FREQUENTLY ASKED QUESTION – TOEIC COURSES

“Openness” finally turns the BEST standard into the BEST RESULT
ENG ME UP ที่เดียวที่กล้าเปิดเผยโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมือ และสไตล์การสอนทุกมิติอย่างตรงไปตรงมา

การศึกษาไม่ใช่สินค้า อย่าฝากอนาคตไว้ที่คำโฆษณา … ความจริงใจ และการเปิดเผยข้อมูลทุกมิติอย่างตรงไปตรงมา เป็นสิ่งที่ ENG ME UP ยึดถือมาตลอด 6 ปี โดยอาจารย์โจผู้ก่อตั้ง ได้ให้หลักดำเนินการไว้ว่า “ความเข้าใจที่ตรงกัน นำมาซึ่งบรรยากาศการเรียนที่เปิด และสามารถมุ่งมั่นไปสู่ผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสียรายได้ส่วนหนึ่ง อันเนื่องมาจากนักเรียนเข้าใจรูปแบบการสอนโดยละเอียดทั้งหมด แล้วไม่ถูกใจ ไม่ใช่สไตล์ที่เขาชอบ ดีกว่า เกลี้ยกล่อมให้ได้รายได้ส่วนนั้นมาแต่สูญเสียความพึงพอใจ และคำว่า Family ไป”

1. Course TOEIC ที่ ENG ME UP มีแบบไหนบ้าง

ENG ME UP วาง Position โดยการเป็น Expert ทางด้าน TOEIC มิใช่สถาบันภาษาทั่วไปแต่อย่างใด จึงได้คิดค้นพัฒนาจากประสบการณ์ พัฒนาหลักสูตรมากมายเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนทุกรูปแบบ ทั้งนักเรียนที่มีพื้นฐานหรือเป้าหมายต่างกัน นักเรียนที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีพื้นฐานในระดับดีต้องการเสริมเพียงบางจุด

ศึกษารูปแบบคอร์ส องค์ประกอบการรับรองผล และราคา Click>>

2. Course ไหนรับรองผลบ้าง

คอร์สที่ระบุคำว่า Full Package ในหลักสูตรเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น 100% Live Full Package, VDO Mixed Full Package หรือ 100% Online Full Package

อย่าตกเป็นเหยื่อการตลาดคำว่า “รับรองผล” สละเวลาทำความเข้าใจระบบรับรองผลที่จับต้องได้ วัดผลได้จริง

“คำว่า “รับรองผล” ใครๆ ก็พูดได้ ไม่ผ่านเรียนซ้ำ … ถามว่า เรียนซ้ำในเนื้อหาเดิม เทคนิคเดิม แบบฝึกหัดเดิม ให้ประโยชน์จริงหรือ? … Full Package คอร์สเดียวที่มี Agenda และ Checklist ให้ผู้เรียนทราบจุดอ่อนตนเองในระหว่างเดินไปบนทางลัดอย่างชัดเจน เพื่อปรับจุดอ่อน ก่อน-ระหว่าง-หลัง เรียน 15 Sessions หลัก [Standard Course 37.5 Hrs] อีกกว่า 60 ชั่วโมง และ Software สร้างความจำถาวรคำศัพท์เฉพาะ TOEIC 600 คำ และสร้างทักษะการฟัง 4 ระดับ … เรียกได้ว่าแม่นยำกับข้อสอบที่สุดและไม่ต้องเสียเวลาไปหาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ไหนอีก”

หมายเหตุ การรับรองผล TOEIC700+ ของ ENG ME UP ใน Full Package เป็นการรับรองผลที่ต้องได้ 700+ จริง อันเกิดจากกระบวนการสร้างหลักสูตรบนเงื่อนไขคะแนน 700+ โดยสร้าง Checklist และเนื้อหาพร้อมเครื่องมือสนับสนุน ดังนั้นหากนักเรียนเดินไปตาม Guidebook อย่างเคร่งครัด ไม่โกงตัวเอง ก็สามารถทำคะแนน 700+ ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม นักเรียนอาจพบอุปสรรคด้านเวลาในช่วงที่ลงทะเบียนไว้ ทางสถาบันจึงจัดระบบรับรองผลเพื่อความยืดหยุ่นไว้ดังนี้

