76% บรรลุเป้าหมายคะแนน
CU-TEP ตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ

CU-TEP ผ่านได้
เตรียมตัวเพียง 1 เดือน

 • ถอดรหัสข้อสอบ CU-TEP part I: CUTEP 2013 ยากขึ้นจริงหรือ
 • ถอดรหัสข้อสอบ CU-TEP part II: Writing Part (Problem & Solution)
 • ถอดรหัสข้อสอบ CU-TEP part III: Reading (Problem & Solution)
 • ถอดรหัสข้อสอบ CU-TEP part IV: Listening (Problem & Solution)
 • 3 วิชามารเพิ่มคะแนน Error Detection ข้อสอบ CU-TEP 2013 Part I: Introduction
 • 3 วิชามารเพิ่มคะแนน Error Detection ข้อสอบ CU-TEP Part II: Exercise Level A
 • 3 วิชามารเพิ่มคะแนน Error Detection ข้อสอบ CU-TEP Part III: Exercise Level B&C
 • Effective Reading เทคนิคเพิ่มคะแนน CUTEP -Reading Part
 • สรุป Algorithm พิชิต Writing (Grammar Error Detection) for CU-TEP
 • Tips&Tricks: ท่องศัพท์พิชิตข้อสอบ CU-TEP, TOEIC and etc.
 • นิสิตปริญญาโท จุฬาฯ แนะนำเรียน CU-TEP
 • คุณขวัญจันทร์ สงขกุล (น้องเก้)
 • ปัจจุบัน: ม.6 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  ผลคะแนนสอบ CU-TEP: เพิ่มคะแนน CU-TEP จาก 500 เป็น 582 ภายในระยะเวลา 3 อาทิตย์
 • คุณพิมลพร จินตฤทธิ์ (ปุ้ย)
 • ปัจจุบัน: ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  ผลคะแนน CU-TEP: 554 (จากการสอบครั้งแรกหลังจากเรียนจบคอร์ส)
VIEW ALL TESTIMONIAL >>
 • คุณปัญญ์วิณิชา ชนะรัชชรักษ์ (จิน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม
  บมจ. อาคเนย์ ประกันชีวิต

  " ทำให้เข้าใจเทคนิคการทำข้อสอบได้อย่างมีหลักการและง่ายขึ้น"

 • คุณพชา สุดสัตย์ (มินท์)
 • นักศึกษาปริญญาตรี ปี 3
  มหาวิทยาลัยมหิดล

  " อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดีมาก สอนสนุก ไม่ง่วง ได้อะไรมากกว่าที่คิดค่ะ"

VIEW ALL TESTIMONIAL >>
4
6
4
7