ENG ME UP สถาบันเตรียมสอบ CU-TEP TOEIC IELTS อันดับ 1

ผลงานที่ผ่านมาของสถาบัน

สถาบัน ENG ME UP ได้รับความไว้วางใจจาก

สถาบัน ENG ME UP ได้รับเกียรติและความไว้วางใจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา ให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานและที่ปรึกษาของสถาบันภาษา และเป็นส่วนสำคัญในการจัดโครงการพิเศษ อบรมเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC แบบเข้มข้น อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2016 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ให้มีความพร้อมในการเข้าทดสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (TOEIC) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานในสถานประกอบการที่มั่นคงและมีชื่อเสียงได้มากขึ้น

ครั้งที่ 1

3 Day TOEIC Conquering Camp at Greenery Resort Khaoyai
16 – 18 November 2016

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนการเรียนการสอน

ครั้งที่ 2

2 Day Intensive TOEIC [15 Hours]
11 – 12 November 2017
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนการเรียนการสอน

ครั้งที่ 3

2 Day Intensive TOEIC [12 Hours]
10 – 11 February 2018
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนการเรียนการสอน

STATISTICS

ผลงานของเรา Click

GUARANTEED COURSES

ติวสอบ TOEIC
ติวสอบ CU-TEP
ติวสอบ IELTS
Grammar
All Provided Courses Click
Name.  
Tel.
Email.
Message
 
   

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

ENG ME UP ขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ
ให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจพิชิตการสอบ
ก้าวแรกสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่าน