ENG ME UP สถาบันเตรียมสอบ CU-TEP TOEIC IELTS อันดับ 1

Corporate Social Responsibility

ENG ME UP ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็กไทย ได้จัดโครงการ ENG ME UP Scholarships เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 และ 2558 ENG ME UP ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนปีละ 5 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ

เก็บตกภาพความประทับใจของน้องๆ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ

ภาพบรรยากาศการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

STATISTICS

ผลงานของเรา Click

GUARANTEED COURSES

ติวสอบ TOEIC
ติวสอบ CU-TEP
ติวสอบ IELTS
Grammar
All Provided Courses Click
Name.  
Tel.
Email.
Message
 
   

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

ENG ME UP ขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ
ให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจพิชิตการสอบ
ก้าวแรกสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่าน