 • 100% Live Full Package สามารถเข้าเรียนซ้ำ และใช้ทุกเครื่องมือได้ไม่จำกัดใน 6 เดือน (Buffet)
  เงื่อนไข นักเรียนต้องเข้า Class เรียนสดครบทั้ง 100% เท่านั้น
 • 100% Online Full Package สามารถต่ออายุ เพิ่มได้อีก 150 วัน (จากเดิม 150 วัน)
  เงื่อนไข นักเรียนแสดงผลสอบที่ตำกว่า 80 หรือต่ำกว่าเป้าหมาย ภายใน 150 วันแรก

3. ทำไมกล้ารับรองผล 100% มีระบบอะไรเป็นรูปธรรมหรือปล่าว เรียนซ้ำในแบบเดิมเหมือนทื่อืนๆ หรือเปล่าคะ

อย่าตกเป็นเหยื่อการตลาดคำว่า “รับรองผล” สละเวลาทำความเข้าใจระบบรับรองผลที่จับต้องได้ วัดผลได้จริง

“คำว่า “รับรองผล” ใครๆ ก็พูดได้ ไม่ผ่านเรียนซ้ำ … ถามว่า เรียนซ้ำในเนื้อหาเดิม เทคนิคเดิม แบบฝึกหัดเดิม ให้ประโยชน์จริงหรือ? … Full Package คอร์สเดียวที่มี Agenda และ Checklist ให้ผู้เรียนทราบจุดอ่อนตนเองในระหว่างเดินไปบนทางลัดอย่างชัดเจน เพื่อปรับจุดอ่อน ก่อน-ระหว่าง-หลัง เรียน 15 Sessions หลัก [Standard Course 37.5 Hrs] อีกกว่า 60 ชั่วโมง และ Software คำศัพท์ TOEIC 600 คำ และสร้างทักษะการฟัง 4 ระดับ … เรียกได้ว่าแม่นยำกับข้อสอบที่สุดและไม่ต้องเสียเวลาไปหาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ไหนอีก”

องค์ประกอบ Full Package เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนกว่า 5000 คน และกว่า 10 องค์กรชั้นนำ
 • Standard Course 15 Sessions 37.5 Hrs

  คอร์สกลยุทธ์เฉพาะสำหรับ TOEIC

  ขั้นตอนการคิดชัดเจนทุก Part อัดแน่นด้วยเทคนิคเฉพาะ ทำข้อสอบเร็วและแม่นยำ พร้อมข้อสอบเก่า 3 ระดับความยาก ช่วยให้เข้าใจการออกข้อสอบชัดเจนและกำหนดกลยุทธ์ข้อสอบที่มีคะแนนเท่ากันทุกข้อได้อย่างแม่นยำ

 • 10 Hour Grammar Brain Map

  เติม Input ก่อนเข้าสู่คอร์สกลยุทธ์ TOEIC [Standard Course จากข้อ 1]

  ขั้นตอนและเทคนิคจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ต้องอาศัยพื้นฐานที่ดี หรือมี Input ไปเติมนั่นเอง เพราะพื้นฐานต่างกัน นักเรียนอาจมีความจำเป็นในการเรียน 10 ชั่วโมงนี้ ต่างกันตามผล Level Test

 • 15 Hour Extra Exercise

  แก้ไขจุดอ่อนเตรียมพร้อมรับเทคนิคระดับต่อไป

  ในระหว่างเรียน 15 Sessions หลัก [Standard Course ในข้อ 1] จุดอ่อนของแต่ละท่านจะปรากฏชัดเจนก่อนขึ้นแบบฝึกหัดในระดับ Intermediate และ Advanced ผู้เรียนจำเป็นต้องจัดการจุดอ่อนใน Level นั้นๆ ตามคำแนะนำใน TOEIC 700+ Guidebook เสียก่อน เพื่อไม่ให้จุดอ่อนติดพันไปในเนื้อหาที่ยากขึ้นใน Session หลักต่อๆ ไป

