IELTS Mastery Full Package

คอร์สรับรองผล IELTS 6.5+
ที่มีระบบรองรับจริง

คอร์สยอดนิยม IELTS Mastery Full Package รับรองผล 6.5+ กับสภาวะการเรียนในอุดมคติ ที่ให้ผลลัพท์สูงที่สุดกว่า 91% ใน 13 ปีที่ผ่านมา โดยนักเรียนกว่า 10,000 คน และ 10 องค์กรชั้นนำ ที่เดียวที่คำว่ารับรองผล ไม่ใช้แค่ “เรียนซ้ำ”


ครอบคลุมทุกพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ และคำศัพท์สำคัญเฉพาะการสอบ IELTS เพื่อต่อยอดด้วยขั้นตอนการทำโจทย์ทุก Parts ทั้ง 4 Skills อย่างเป็นระบบ พัฒนาผ่าน Pattern โจทย์ข้อสอบเก่าที่แม่นยำที่สุด ไล่ระดับความยาก 3 Steps เพื่อทราบและแก้ไขข้อบกพร่องก่อนขึ้นสู่ Level ต่อไป ตาม Guidebook ซึ่งออกแบบมาตาม Standard Criteria for IELTS Score of 6.5+ พร้อมกลยุทธ์และเทคนิคบริหารเวลาครบชุด

รูปแบบการเรียน

01

เรียนผ่าน Online Platform มาตราฐาน ดูแลและตอบคำถามแบบส่วนตัวโดยอาจารย์เจ้าของหลักสูตร IELTS Mastery ประสบการณ์สอนกว่า 15 ปี

โดยผู้เรียนจะได้รับ Username และ Password สำหรับ Login โดย เข้าเรียนได้จากทุก Device ทั้ง Computer / Notebook / Tablet / Smart Phone โดย VDO ทั้งหมดจะถูก Upload ไว้ตามลำดับเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผู้เรียนสามารถ เข้าเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ กดหยุด หรือย้อนเพื่อทำความเข้าใจ หรือเรียนซ้ำอย่างไรก็ได้ ภายในระยะเวลา 180 วัน(หรือแล้วแต่โบนัสที่นักเรียนได้รับในช่วงโปรโมชั่นนั้นๆ)

หมายเหตุ

สำหรับหลักสูตร Online ทางสถาบัน ENG ME UP จะใช้วิดีโอจากห้องเรียนสดเป็นหลัก เพื่อให้มีบรรยากาศการเรียนที่สมจริงและเห็นตัวผู้สอน โดยอาจารย์ต้นฉบับและรูปแบบการสอนที่ได้รับความไว้วางใจมากว่า 13 ปี ประกอบกับการบันทึก VDO ในรูปแบบอื่นๆ นอกห้องเรียนสดสำหรับเนื้อหาเสริม … โดยทีมอาจารย์จะเลือก VDO ครั้งที่ดีที่สุด ที่สามารถสอนได้ตรงตาม Course Plan ทั้ง 100% มาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเนื้อหา และส่งตัดต่อเพื่อทำให้เรียนง่ายยิ่งขึ้นเมื่อใช้คู่กับ Guidebook และ วิดีโอจะถูก Update ทันที ที่ข้อสอบนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลง


02

เสริมสร้างทักษะด้วย Home Software


2.1 Listening Muscle Build Up

เพิ่มทักษะการฟัง 4 Levels ก่อนเข้าสู่คอร์สกลยุทธ์การสอบ


2.2 WORD ME UP Interactive Vocab Software

สร้างความจำถาวรบนคำศัพท์เฉพาะการสอบ IELTS 600 คำ ด้วย Software ที่ใช้ได้บน Smart Phone

ดูตัวอย่างการใช้งาน

ระยะเวลาเรียน

180 วัน
(ซ้ำอย่างไรก็ได้)

ยื่นผลคะแนนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อต่ออายุได้ฟรีอีก 1 ครั้ง หรือ 180 วัน

วัน/ เวลาเรียน

นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง

จำนวนชั่วโมงรวม

81 ชั่วโมง

  • • IELTS Standard Course (Total 51 Hours)
  • • Expansion Pack (Total 30 Hours)

ชั่วโมงส่วนหลัก

Total 51 Hours

IELTS Standard Course 17 Sessions

(Total 51 Hours - Approx. 3 Hours/ Session)

Basic Writing  Sessions

Advanced Writing Sessions

Reading Comprehension Sessions

Listening Sessions

Speaking Part Free Articles

หมายเหตุ

Speaking Part เป็น Hard Skill ที่ต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโดยปกติคลาสเตรียมสอบ IELTS Speaking ในทุกสถาบัน จะมีระยะเวลา 9-12 Hours โดยเน้นไปที่ การออกเสียงเบื้องต้น, Criteria ในการวัดผลและให้คะแนน เทคนิคและกลยุทธ์พูดให้ชนะใจกรรมการ หลังจากนั้นอาจารย์จะให้หัวข้อที่ออกบ่อยเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนร่วมกับอาจารย์ โดยอาจารย์จะ Comment และเสนอแนะตามมาตรฐานการให้คะแนนเหล่านั้น ... ซึ่งความสำเร็จใน Part นี้เกิดมาจากทักษะการพูดทั่วไปเป็นเบื้องต้น ผนวกกับทิศทางการเตรียมตัวที่ถูกต้อง ซึ่งผู้เรียนสามารถฝึกพื้นฐานการออกเสียง เข้าใจโครงสร้างและเก็งข้อสอบทุก Pattern ตอบโจทย์ด้วยเทคนิคเพิ่มคะแนนง่ายๆ บน Blog ของทางสถาบัน ฟรี ที่ https://blog.englishmeup.com/category/ielts-speaking/

