ENG ME UP สถาบันเตรียมสอบ CU-TEP TOEIC IELTS อันดับ 1

ALL ABOUT 4D ENGLISH

Insight English คืออะไร

"ภาษาอังกฤษ 1 ปี เรียนจบใน 30 ชม. ด้วย Insight English"

Insight English เป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ได้ผลเร็วที่สุดในปัจจุบัน โดยช่วยให้ผู้เรียนศึกษาภาษาอังกฤษเนื้อหา 1 ชั้นปี ได้สำเร็จภายใน 30 ชั่วโมง และเป็นระบบเดียวที่ผ่านการทดสอบประเมินผลกับผู้เรียนชาวไทยแล้วว่า ได้ผลจริง โดยใช้ข้อสอบกลางมาตรฐานระดับชาติ

สรุปจุดเด่นของInsight English

 1. Insight ช่วยให้ผู้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้น 400 คำภายใน 30 ชั่วโมง (มากกว่า 1 ปีของหลักสูตรโรงเรียนทั่วไปซึ่งมี 200-300 คำ) และพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างรอบด้าน
 2. มีผลการทดสอบชัดเจนว่า ใช้ได้ผลกับผู้เรียนชาวไทยมากกว่าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศผู้เรียนพัฒนาขึ้นเฉลี่ย 1.5 เกรดภายในเวลา 1 ภาคการศึกษา
 3. ปรับตามผู้เรียนเหมือนมีครูสอนแบบตัวต่อตัว
  • มีระบบปัญญาประดิษฐ์ จดจำประวัติและปรับเนื้อหาตามผู้เรียนแบบตัวต่อตัว
  • มีการทวนซ้ำเนื้อหาที่ผู้เรียนยังไม่แม่น จนกว่าจะจำได้และเข้าใจ
 4. ดูพัฒนาการของผู้เรียนได้ทุกวัน ผ่านระบบ LMS (Learning Management System)
  • เป็นระบบรายงานผลสำหรับอาจารย์ ผู้เรียน และผู้ปกครอง
  • สรุปเรื่องที่ศึกษาไปแล้ว และความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับผู้เรียนคนอื่น ๆ
 5. ได้ผลเร็วเป็น 4 เท่าของการเรียนในห้องเรียนทั่วไป
 6. เรียนรู้เนื้อหาเรียงตามลำดับความสำคัญ (อ้างอิงฐานข้อมูลภาษาอังกฤษcorpus100 ล้านคำจากการวิจัยของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา)
 7. ออกแบบสำหรับผู้เรียนชาวเอเชียโดยเฉพาะ และครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ระดับประถม 1 ถึงมหาวิทยาลัยและวัยทำงาน
คุณสมบัติ Insight English โรงเรียนกวดวิชา
มีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปรับตามผู้เรียนแบบตัวต่อตัว
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าวิธีอื่นถึง 4 เท่า
เรียนรู้เนื้อหาภาษาอังกฤษ 1 ปีใน 30 ชั่วโมง
รูปแบบการเรียนรู้แบบ Problem-based learning
รูปแบบการเรียนรู้แบบ Interactive
เน้นคำศัพท์ที่ใช้งานบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันก่อน
สามารถฝึกพูดตามสำเนียงเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด
เรียนที่บ้าน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มีระบบติดตามผลการเรียนโดยละเอียด
เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงวัยทำงาน
รับรองผล ไม่พึงพอใจยินดีคืนเงินเต็มจำนวน
ใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางของประเทศไทยในการวัดผล

Insight สำหรับนักเรียน/ ผู้ปกครอง

 • ระบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุดในปัจจุบัน

  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สถาบันอย่าง Wall Street English และ Boston Bright ก็ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญการใช้ Insight English ทำให้คนทำงานและนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ทำให้เรียนรู้ได้เหมือนมีอาจารย์สอนแบบตัวต่อตัว ในราคาที่คุ้มค่ากว่าการไปศึกษาในสถาบันหลายเท่าตัว

 • วิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ปรับให้เข้ากับนักเรียนแบบตัวต่อตัว