 • Examination Series

  ตะลุยข้อสอบจริงเพิ่ม 6 ชุด เตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

  ขั้นตอนแม่น เนื้อหาปึ้ก ปรับจุดอ่อนครบทุก Part เตรียมพร้อมก่อนลงสนามจริงด้วย Simulation Exam อีก 6 ชุด ซ้อมใหญ่พร้อมกลยุทธ์ครบทุกรูปแบบ [ข้อสอบจาก Source ที่เหมือนข้อสอบจริงมากที่สุด] … แม่นไม่พอ ต้องเร็วและอึดด้วย

 • WORD ME UP Vocab Software

  สร้างความจำถาวร คำศัพท์เฉพาะ TOEIC 600 คำ

  Structure ดี วิเคราะห์ได้หมด แต่คำศัพท์โบ๋ ก็ไปไม่สุด เปลี่ยนรูปแบบการท่องศัพท์เดิมๆ ด้วย Interactive Software จากงานวิจัยการจดจำของสมอง

 • Listening Muscle Build-up

  เตรียมหู ก่อนรับ Focus Technique ส่วน Listeningำ

  คุ้นชินกับสำเนียง ความไว รูปแบบ ด้วยการฝึกฝน 4 ระดับ เพื่อเตรียมหูให้พร้อมสำหรับเทคนิคพิชิต TOEIC Listening ข้อสอบการฟังที่เหมือนจะยาก แต่เต็มไปด้วย Pattern คะแนนขึ้นได้เป็นกอบเป็นกำและเร็วที่สุด

  ศึกษากระบวนการเรียนโดยละเอียด

  A. Learning Process >>
  B. TOEIC Full Package Course Outline Summary >>>

4. เรียนจบจะได้ 700+ เลยไหม

หลักสูตร Knock-out TOEIC 700+ ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเสมือน คู่มือเล่นเกมส์เฉพาะ TOEIC เรียกได้ว่า เป็นการ “รู้เขา” ทั้งหมดแล้ว ตลอด Standard Course ทั้ง 37.5 ชั่วโมง ที่มีขั้นตอนการคิด เทคนิคกลยุทธ์อย่างชัดเจน รวมถึงข้อสอบที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับความยาก อย่างไรก็ตาม การ “รู้เรา” มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า กล่าวคือ ผู้เรียนเป็นอีกส่วนสำคัญ ที่จะเปิดใจ และ Check จุดอ่อนและข้อบกพร่องเพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์ในแต่ละ Session ก่อนที่จะขึ้นบทเรียนใน Session ต่อไป ด้วยการปรับแก้หรือพัฒนาจุดอ่อนนั้นๆ อย่างจำเพาะและถูกจุด ตามคำแนะนำใน TOEIC700+ Guidebook โดยผู้เรียน มีเครื่องมืออีกหลายส่วนกว่า 100 ชั่วโมงให้ฝึกฝน [ศึกษาองค์ประกอบ TOEIC Full Package ได้จากข้อ 3]

ทั้งนี้ จากนักเรียนใน Full Package 3,547 คน พบว่า 87% บรรลุเป้าหมายการสอบตั้งแต่ครั้งแรก [วัดจากเป้าหมายของแต่ละท่าน ซึ่งอาจแตกต่างกัน อันมีผลต่อความหนักหน่วงของตัวชี้วัดระหว่างเรียน]

