ผลงานที่ผ่านมาของสถาบัน

สถาบัน ENG ME UP ได้รับความไว้วางใจจาก

สถาบัน ENG ME UP ได้รับเกียรติและความไว้วางใจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา ให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานและที่ปรึกษาของสถาบันภาษา และเป็นส่วนสำคัญในการจัดโครงการพิเศษ อบรมเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC แบบเข้มข้น เป็นเวลา 3 วัน ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ให้มีความพร้อมในการเข้าทดสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (TOEIC) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานในสถานประกอบการที่มั่นคงและมีชื่อเสียงได้มากขึ้น

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนการเรียนการสอน

STATISTICS

ผลงานของเรา Click

GUARANTEED COURSES

ติวสอบ TOEIC
ติวสอบ CU-TEP
ติวสอบ IELTS
Grammar
All Provided Courses Click
Name.  
Tel.
Email.
Message
 
   

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

ENG ME UP ขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ
ให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจพิชิตการสอบ
ก้าวแรกสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่าน