ชั่วโมงส่วนเสริม

Expansion Pack
(Total 30 Hours)

A. Grammar Brain Map (10 Hours)

ปรับพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่คอร์สกลยุทธ์ IELTS 6.5+B. Extra Exercise (10 Hours)

สำรวจจุดอ่อนจาก Checklist ตะลุยแบบฝึกหัดเสริมตามคำแนะนำใน Guidebook for IETLS 6.5+ ให้แกร่งพอก่อนเข้าสู่โจทย์ในระดับถัดไป (เนื้อหาใน 17 Sessions มีความต่อเนื่องและมีระดับความยากและซับซ้อนของโจทย์มากขึ้น)


C. 10 Hour Essential Words for IELTS 6.5 (10 Hours)

ฝึกใช้คำศัพท์ในมิติข้อสอบ IELTS จำคำศัพท์ได้ แล้วต้องใช้ให้เป็น ฝึกใช้คำศัพท์เฉพาะ IELTS ในแต่ละหมวดให้แม่นยำและถูกบริบท ในทุกมิติของการสอบ IELTS กว่า 10 ชั่วโมง

หมายเหตุ

ความมากน้อยของชั่วโมงเสริมอาจขึ้นอยู่กับพื้นฐานและเป้าหมายของผู้สอบ กรุณาปฏิบัติตาม Guidebook for IELTS 6.5+ อย่างเคร่งครัด

การรับรองผล IELTS 6.5+ ของ ENG ME UP ใน Full Package เป็นการรับรองผลที่ ต้องได้ 6.5+ จริง

อันเกิดจากกระบวนการสร้างหลักสูตรบนเงื่อนไขคะแนน 6.5+ ตาม Criteria มาตรฐาน โดยสร้าง Checklist และเนื้อหา พร้อมเครื่องมือสนับสนุน ดังนั้นหากนักเรียนเดินไปตาม Guidebook for IETLS 6.5+ อย่างเคร่งครัด ไม่โกงตัวเอง ก็สามารถทำคะแนน 6.5+ ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม นักเรียนอาจพบอุปสรรคด้านเวลาในช่วงที่ลงทะเบียนไว้ ทางสถาบันจึงจัดระบบรับรองผลเพื่อความยืดหยุ่นไว้ดังนี้100% Online Full Package สามารถต่ออายุเพิ่มได้อีก 1 ครั้ง หรืออีก 180 วัน

หมายเหตุ

นักเรียนที่ประสบความสำเร็จ (สอบผ่านตามเป้าหมายส่วนตัว 93% จากผลสำรวจ 4,768 Online Users) วางแผนการเรียนเฉลี่ยไว้ที่ 6-12 สัปดาห์ โดยปฏิบัติตาม Guidebook อย่างเคร่งครัดไม่โกงตัวเอง … โดย ENG ME UP ยินดีมอบรางวัลให้นักเรียนคนเก่ง ด้วยการมอบ 50% ของค่าคอร์สที่ลงทะเบียน [นักเรียนต้องยื่นผลสอบ IELTS 6.5+ ภายใน 180 วันแรก]

เหมาะกับใคร

Full Package มีสถิติสอบผ่านที่ 91%

เหมาะกับผู้เตรียมสอบ IELTS (Academic) ทุกพื้นฐาน และทุกเป้าหมาย


จุดเด่น

1. สามารถบริหารจัดการเวลาได้เอง ในระหว่างเรียนสามารถหยุด ทบทวน หรือซ้ำได้ตลอดระยะเวลา

2.เรียนกับอาจารย์ต้นฉบับเจ้าของหลักสูตรจากจุฬาฯ ที่นักเรียนรู้จักอย่างดีบนโลกออนไลน์

7,950.- จากปกติ 19,900

สามารถผ่อนชำระ 0% สูงสุด 4 เดือน
ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (เดือนละ 1,987.50 เท่านั้น)
ฉลองนักเรียนครบ 6,000 Users แจกส่วนลดสูงสุด 60% จำนวน 600 สิทธิ์

วิธีการสมัครและรับสิทธิ์โปรโมชั่น

สอบถามสิทธิ์คงเหลือ

0047

เนื่องจาก มีผู้สนใจขอรับสิทธิ์ส่วนลดเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่จำนวนสิทธ์ส่วนลดรวมเหลือเพียง 47 สิทธิ์ (สอบถามสิทธิ์คงเหลืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากทีมงานจะ Update เฉพาะผู้ที่ชำระภายในเวลา)

ผู้สนใจสมัครคอร์ส IELTS ในราคาโปรโมชั่น ขอให้ตรวจสอบสอบถามสิทธิ์คงเหลือจากอาจารย์โดยตรง ที่ LINE Official Account

จากนั้นอาจารย์จะส่งขั้นตอนการสมัครให้ต่อไปครับ (สามารถจองสิทธิ์ได้ผ่านทาง LINE)

ก้าวออกจาก Comfort Zone เลือกคอร์สที่เหมาะสม ปรึกษาอาจารย์โจโดยตรง  พร้อมรับส่วนลดพิเศษจากอาจารย์ สูงสุด 60%