“จากประสบการณ์พบว่า นักเรียนที่มีพื้นฐานอยู่ในระดับดี [Level Test = 19-20] Standard Course 37.5 Hrs หรือแม้แต่ซ่อมแซมบาง Part อย่างถูกจุด ก็สามารถทำคะแนนได้เกิน 700+ ได้ ทั้งนี้เนื่องจากทิศทางและเทคนิคที่พร้อมเติมลงไปในพื้นฐานเดิมของนักเรียนอยู่แล้ว ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่เกิน 70% ของสถาบัน เป็นนักเรียนวัยทำงาน พื้นฐานอาจไม่ค่อยดีนัก หรือทิ้งการสอบภาษาอังกฤษไปเป็นเวลานาน [Level Test 1-18] แต่กลับพบว่า สถิติการสอบผ่านตามเป้าหมายที่วางไว้ สูงเทียบเท่ากับนักเรียนกลุ่มแรก ทั้งนี้เนื่องมาจากการ “รู้เรา” จึงเปิดใจ และตั้งใจจริง ทำงานอย่างหนักในทุกส่วนเครื่องมือของ Full Package”

ENG ME UP Team

5. ใช้เวลาเรียนนานแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ผู้เรียนเลือก
 • In-School Course คอร์สในสถาบัน

  ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ ++ กล่าวคือ ตารางเรียนส่วนสด หรือ Standard Course 37.5 Hrs ถูกกำหนดเอาไว้ชัดเจนในวันอาทิตย์ 9.00 – 17.30 วันละ 7.5 Hrs [เช็คตารางเรียนจากเมนู Type & Schedule] อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนต้องปรับพื้นฐาน Grammar Brain Map 8-15 ชั่วโมง ขึ้นกับพื้นฐานและผล Level Test ก่อนเริ่มเรียนสด Session 1 และในระหว่าง 5 สัปดาห์ ผู้เรียนยังคงต้อง ทบทวน สำรวจจุดอ่อนผ่าน Checklist ทำการบ้านและจองเวลาเข้าใช้ Personal Computer Lab เสริม หรือ Online Platform (ขึ้นอยู่กับ Package) และ Home Software ตาม Guidebook อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้จุดอ่อนติดพันไปใน Session สด สัปดาห์ต่อๆ ไป [ผ่านไป 2-3 Weeks นักเรียนที่ตั้งใจเข้ามาปรับจุดอ่อนจะโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจน โดยไม่เกี่ยวว่าพื้นฐานเริ่มต้นเป็นอย่างไร] และเมื่อขจัดจุดอ่อนทั้งหมด พร้อมสำหรับ Simulation Exam ชุดที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 5 หรือสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนสด นักเรียนจะทราบว่าพร้อมสอบจริงมากน้อยแค่ไหน และการทำ Simulation Exam เพิ่มเติมอีก 5 ชุด เพื่อเก็บทุกลูกเล่นของข้อสอบ ยังคงเป็นเรื่องจำเป็นหลังจากจบสัปดาห์ที่ 5
  จาก Process ดังกล่าว ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จใช้เวลาราว 7-10 สัปดาห์

 • Anywhere Course

  ผู้เรียนสามารถ วางแผนและกำหนดเวลาเรียนได้เอง 100% เนื่องจาก สามารถเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ ซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอด 150 วัน (ต่อเวลาได้อีก 150 วัน หากยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย) จึงตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการผลสอบอย่างเร่งด่วน หรือมีเวลาว่างไม่ตรงกับรอบในสถาบัน รวมถึงผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง และต้องการเรียนกับอาจารย์ผู้ก่อตั้ง 100% อีกด้วย จึงเป็นที่นิยมและให้ผลลัพธ์ที่สูงกว่าการเรียนในสถาบันที่ 93% โดยมีเหตุผลหลักที่จังหวะการเรียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญไม่น้อยกว่า เนื้อหา เทคนิค และเครื่องมือ กล่าวคือ นักเรียนสามารถปรับจุดอ่อนและพร้อมสำหรับการขึ้นสู่เนื้อหาใน Session ต่อๆ ไป ต่างกับคอร์สในสถาบัน ที่นักเรียนต้องเข้าเรียน Session หลักต่อไป ตามตารางเรียนที่กำหนด แม้ว่านักเรียนยังไม่ได้ปรับจุดอ่อนใดๆ ก็ตาม [เนื้อหาใน Session หลัก มีความต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของพื้นฐาน เทคนิค และข้อสอบที่จะไต่ละระดับความยากขึ้นไป 3 ระดับ]

