ENG ME UP สถาบันเตรียมสอบ CU-TEP TOEIC IELTS อันดับ 1

WHY ENG ME UP @@ENG ME UP We Offer 9 Best

สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์อันเป็นเลิศ

100% Live : สอนสด 100%

ทุกคอร์สการเตรียมสอบ (Exam Preparation Courses) เป็นการสอนสด 100% โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเท่านั้น ผ่านห้องเรียนรวมที่ทันสมัยในชื่อ Group Exercise (where strategies are discovered together)

Small Class : กลุ่มเล็ก

ENG ME UP the English Gym รับนักเรียนใหม่สูงสุด 15 ท่านในแต่ละรอบเรียนเท่านั้น เพราะเราเชื่อว่า การเรียนกลุ่มเล็กให้บรรยากาศที่เป็นกันเองในการซักถาม และอาจารย์สามารถดูแลได้ทั่วถึง ให้สมกับ Best in Care กับ 3 PTs โปรแกรม

Center Decoration

ENG ME UP the English Gym จัดศูนย์การเรียนรู้ใน Concept "English Gym" ตกแต่งทันสมัยพร้อม บรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ เจ้าหน้าที่และอาจารย์ทุกท่านเป็นกันเอง พร้อมให้คำปรึกษาทุกเวลา

ชมภาพบรรยากาศการเรียนการสอนภายในสถาบัน คลิก!!

STATISTICS

ผลงานของเรา Click

GUARANTEED COURSES

ติวสอบ TOEIC
ติวสอบ CU-TEP
ติวสอบ IELTS
Grammar
All Provided Courses Click
Name.  
Tel.
Email.
Message
 
   

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

ENG ME UP ขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ
ให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจพิชิตการสอบ
ก้าวแรกสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่าน