ENG ME UP สถาบันเตรียมสอบ CU-TEP TOEIC IELTS อันดับ 1

Insight English ในองค์กรระดับโลก และสถาบันการศึกษาชั้นนำ

 • บริษัทอเมริกันชั้นนำที่มีขนาดใหญ่อันดับ 1 ใน 10 ของโลก

  ตั้งแต่ปี 2009 บริษัท Chevron ได้นำ Insight ไปใช้ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงาน และยังได้สั่งซื้อระบบ Insight เพื่อพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ (ขณะนี้สั่งซื้อเป็นครั้งที่ 6)

  ดูตัวอย่างรายงานผลการเรียนของพนักงาน Chevron >>

 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมและประถม

  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ Insight English ไปใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักเรียนของโรงเรียนสาธิต แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คลิกดู Letter of Reference >>

 • ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "คลังสมอง" ของระบบเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

  Insight ได้ถูกนำไปใช้ในการอบรมพนักงานของซอฟต์แวร์ปาร์คภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2551

  "ทางเราเลือกใช้ Insight เพื่อฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้บุคลากร ผมกำหนดให้แต่ละคนต้องทำ post-test ของ Insight และใช้ผลลัพธ์มาพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงาน เป้าหมายคือให้ทุกคนทดสอบได้ระดับ 20"

  อ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้อำนวยการซอฟท์แวร์ปาร์ค

ความคิดเห็นต่อ Insight English จากผู้บริหาร

 • "ทางเราเลือกใช้ Insight เพื่อฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้บุคลากร ผมกำหนดให้แต่ละคนต้องทำ Post Test ของ Insight และใช้ผลลัพธ์มาพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงาน เป้าหมายคือให้ทุกคนทดสอบได้ระดับ 20"

  อ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้อำนวยการซอฟท์แวร์ปาร์ค

 • "ในโลกยุคไร้พรมแดนภาษาอังกฤษจำเป็นมาก สำหรับ Insight English เชื่อมโลกไว้ในมือคุณ สามารถเรียนอย่างสนุกสนาน จดจำรับรู้ รวดเร็ว รองรับทั้งการฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นธรรมชาติ"

  คุณชยัน สมนิยาม
  ผู้แทนการค้าศูนย์ปลอดภาษีฯสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

คำยืนยันจากความสำเร็จของนักเรียนมากมายในระดับประเทศ

 • ภัคพล ใจจ้อง (น้องซัมเมอร์)
  ที่ 1 ประเทศไทย ภาษาอังกฤษของ Top Test
  "ชอบที่ Insight ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนโดยอัตโนมัติ เหมือนกับมีครูสอนผมแบบตัวต่อตัว"
 • นิธิพงศ์ จินตนุกุล (น้องทีม)
  1 ใน Top 10 ของ Top-Test ระดับประเทศ
  "ตอนเริ่มต้นที่ผมได้เรียนกับ Insight English ช่วงปิดเทอม 2-3 เดือน จากทักษะที่ค่อนข้างต่ำก็กลายเป็นสูงมากขึ้นจนน่าประหลาดใจ ครูต่างชาติชมว่า ประหลาดใจมากว่าทำไมพัฒนาการเพิ่มขึ้นขนาดนี้"
 • นิชนันท์ จันทรวัฒน์ (น้องชมพู่)
  Top-Test อันดับ 1 ของภาคใต้ Cambridge Young Learners English Test 2010
  "โปรแกรมช่วยเรื่อง Vocabulary ได้เยอะมาก ซึ่งช่วยในการสอบต่าง ๆ ด้วยค่ะ เวลามีเนื้อเรื่องมา เจอคำศัพท์ที่ไม่เคยเจอในโรงเรียน ก็ทำได้เพราะได้เรียนกับ Insight มาก่อน"
 • สุภัสสรา ฉันท์ภากร (น้องมายด์)
  สอบ Pre-Test วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ 4 ภาคใต้
  Top-Test วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ 1 จังหวัดสงขลา
  "ชอบเรียน Insight ค่ะ เพราะสามารถทำให้เราได้ทบทวนคำศัพท์และได้รู้คำศัพท์โดยที่ไม่ต้องอ่านหรือท่องจำได้คำศัพท์ใหม่ๆ เยอะเลยค่ะ"
 • รวิษฎา ดอนสกุล (น้องซินนามอล)
  สอบ Pre-Test วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ 8 ภาคใต้
  Top-Test วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ 6 จังหวัดสงขลา
  "ชอบ Insight เพราะทำให้เรารู้จักจิตนาการรูปภาพต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ และมีเกมให้เล่นด้วยค่ะ"

ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง ที่มีต่อ Insight English

 • "ชอบที่ Insight ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนโดยอัตโนมัติ ทำให้เหมือนกับมีผู้สอนตัวต่อตัว ที่เห็นชัดคือ ลูกๆ ดูทีวีเป็นภาษาอังกฤษได้เข้าใจดีขึ้น"

  ผศ. ปริญญา เฉิดโฉม
  รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • น้องสมิธสอบเข้า ม.1 หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้ตั้งแต่อยู่ ป.4 หลักสูตรธรรมดา (หาดใหญ่วิทยาลัย เป็นโรงเรียน Top 10 ของประเทศ จากข้อมูลการจัดอันดับในหลายสถาบัน)

  "Insight English ช่วยได้มากค่ะ ทำให้เด็กได้คำศัพท์ และรูปแบบการแต่งประโยค ซึ่งจะซึมซับไปโดยอัตโนมัติ"

  คุณแม่สุพร ศิริพูนทรัพย์ น้องสมิธ ศิวกร ศิริพูนทรัพย์

 • "คะแนนที่โรงเรียนเพิ่มขึ้นจาก 90% เป็น 98% รู้สึกว่า ข้อสอบที่โรงเรียนง่ายลงค่ะ"

  คุณแม่รติมา อภิวิกรัย
  น้องพริตตินา อภิวิกรัย

 • "น้องไอซ์ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ และยังทำให้เขาได้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษได้ถูกต้องค่ะ"

  คุณทัศนัฐฑา ลิ่วชัยชาญ
  คุณแม่น้องไอซ์

ทัศนคติจากผู้เรียนที่มีต่อการเรียน Insight English (Kids)

 • "การเรียน Insight English ทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของเราค่ะ ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ"

  น้องอ้อย

 • "Insight English ทำให้กานต์ คุ้นเคยกับสำเนียงของเจ้าของภาษา และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่ะ"

  น้องกานต์

 • "การเรียน Insight English ช่วยให้น้องแพรสามารถจดจำ เข้าใจ คำศัพท์ และไวยากรณ์ได้ง่ายขึ้นค่ะ ได้รู้คำแปลและความหมายของศัพท์มากขึ้น และยังมีเกมส์ให้เล่นด้วยค่ะ"

  น้องแพร

 • "มีเกมส์ให้เล่นทำให้ตื่นเต้นและสนุก เพราะเกมส์นั้นมีหลายด่าน การจะผ่านไปแต่ละด่าน ต้องใช้ความพยายามมากๆ เลยค่ะ"

  น้องโยโย่

ทัศนคติจากผู้เรียนที่มีต่อการเรียน Insight English (Adults)

 • คุณกฤษ อนฐสิรวงศ์
  Marketing & Sales Promotion Officer
  "ตั้งแต่ที่ได้มาเรียนกับ Insight ทำให้ผมเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น จากเมื่อก่อนที่พูดไม่ได้เลย เขียนไม่ได้เลย"
 • คุณขวัญชนก พัวพงษ์
  Telephone Information Officer
  "ปกติเวลาไปเรียนเป็นคอร์สก็จะเรียนแบบรวมกัน ไม่ได้ช่วยเราเหมือนตัวต่อตัวขนาดนี้ แล้วก็ช้ากว่ามากค่ะ ควรจะมีมาตั้งนานแล้ว"
 • Koravitch Narongkananukul
  วิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  "เรียนในห้องเรียน 1 ชั่วโมงอย่างมากก็ได้ไม่เกิน 60 ข้อ แต่เรียนกับ Insight English 1 ชั่วโมงได้ทำโจทย์สนุกๆ กว่า 300 ข้อ ไม่เคยเบื่อเลยครับ"

STATISTICS

ผลงานของเรา Click

GUARANTEED COURSES

ติวสอบ TOEIC
ติวสอบ CU-TEP
ติวสอบ IELTS
Grammar
All Provided Courses Click
Name.  
Tel.
Email.
Message
 
   

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

ENG ME UP ขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ
ให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจพิชิตการสอบ
ก้าวแรกสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่าน