6. เรียนแล้วสอบผ่านกันมากน้อยแค่ไหน มีหลักฐานไหม

อัตราการบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ [จากตัวอย่างนักเรียน 5,684 คน ในช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูล 10 ปี] มีดังนี้

Standard Course [แบบเรียนสด และแบบเรียนผ่าน Online] 76%
100% Live Full Package 86%
100% Online Full Package 93%

ทั้งนี้สามารถรับชมส่วนหนึ่งของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ
พร้อมบทสัมภาษณ์ TOEIC 700+ พวกเขาทำได้อย่างไร ได้ที่นี่ >>

ชมภาพความประทับใจ และเป็นส่วนหนึ่งของ ENG ME UP Family ได้ที่นี่

7. Online ต่างจากคอร์สสดมากไหม ทำไมถึงให้ผลดีกว่าคอร์สในสถาบัน ทั้งๆ ที่ไม่ได้เจออาจารย์ตัวเป็นๆ

จุดอ่อนคอร์สในสถาบัน … จังหวะการเรียน ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จในการเรียน Full Package

เนื่องจากเนื้อหาใน TOEIC Standard Course 37.5 ชั่วโมง มีความต่อเนื่องและเพิ่มระดับความเข้มข้น 3 ระดับ การสำรวจข้อบกพร่องผ่าน Checklist [TOEIC 700+ Guidebook] และขจัดจุดอ่อนนั้นด้วย 60 ชั่วโมงเสริม รวมถึง Software คำศัพท์ และทักษะการฟัง เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการบรรลุเป้าหมาย โดยไม่สนใจว่า วันแรกที่เข้ามาเริ่มเรียนจะพื้นฐานน้อยเพียงไร
… อย่างไรก็ตาม จากสถิติ 6 ปี (จากนักเรียนในสถาบัน 3,547 คน) พบว่ามีเพียง 17% ที่จอง Lab เพื่อปรับจุดอ่อนก่อนขึ้น Session สอนสดในครั้งต่อไป (ทุกๆ วันเสาร์) อย่างครบถ้วน ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและการเดินทาง ทำให้สถิติความสำเร็จหยุดอยู่ที่ 86%


Anywhere Courses

Driving Factors ปัจจัยเพิ่มสถิติสอบผ่าน 93% … ไม่ได้เจอตัวเป็นๆ แต่กลับทำได้ดีกว่า

 • จังหวะการเรียนในอุดมคติ

  ลบจุดอ่อนคอร์สในสถาบันข้างต้นได้ 100%

  ผู้เรียนสามารถปรับพื้นฐาน Grammar 10 ชั่วโมง ตามผล Level Test ก่อนเข้าสู่ TOEIC Strategies ใน Session 1 รวมถึงสามารถขจัดจุดอ่อนตาม Checklist ได้อย่างครบถ้วนก่อนเข้าสู่เนื้อหาในระดับ Intermediate และ Advanced ใน Session ต่อๆ ไป

 • บริหารเวลาเองได้ 100%

  เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตัดปัญหาการเดินทาง และเรียนซ้ำได้ทันที

  ผู้เรียนสามารถทวนเนื้อหาซ้ำได้ทุกส่วนตลอด 150 วัน : การกด “หยุด” เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม หรือกด “ย้อน” เพื่อทวนเนื้อหาที่ตามไม่ทันได้ทันที หรือแม้แต่การย้อนทวนก่อนขึ้น Session ต่อไป (กรณีติดงานและไม่ได้เข้าเรียนต่อเนื่อง) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ

 • อาจารย์ต้นฉบับ 100%

  มั่นใจด้วยสไตล์การสอนที่ท่านถูกใจบน YouTube/ Blog/ E-Book

  VDO ทุกส่วน ถ่ายทอด และควบคุมการตัดต่อโดยอาจารย์ผู้คิดค้นหลักสูตร มีการ Update เนื้อหาตลอดเวลา ทำให้ได้หลักสูตรที่ครบถ้วนสอดคล้องตาม Standard Lesson Plan 100% [บ่อยครั้งที่นักเรียนในรอบสด ไม่ Click กับสไตล์ของอาจารย์ท่านอื่นๆ และพอใจกว่าเมื่อทวนซ้ำด้วย VDO จากอาจารย์ต้นแบบ]

