ENG ME UP สถาบันเตรียมสอบ CU-TEP TOEIC IELTS อันดับ 1

JOB OPPORTUNITY;

เนื่องด้วยทางสถาบัน ENG ME UP the English Gym มีแผนการขยายการสอนในหลายวิชา (อาทิเช่น CU-TEP, TU-GET, TOEIC, TOEFL, IELTS, SAT, CU-AAT, GMAT, CU-BEST and etc.) เพื่อบรรลุพันธกิจที่จะเป็น สถาบันกวดวิชาชั้นนำสำหรับการเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานชาติ จึงต้องการรับสมัครติวเตอร์ที่มีความพร้อมทั้งด้าน ความรู้ และประสบการณ์การสอนเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียน โดยผู้ที่สนใจสมัครติวเตอร์ต้องเป็นผู้ ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการสอน มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ เป็นอย่างดี มี background ทางการศึกษาที่ดี ทางสถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติร่วมงานกับท่าน

"ผมเริ่มสอนตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย จนมาเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย และเปิดสถาบัน ENGenius Academy และพัฒนามาเป็น ENG ME UP the English Gym ด้วยเหตุผลเดียว คือ ความรักในการสอน ความสุขที่ได้ถ่ายทอด และความภาคภูมิใจที่ได้เห็นนักเรียนประสบความสำเร็จ แม้ผมจะทำธุรกิจหลายด้าน แต่ผมให้สัตย์กับตัวเองว่า ผมจะไม่ทิ้งการสอนเป็นอันขาด ผมอยาก เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านที่มีความเห็นไปในทางเดียวกัน มาร่วมงานกัน ผมกล้าให้ความมั่นใจและ ความสบายใจที่หลายๆ สถาบันให้กับท่านไม่ได้ เพราะสถาบันเหล่านั้นเกิดมาจากคนทำธุรกิจ ไม่เข้าใจระบบ ปัญหา การสอนที่แท้จริง หรือแม้แต่ความเป็นธรรมและการอยู่รอดของติวเตอร์ ผมอยากให้ที่นี่เป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับคนที่มีความรักในการสอนเหมือนกัน ทุกอย่างคุยกันได้ตรงไป ตรงมา พร้อมรับฟังและแก้ปัญหาทุกมิติของการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมายความเป็นสถาบันชั้นนำ ที่เน้นระบบ Hybrid Learning โดยสมบูรณ์ ครับ"

อ.รุจิระ อัคราพิริยพงศ์ (อ.โจ)

ผู้ก่อตั้ง ENGenius Academy และ ENG ME UP the English Gym

English Tutors for IELTS, CU-TEP and TOEIC courses/ to be based in Bangkok.
(Full time employment is preferable)

Qualification:

 • Excellent command of English with certificate (TOEIC 900+ or IELTS 7.5+ or CU-TEP 95+)
 • At least a Bachelor’s Degree in Education, English/Linguistics, or any related field.
 • Interpersonal and communication skills
 • At least one year teaching experiences (regular classes are preferable)
 • Ability to create a fun, dynamic and challenging learning environment is a must
 • Good attitude towards teaching is a must
 • Be responsible and punctual

Responsibilities:

 • Teach the assigned Exam Preparation Courses namely IELTS, TOEIC, CUTEP (Maximum of 120 hours/month)
 • Fully involve and actively participate in student activities, course preparation projects, and other relevant education programs.
 • Serve in the capacity of student club advisor as required.
 • Be fully cooperative and maintain friendly relationship among students and colleagues
 • Monitor students’ educational development and provide feedback
 • Wholeheartedly participate in organized teacher meeting and training
 • Act in a manner befitting a professional educator

Benefit:

Full-time

 • Salary of 26,000 - 40,000 baht (based on qualification and experience)
 • Travelling Expense of 1,000 - 2,500 baht/month
 • Social Security
 • Generous Bonus Scheme
  • Monthly Bonus: 2000 baht monthly bonus will be paid, if you are assigned to teach more than 120 hours/month.[The extra rate/ hour will be given for those extra teaching hours.]
  • Annual Bonus: 5% of the total amount you have been paid during the year
  • Student Success Bonus: 1000 baht /student

Part-time

Tutor Remuneration

400 - 800 baht/ hour depended upon:

 • The category of tutor (Silver/ Gold/ Platinum which are classified by evaluation from the students, educational background, teaching experiences, contribution and disciplinary.
 • The number of students per class
 • Course Duration
 • Type of class

Tutor Bonus

 • Student Success Bonus: 1,000 baht/student. If the student is able to get the score we guarantee, tutor of the subject will get 1,000 baht/student.

Interested applicants are invited to send:

 1. application with full CV including qualifications and experiences with current and expected salary
 2. a recent photo
 3. cover letter stating the reasons why you are the most suitable person for the position to HR@EnglishMeUp.com Or Click this link to apply

Due to the high number of applicants,
Only short-listed candidates will be contacted for interview

STATISTICS

ผลงานของเรา Click

GUARANTEED COURSES

ติวสอบ TOEIC
ติวสอบ CU-TEP
ติวสอบ IELTS
Grammar
All Provided Courses Click
Name.  
Tel.
Email.
Message
 
   

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

ENG ME UP ขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ
ให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจพิชิตการสอบ
ก้าวแรกสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่าน