เรียนติวสอบ IELTS สด ออนไลน์ ไพรเวท การันตี 6.5+ โดยทีมไอเอล Top U. จากต่างประเทศ

Learning Process

VIDEO

รูปแบบการเรียนด้านล่างนี้ เป็นรูปแบบการเรียนของคอร์สต้นแบบยอดนิยม Full Package ทั้งในส่วนของ 100% Live Full Package (คอร์ส Full Package สอนสดในสถาบัน) และ 100% Online Full Package (คอร์ส Full Package แบบออนไลน์ในราคาปกติ*) สำหรับการรับรองคะแนนสอบ IELTS ที่ 6.5+ ถูกออกแบบเพื่อพิชิตข้อสอบ IELTS โดยเฉพาะ ให้ได้ผลลัพธ์รวดเร็วที่สุด ตอบโจทย์นักเรียนที่มีพื้นฐานและเป้าหมายต่างกัน กล่าวคือ นักเรียนสามารถแก้ไขจุดอ่อนเฉพาะของตนเองตามคำแนะนำใน Guidebook for IELTS 6.5+ ผ่านเนื้อหาเสริมทั้ง ก่อน-ระหว่าง-หลัง IELTS Standard Course (คอร์สกลยุทธ์ IELTS 60 ชั่วโมง ในข้อ 3) อีกกว่า 30 ชั่วโมง รวมถึง Workshop เฉพาะกับอาจารย์ผู้สอน และ Software คำศัพท์ และเพิ่มทักษะการฟัง เรียกได้ว่า ไม่ต้องไปหาหนังสือหรือแหล่งฝึกเสริมที่อื่นอีก ซึ่งเสี่ยงต่อการผิดจากรูปแบบของข้อสอบ IELTS ในขณะนั้นๆ


*สำหรับคอร์ส 100% Online Full Package ในราคาโปรโมชั่น 50% กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งจากหน้า Type & Schedule โดยท่านสามารถกด More Info เพื่ออ่านรายละเอียดดังกล่าว

Learning Process IELTS

การรับรองผล IELTS 6.5+ ใน Full Package Course เป็นการรับรองผลที่ต้องได้ 6.5+ จริง เกิดจากกระบวนการสร้างหลักสูตรบนเงื่อนไขคะแนน 6.5+ โดยสร้าง Checklist และเนื้อหาพร้อมเครื่องมือสนับสนุน ดังนั้นหากนักเรียนเดินไปตาม Guidebook อย่างเคร่งครัด ไม่โกงตัวเอง ก็สามารถทำคะแนน 6.5+ ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม นักเรียนอาจพบอุปสรรคด้านเวลาในช่วงที่ลงทะเบียนไว้ ทางสถาบันจึงจัดระบบรับรองผลเพื่อความยืดหยุ่นไว้ดังนี้

  • 100% Live Full Package สามารถเข้าเรียนซ้ำ และใช้ทุกเครื่องมือได้ไม่จำกัดใน 6 เดือน (Buffet)
    เงื่อนไข นักเรียนต้องเข้า Class เรียนสดครบทั้ง 100% เท่านั้น
  • 100% Online Full Package สามารถต่ออายุ เพิ่มได้อีก 180 วัน (จากเดิม 180 วัน)
    เงื่อนไข นักเรียนแสดงผลสอบที่ตำกว่า 80 หรือต่ำกว่าเป้าหมาย ภายใน 180 วันแรก