 • ระบบรับรองผลที่จับต้องได้ 100%

  สถิติสอบผ่าน 93% แซงทุกรูปแบบการเรียน ในรอบ 6 ปี

  ด้วยองค์ประกอบ Full Package ข้างต้น ประกอบกับจังหวะการเรียนในอุดมคติในข้อ 1 ควบคุมผ่าน Checklist จาก TOEIC 700+ Guidebook นำมาสู่สถิติสอบผ่านสูงสุด 93% อย่างไรก็ตาม หากผู้เรียนไปสอบภายใน 150 วัน และไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ สามารถยื่นผลคะแนนเพื่อต่ออายุได้อีก 150 วัน

 • Online Platform ระดับประเทศ

  สะดวกเสมือนเรียนสด เชื่อถือได้ 100%

  มาตรฐานการเรียน Online ระบบ Streaming จาก CourseSquare.co ตลาดคอร์สเรียนออนไลน์ระดับประเทศ จดทะเบียนถูกต้องและได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานนวัตกรรมและส่งเสริมซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA) พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานมากมายที่ช่วยสร้างความต่อเนื่องและการจดจำระหว่างเรียน เสมือนการเรียนสด พร้อม Function ถามตอบ

 • Facebook Private Group

  เหมือนมีอาจารย์อยู่ข้างๆ 24 Hrs

  สิทธิพิเศษเฉพาะ Online Course กลุ่มติว TOEIC บน Facebook ให้คุณอยู่กับอาจารย์โจและอาจารย์ก้อง Expert ด้าน TOEIC กว่า 10 ปี ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมพูดคุยภาษาเดียวกัน กับผู้มีฝันเดียวกัน แล้วจะรู้ว่า ประโยชน์ไม่ได้มีอยู่แค่ในคอร์ส

8. Online เรียนได้กี่วัน เรียนทางไหนได้บ้าง

Course Online สามารถเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ผ่าน Facebook กลุ่มปิด ดูแลตรงโดยอาจารย์โจ หรือ ผ่าน streaming บน Online Platform ของบริษัท Course Square ผู้ให้บริการการเรียน online มาตรฐานระดับประเทศ ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สะดวกเรียนผ่าน Facebook Group หรือผู้เรียนที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน … ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบ รายละเอียด ราคา จำนวนวันที่สามารถเรียนได้ สิทธิพิเศษ และโปรโมชั่น ของคอร์สออนไลน์ประเภทต่างๆ ได้จากเมนู Type & Schedule ของคอร์ส TOEIC

9. สมัครและใช้งานคอร์ส Online อย่างไร

เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน อาจารย์โจจะเป็นผู้ดูแลและแนะนำการสมัครในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันด้วยตัวเอง โดยให้ผู้สนใจสมัครผ่าน Line Official Account ที่ @englishmeup เท่านั้น

10. คอร์ส Online จะมีเอกสาร หนังสือ และ Software เหมือนกันหรือไม่

ได้รับหนังสือ เอกสาร และ Software เหมือนกับคอร์สในสถาบันทุกประการ ดังนี้

1. TOEIC 700+ Guidebook

2. หนังสือ 10 Hour English Grammar Brain Map (Pre-Course)

3. Knock-out TOEIC หนังสือสำหรับ TOEIC Standard Course (15 Sessions)

4. Examination Series เอกสารข้อสอบ 6 ชุด พร้อม Tape Script

5. Listening Muscle Build-up CD ฝึกทักษะการฟังก่อนรับเทคนิค Listening

6. WORD ME UP ซอฟแวร์สร้างความจำถาวรสำหรับศัพท์ TOEIC โดยเฉพาะ 600 คำ

หมายเหตุ

1. เอกสารประกอบการเรียนในข้อ 1-5 สามารถ Download บน Online Platform และ Print Out ใช้งานหลังชำระค่าเล่าเรียนได้ทันที

