คะแนน CU-TEP 2013 เมื่อไม่มีการแปลงเป็น TOEFL Equivalent Score
CU-TEP

คะแนน CU-TEP 2013 เมื่อไม่มีการแปลงเป็น TOEFL Equivalent Score

          ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของการสอบ CU-TEP เรื่อยมาจนถึงปี 2012 ทางสถาบันภาษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศผลคะแนน CU-TEP ในลักษณะคะแนนดิบ เต็ม 120 และ ผลคะแนนเทียบเท่า TOEFL (TOEFL Equivalent Score) เต็ม 677 ไว้ให้ในใบรายงานผลด้วย ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ เนื่องจากผู้สอบสามารถนำผล CU-TEP ไปใช้แทนผลคะแนน TOEFL ได้เลย สำหรับการศึกษาต่อในหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

                     ตัวอย่างการคิดคะแนน CU-TEP เดิม

          จะเห็นได้ว่า ผลคะแนนสอบ CU-TEP ยุคเดิมนั้นจะมีการแปลงเป็นคะแนน TOEFL ให้ด้วย ตามวงกลมในช่องสีแดง มีช่วงของการวัดผลทั้งหมด 7 ช่วง ตั้งแต่ < 400 = very limited user จนถึง > 700 expert user อย่างไรก็ตามการคำนวณคะแนน TOEFL Equivalent Score ไม่สามารถใช้สูตรคำนวณได้ว่า CU-TEP 1 คะแนน = TOEFL กี่คะแนน เนื่องจากทางสถาบันภาษาจะใช้ค่าคะแนนดิบเฉลี่ย (Average CU-TEP Score) ของการสอบแต่ละครั้งมา Weight ด้วย ทำให้คะแนนดิบ CU-TEP ในตัวอย่างที่ 82 คะแนน อาจจะคลาดเคลื่อนจาก TOEFL ที่ 576 หากเป็นการสอบครั้งอื่นๆ

          โดยที่ถ้าค่าคะแนนดิบ CU-TEP เฉลี่ยในครั้งนั้นๆ มีค่าสูงขึ้น น้องๆ ก็จะได้ผล TOEFL ที่ต่ำลงนั่นเอง (สังเกตได้จากค่า Standard Error +/- 23 ซึ่งไม่เท่ากันในแต่ละครั้ง)

          โดยสามารถเทียบช่วงคร่าวๆ ตามเป้าหมายคะแนนของคนส่วนใหญ่เป็น 3 ช่วงดังนี้

CU-TEP 60           =             TOEFL 500

CU-TEP 75           =             TOEFL 550

CU-TEP 90           =             TOEFL 600

          อย่างไรก็ดีทางสถาบันภาษาจุฬาฯ ได้ปรับวิธีการรายงานผลตั้งแต่ต้นปี 2013 เป็นต้นมา ด้วยการไม่แปลงผลคะแนนดิบ CU-TEP ให้เป็น TOEFL Equivalent Score และได้ปรับช่วงของการวัดผลจากเดิม 7 ช่วง ให้มีความละเอียดที่มากขึ้นเป็น 10 ช่วง ตั้งแต่ CU-TEP 1-7 (TOEFL 0-310) = Beginner ไปจนถึง CU-TEP 107-120 (TOEFL 640 – 677) = Upper Advanced ทำให้เกิดคำถามถึงคะแนน TOEFL Equivalent Score มากมาย ว่าแล้วจะคิดคะแนนอย่างไร เพราะหลายๆ มหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งบางคณะของจุฬาฯ เอง ยังคงประกาศเงื่อนไขคะแนน CU-TEP ที่แปลงเป็น TOEFL แล้ว

          ดังนั้น กรณีที่ชัวร์ที่สุดคือ โทรไปถามทางคณะ หรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ ในกรณียอมรับผล CU-TEP ว่าต้องการคะแนนดิบเท่าไหร่ ซึ่งหลายคณะก็แจ้งเป็นลักษณะคะแนนดิบแล้ว เช่น 60 จาก 120 หรือ 75 จาก 120

          แต่ต่อให้ทางสถาบันภาษาฯ ไม่ได้แปลงคะแนนมาให้ เราก็สามารถแปลงคะแนนจาก CU-TEP เป็น TOEFL Equivalent Score ได้ด้วยตัวเองด้วยการ Plot Graph และหาสมการจาก 10 ช่วงคะแนนที่ทางสถาบันภาษาได้กำหนดเอาไว้

                                 สูตรการคำนวณ

                              TOEFL Equivalent Score = (CU-TEP * 3.2813) + 287.75

                                                                  * Standard Error of Measurement = +/- 5

          จากการคำนวณจะสังเกตเห็นว่า คะแนน TOEFL Equivalent Score เมื่อคำนวณจากสูตร (เทียบด้วย 10 ช่วงคะแนน) CU-TEP = 99 คะแนน จะได้ TOEFL Equivalent Score = 613 ในขณะที่แบบเก่า (แปลงคะแนนให้)CU-TEP = 99 คะแนน จะได้ TOEFL Equivalent Score ประมาณ 637 คะแนน หมายความว่าคะแนนแบบใหม่นี้ถูกกดให้ต่ำลงนั่นเอง

          น้องๆ อาจสังเกตง่ายๆ ถ้าน้องๆ ต้องการผลคะแนน TOEFL 550 (มาตรฐาน) น้องๆต้องทำคะแนน CU-TEP แบบใหม่ให้ได้ 80 คะแนน ซึ่งสูงกว่าแบบเดิมที่ 75 คะแนน อยู่ถึง 5 คะแนนด้วยกัน การสอบ CU-TEP ในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมากไม่เพียงแต่คะแนนดิบที่ต้องทำให้ได้มากขึ้น ลักษณะข้อสอบทั้ง 3 Parts ก็ยังถูกปรับให้ยากขึ้นอีกด้วย

          น้องๆ สามารถชมวิดีโอ “รู้เขารู้เรา เอาชนะข้อสอบ CU-TEP” ฟรี! ผ่าน ENG ME UP Channelซึ่งอาจารย์โจ (หัวหน้าทีมหลักสูตร CU-TEP) วิเคราะห์ไว้อย่างละเอียดถึงปัญหา และวิธีแก้ไขเพื่อให้ได้คะแนนสูงในแต่ละ Part รวมถึง Trend และ Level ของข้อสอบในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา

 

Article: CU-TEP
Tags: CUTEP, CU TEP, ติว CU TEP, ข้อสอบ CU-TEP, สอบ CU-TEP
Posted On: 12 Jun 13 11:12
By: Posted by: Aj.Jo