสอบ IELTS
Grammar
All Provided Courses Click
Name.  
Tel.
Email.
Message
 
   

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

ENG ME UP ขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ
ให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจพิชิตการสอบ
ก้าวแรกสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่าน