2. Username & Password สำหรับ WORD ME UP ในข้อ 6 จะถูกส่งให้ท่านทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ

3. หากนักเรียนต้องการหนังสือ, CD และเอกสารประกอบหลักสูตร (ข้อ 1-5) ทางไปรษณีย์ สามารถสั่งซื้อได้ที่ englishmeup@gmail.com ในราคาชุดละ 890 บาท (หลังสมัคร 100% Online Full Package เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

11. สำหรับ Course Online ถ้ามีข้อสงสัยจะทำอย่างไร

 • ปัญหาเชิงเทคนิค

  หากพบปัญหาในการสมัคร หรือต้องการสอบถามการชำระเงิน ปัญหาทางเทคนิค สามารถสอบถามได้ทาง Line Official Account ที่ @englishmeup ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ข้อสงสัยส่วนเนื้อหาและหลักสูตร

  ผู้เรียนสามารถถามคำถามใต้ VDO ที่นักเรียนสงสัยได้เลยครับ (เพื่อความรวดเร็ว อาจระบุเวลาในวิดีโอนั้นๆ กำกับไว้ด้วย) อาจารย์จะมารีบตอบ และ เพื่อนๆ ก็จะเห็นข้อสงสัยนี้ด้วยครับ … ช่วยกันถาม ช่วยกันตอบ พิชิตเป้าหมาย TOEIC ไปด้วยกันครับ

12. ถ้าสอบยังไม่ผ่านจะทำยังไง

กรุณาศึกษาระบบรับรองผลเพิ่มเติมจากข้อ 2 โดย

 • Course ในสถาบัน เป็นลักษณะ Buffet 6 เดือน คือเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดทุก Zone การศึกษา โดยเงื่อนไขการรับรองผลนี้จะทำงานต่อเมื่อ ท่านเข้าเรียน Standard Course ครบทั้ง 100% ตามรอบที่ลงทะเบียน
 • คอร์ส Online Online ผู้เรียนสามารถเรียนได้ไม่จำกัดใน 150 วัน หากครบ 150 วัน หากยังสอบไม่ผ่าน สามารถส่งผลคะแนนสอบ เพื่อต่ออายุได้อีก 150 วัน โดยไม่มีเงื่อนไข

สำคัญ : ผู้ที่ปฏิบัติตาม TOEIC Guidebook 80+ อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ แก้ไขจุดบกพร่องทั้งหมดตาม Checklist ไม่ปล่อยให้จุดอ่อนเหล่านั้นติดพันไปใน Session หลักต่อไป มีสถิติสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกสูงถึง 86% สำหรับคอร์สในสถาบัน และ 93% สำหรับคอร์ส Online [ศึกษาเพิ่มเติมจากข้อ 6 และ 7]

13. อยากเรียนแค่บาง Part ได้ไหม

สามารถทำได้เฉพาะ Online Courses โดยท่านสามารถเช็คประเภท รายละเอียด ราคา และโปรโมชั่นของคอร์สย่อยต่างๆ ได้ทางหน้า Type & Schedule

14. มีคอร์สทดลองเรียนไหม

67% ของผู้ทำแบบสอบถาม … สอบ TOEIC ผ่านตามเกณฑ์ที่ต้องการ เพียงศึกษากลยุทธ์การสอบ TOEIC ขั้นตอน เทคนิค และฝึกฝนเพิ่มเติมตามคำแนะนำที่อาจารย์ฝากไว้อย่างไม่มีกั๊ก จาก TOEIC the Complete Blog โดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียว ความภาคภูมิใจของทีมางานอีกประการหนึ่งคือ บทความนี้ยังได้เพิ่มสติในการเลือกฝากอนาคตให้กับผู้ที่กำลังหาที่เรียนอีกด้วย ซึ่งถือเป็นจุดประสงค์หลักการสร้างสังคมอุดมปัญญาและความเท่าเทียมของโอกาสบนการขวนขวายเพิ่มเติมที่เหมาะสม