ตรวจสอบราคาสุทธิหลังส่วนลดของคอร์สทุกประเภทได้จากเมนู Type & Schedule โดยผู้สนใจสมัครคอร์ส 100% ONLINE TOEIC STANDARD และ 100% ONLINE TOEIC FULL PACKAGE ... สามารถขอรับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุด 60%
ได้ทาง Line Official Account ที่ @englishmeup
อาจารย์จะตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือ และส่งขั้นตอนการสมัครให้ต่อไป
สอบถามบัตรที่ร่วมรายการผ่อนชำระ 0% และจำนวนเดือนที่สามารถผ่อนชำระ 0%
ได้ทาง Line Official Account : @englishmeup
เนื่องจาก Campaign อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน
0
0
0
4
Price and Promotion TOEIC Student Guideline Price and Promotion TOEIC Student Guideline