  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนหรือในที่เรียนพิเศษ มักจะมีปัญหาที่ครูสอนเร็วไปหรือช้าไปเสมอ เพราะคุณครูไม่สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับนักเรียนทุกคนพร้อมๆ กันได้ แต่ด้วยระบบการเรียนภาษาอังกฤษของ Insight English นั้นสามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน ทั้งยังมีจุดเด่นอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ทำให้ Insight English เป็นวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุดในขณะนี้

 • เพิ่มคะแนนสอบอย่างเห็นได้ชัด

  นักเรียนที่ศึกษาด้วย Insight English มีระดับของผลคะแนนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนภายในหนึ่งเทอม
  จากผลการทดสอบกับนักเรียนชาวไทย ภายใน 1 ภาคการศึกษา ผู้เรียนโดยเฉลี่ย มีผลการเรียนดีขึ้นหนึ่งเกรดครึ่ง (16%) เช่น จากเกรด 2 เป็น 3.5 หรือจาก 80 คะแนนเป็น 90 กว่าคะแนน

 • เน้นคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดก่อน

  ในหลักสูตรทั่วไป ผู้เรียนจะเสียเวลาไปกับเนื้อหาที่ไม่ได้ใช้จริง (เช่น คำว่า goat, cucumber) แต่ละเลยสิ่งที่เจ้าของภาษาใช้บ่อยถึงวันละหลายๆ ครั้ง (เช่นคำว่า stuff, assume) Insight ได้เลือกคำศัพท์ที่มีความสำคัญสูงสุดมาใช้เรียนก่อน โดยอ้างอิงจากผลงานวิจัยระดับโลกการเรียนกับ Insight จะทำให้ผู้เรียนได้คำศัพท์ที่สำคัญที่สุดถึง 4,000 คำ ซึ่งครอบคลุมถึง 90% ของเนื้อหาภาษาอังกฤษทั่วไป

 • ได้ผลเร็วกว่าการเรียนแบบอื่นถึง 4 เท่า

  ด้วยระบบการปรับเนื้อหาของ Insight ที่ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนคนนั้น ๆระบบทบทวนความจำอัตโนมัติ และเกมเพื่อการเรียนรู้ซึ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาอย่างเพลิดเพลินได้ 300 ข้อต่อชั่วโมง ทำให้การเรียนรู้ด้วย Insight ได้ผลเร็วกว่าการเรียนในชั้นเรียนทั่วไปถึง 4 เท่า

Insight English สำหรับนักศึกษา / บุคคลทั่วไป

 • Insight English ระบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุดในปัจจุบัน

  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สถาบันอย่าง WallStreet English และ Boston Bright ก็ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญการใช้ Insight English ทำให้คนทำงานและนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ทำให้เรียนรู้ได้เหมือนมีอาจารย์สอนแบบตัวต่อตัว ในราคาที่คุ้มค่ากว่าการไปศึกษาในสถาบันหลายเท่าตัว

 • เพิ่มคะแนน TOEIC / TOEFL ได้งานที่ดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น

  คะแนนสอบภาษาอังกฤษมีผลสำคัญต่อการสมัครงานและการเลื่อนตำแหน่งและระดับเงินเดือน
  Insight English ได้ผ่านการทดสอบกับผู้เรียนแล้วพบว่า สามารถเพิ่มคะแนนสอบของผู้เรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ

 • ได้ผลเร็วกว่า เหมือนมีครูสอนแบบตัวต่อตัว

  Insight เป็นโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาเลือกสรรแบบฝึกหัดให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำให้เหมือนมีครูสอนแบบตัวต่อตัว และทำให้เรียนรู้ได้เร็วกว่าวิธีปกติถึง 4 เท่า

 • เรียนด้วยตัวเอง จัดการเวลาได้เอง

  คนทำงานมีเวลาจำกัด การเดินทางไปเรียนเสียเวลามากทำให้ไปเรียนไม่ต่อเนื่องและไม่ได้ผลเท่าที่ควรการเรียนรู้ผ่านซอฟต์แวร์สามารถทำได้แม้อยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานโดย Insight มีระบบประเมินผลที่เห็นภาพชัด และมีการเตือนความจำที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง