COURSE SYLLABUS;

Knock-out TOEIC 700+ Guaranteed Course – Full Package
Course Outline

รายละเอียดหลักสูตร TOEIC Full Package คอร์สรับรอผล 100% บนสถิติสอบผ่านสูงสุด จากนักเรียนกว่า 5,000 คน และองค์กรชั้นนำ อาทิ ปตท., ยามาฮ่า (ประเทศไทย), สำนักงาน กลต., มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ, etc.

หมายเหตุ: ในส่วน Session 1-15 [Session ละ 2.5 ชั่วโมง รวม 37.5 ชั่วโมง] เป็นส่วน TOEIC Standard Course คอรสกลยุทธ์เฉพาะการสอบ TOEIC เสมือนคู่มือเล่นเกมส์ เพื่อพิชิตเป้าหมายการสอบ TOEIC 700+ อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุด และส่วน Expansion Pack 1-3 คือ เนื้อหาเสริมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนเฉพาะบุคคลตามคำแนะนำใน Guidebook ซึ่งอาจมีความจำเป็นในการเรียนไม่เท่ากัน

Session No. of Hours Part Focused Topic Description
Expansion Pack 1: Pre-Course [10 Hour Grammar Brain Map] – Effective Grammar for Higher Learners should be reviewed before attending the strategic TOEIC Course session 1 [based on Level Test]
1 2.5 READING #1 Introduction to Main Structure Analysis * analyze patterns of "incomplete sentence" test (Reading Section Part5) and "text completion" test (Reading Section Part6)
2 2.5 READING #2 Grammar Review to Defeat TOEIC * learn about the strategic approaches to develop specialization in cognitive trap avoidance and choice elimination
3 2.5 READING #3 Grammatical Influence On
Answer Detection Tactics
* specialize in answer dectection and distractor avoidance techniques
* boost specific-field vocabulary acquisition (General Business)
4 2.5 READING #4 Strategy Adoption * Strenghten tactics to conquer Part5 and Part6
* boost understanding of main structures in English
5 2.5 READING #5 Basic to Intermediate Practice * enhance comprehension of techniques adopted to detect the correct answer
* familiarize the higher-level patterns of test
* boost specific-field vocabulary acquisition (Office Issues)
6 2.5 READING #6 Advanced Practice * ensure the effectiveness of answer capture and choice elimination methods
* boost specific-field vocabulary acquisition (Hospitality Industry)
Home Software 1: WORD ME UP Interactive Vocab Software – 600 TOEIC Essential Words to Combine with Effective Reading Strategies
7 2.5 GRAMMAR & VOCAB OVERVIEW Overall Picture of Techniques * review and enhance comprehension of all algorithms
8 2.5 READING #7 Reading Comprehension Section (Part7)
Single passage
Double Passages
* the organization of various forms of letter, article, and transaction
* bolster tactical means to scope and seize correct answer precisely within time limitation
* learn about algorithms and 3 key factors how to knock out reading comprehension section (part7)
* develop the areas of mastering reading comprehension part and techniques to tackle problematic issues such as limited time allocation
* practice strategic procedures to beat double passages
Expansion Pack 2: Extra Exercise [15 Hrs] – Specific weaknesses must be eliminated before stepping to the next sessions with higher level of difficulty by taking these extra exercises following the TOEIC700+ Guidebook
Home Software 2: Listening Muscle Build up – ones with relatively weak listening skill in general will benefit from this 4 level listening practice.
9 2.5 LISTENING #1 Photograph
Question-Response
* encourage the preparation to grasp answer with methodologies to avert from deceptive choices
* learn about homonym recognition strategies adopted to master trap avoidance
10 2.5 LISTENING #2 Conversation
Talks
* practice the efficient stages to overcome long conversations and monologues
11 2.5 LISTENING #3 Advanced Practice * practice the wider range of advanced level tests
* ensure the effectiveness of answer capture and choice elimination methods
12 2.5 LISTENINING OVERVIEW Listening Comprehension Section Overview * review and enhance comprehension of all algorithms
13-15 7.5 EXAMINATION Simulation Test #1 * learn about overall tactics and enhance comprehension of strategic methodologies
Expansion Pack 3: Examination Series [35 Hrs] – The final step of preparation, students will learn not only the way they should encounter these 6 real TOEIC simulation tests but also the different tips and tricks with different technique they are advised to accomplish the highest possible score under time limitation.

จุดเด่นหลักสูตรโดยสรุป

Overall

 • เรียนรู้ครอบคลุมโดยละเอียดไล่ Step ตั้งแค่ Basic - Advanced ทุกทักษะการสอบ
 • ปูพื้นฐานก่อนเรียนด้วย Grammar ด้วยการสร้าง Linkage โครงสร้างทางภาษากับหลักสูตร Grammar Brain Map
 • มี Algorithm (Step-by-Step) ชัดเจน ใช้ได้จริง สำหรับทำคะแนนในทุกทักษะการสอบจากงานวิจัยข้อสอบ TOEIC กว่า 10 ปี เข้าถึงแก่นผู้ออกข้อสอบ
 • ฝึกข้อสอบไล่ Step ครอบคลุมทุกรูปแบบการออกข้อสอบ พร้อมกลยุทธ์มากมาย เฉพาะ TOEIC เท่านั้น
 • วิชามารเลี่ยงโจทย์ลวงกว่า 100 จุด ในทุก Part และเคล็ดลับตัด Choice หลอก
 • ประเมินผลราย Session ระหว่างและหลังจบหลักสูตร TOEIC Standard Course เพื่อเสริมทักษะอย่างแม่นยำใน Computer Lab หรือ Online Platform ตาม Guidebook for TOEIC 700+

Reading Part

 • กลยุทธ์เพิ่มคะแนน Reading 50% ใน 2 สัปดาห์ ด้วย High Speed Technique
 • กลยุทธ์ทำ 52 ข้อแรกของ Reading Part เสร็จใน 20 นาที อันเป็นหัวใจของความสำเร็จ ด้วยเทคนิค Choice Survey ผสาน Selection Technique (ตัดประโยค) และ Distractors Elimination (กำจัดตัวหลอก) ตาม Algorithm หลักความสำคัญทางภาษาศาสตร์
 • Scanning Technique เทคนิค Focus จับใจความการอ่านทุกรูปแบบ (Pattern) จาก Organization ลดโจทย์ลวงใน 48 ข้อสุดท้าย
 • เก็งคำศัพท์สุดแม่นเฉพาะ TOEIC 600 คำ พร้อมเทคนิคเดาจากบริบท และผสมคำ (Word Building)

Listening Part

 • จับประเด็นการฟัง - Checklist อย่างไร รู้เรื่องก่อนเริ่มฟัง ทำให้ Focus ขณะฟังได้อย่างตรงจุด
 • Note-Taking Technique เพิ่มสมาธิขณะฟังด้วยเทคนิค "จับจด" อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Choice Elimination ด้วยการวิเคราะห์วิธีวางกลลวงของผู้ออกข้อสอบ
 • เทคนิคเพิ่มขีดความสามารถและสมาธิขณะฟัง (100% Concentration) เพื่อการสอบฟัง 100 ข้อโดยเฉพาะ