Effective Grammar for Higher Learners: FAQ

Grammar Course ใช้เวลากี่ชั่วโมง

ใช้เวลาทั้งหมด 15 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น

 • ส่วนเนื้อหา10 ชั่วโมง ได้แก่

  Main Structure7 ชั่วโมง

  English Weapons2.5 ชั่วโมง

  Everyday Mistakes0.5 ชั่วโมง

  โดยส่วนเนื้อหาจะเน้นการวิเคราะห์ ทำให้จดจำง่าย เนื่องจากมีการกระตุ้นให้ผู้คิด ได้วิเคราะห์ก่อนเสมอ จึงค่อยถ่ายทอดวิธีคิดที่ถูกต้องลงไป และมีการผูกทุกเรื่องเข้าหากันตามลำดับความสำคัญทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนกับสมอง โดยการเรียนจะตอบคำถามหลักๆ 2 ข้อ คือ รูปแบบเป็นอย่างไร และใช้เมื่อใด

 • ส่วนแบบฝึกหัด 5 ชั่วโมง

  จะเป็นแบบฝึกหัดแยกเรื่องจากง่ายไปสู่ยาก และแบบฝึกหัดผสม ทำให้ผู้เรียนสามารถทบทวนแต่ละเนื้อหาและความเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Grammar ที่ ENG ME UP แตกต่างจากคอร์ส Grammar ที่อื่นอย่างไร

Effective Grammar for Higher Learners (Grammar Brain Map) เป็นการปฏิวัติคอร์ส Grammar ที่เคยเรียนมาทั้งหมด ด้วยรูปแบบที่สั้นกระชับแต่สามารถนำไปต่อยอดและใช้ได้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนทัศนคติและความรู้สึกผู้เรียน จากที่มีความรู้สึกว่า Grammar เรียนเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ได้ เยอะ ซับซ้อนและยุ่งยาก เป็นความรู้สึกในแง่บวกต่อการเรียน Grammar มากขึ้น ด้วยการเรียบเรียงทุกเนื้อหาให้มีความเชื่อมโยง เห็นเป็นภาพ (Brain Map) และเรียงตามลำดับความสำคัญ จากสำคัญมากไปสู่หัวข้อที่สำคัญน้อยกว่า เน้นการวิเคราะห์ ทำให้การจดจำเป็นเรื่องที่ง่าย และมีเหตุผลสนับสนุน ไม่ใช่เป็นการเรียนแยกเรื่อง เน้นจุดย่อยมากเกินไป ขาดความเชื่อมโยง และลำดับความสำคัญไม่ได้ ทำให้ Focus ไม่ถูกและจำงูๆ ปลาๆ อย่างที่ผู้เรียนเคยประสบมาในหลักสูตรทั่วๆ ไป เป็นที่มาของยอด View ล้นหลาม และผลตอบรับที่ดีเกินคาดในโลก Online

15 ชั่วโมงเพียงพอหรือไม่?

15 ชั่วโมงนี้เพียงพอแล้ว สำหรับการต่อยอดในการใช้ระดับสูง เช่น การเตรียมสอบข้อสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษระดับสูง อาทิ CUTEP, TUGET, TOEIC, TOEFL, IELTS and etc เนื่องจากการวัดผลระดับสูงนั้นจะไม่ได้เจาะลงรายละเอียดปลีกย่อย แต่ต้องสามารถมองเห็นภาพรวม วิเคราะห์ประโยคได้อย่างแตกฉาน เห็นโครงสร้าง และหน้าที่ในประโยคอย่างชัดเจน

Effective Grammar for Higher Learners เหมาะกับใคร

เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้งานจริง ในการฟัง พูด อ่าน หรือ เขียน หรือแม้แต่การสอบระดับสูง ไม่ว่าจะเป็น CUTEP, TUGET, TOEIC, TOEFL, IELTS and etc

ไม่เหมาะกับผู้เรียนระดับประถม หรือมัธยมต้น หรือผู้เรียนใดๆ ที่มีจุดประสงค์ต้องนำ Grammar เรื่องนั้นๆ ไปสอบเฉพาะ ตามหลักสูตร

ต้องมีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหน

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เนื่องจากคอร์สนี้จะปูใหม่หมดตั้งแต่พื้นฐาน และมีแบบฝึกหัด Support ตั้งแต่ง่ายไปหายาก โดยเน้นการดึงส่วนสำคัญออกมาเรียน เพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Grammar for Higher Learners ได้ผลแค่ไหน

จากการเก็บข้อมูลพบว่า นักเรียนที่เรียน Effective Grammar for Higher Learners ก่อนเข้าเรียนในคลาสเตรียมสอบประเภทต่างๆ จะให้ผลลัพธ์ (สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้) ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทำให้คิดเป็นระบบ เชื่อมโยงมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาทบทวน และสามารถนำไปต่อยอดในคอร์สเตรียมสอบได้อย่างดีเยี่ยม

คุณทิพย์ - ปริญญาโท
คณะวิทย์ เชื้อเพลิง จุฬาฯ

เนื้อหากระชับ แต่ครบถ้วน ใช้ได้จริง ไม่น่าเบื่อ จัดเวลาเองได้ ทบทวนได้ตลอด เข้าใจจุดอ่อนตัวเองก่อน ทำให้เรียนสดได้ไวขึ้นมาก

คุณปู - สัตวแพทย์
ร.พ. สัตว์ตลิ่งชัน

บทสรุป Grammar ที่นำไปใช้ได้จริงในการทำข้อสอบ เรียนด้วย VDO ก็ไม่มีปัญหาเลย อธิบายชัดเจนมาก ทั้งรูปแบบ และตัวอย่าง

คุณเหมย
บจก. ซีซีพี เมททอล

ทดลองเรียนได้หรือไม่

 • มุมมองต่อปัญหาการเรียน Grammar ในประเทศไทย
 • Grammar Brain Map: English Weapons
 • ตัวอย่างบทเรียน
 • สร้าง 12 Tenses ง่ายๆ ด้วย Tense Equation
 • ใช้ 12 Tenses ให้เป๊ะง่ายๆ ด้วย 1 ประโยค บน Timeline
 • Participle พระรองที่ไม่มีวันสำคัญ
 • อะไรคือ Helping Verb และใช้อย่างไร
 • ลงท้ายด้วย -ly เหมาหมดว่าเป็น Adverb ได้จริงหรือ?
 • จำก็ง่าย ใช้ก็คล่อง: If-Clause กล้วยๆ ด้วย 1 เพลง
 • เทคนิคเดาศัพท์ด้วย Prefix & Suffix

ไม่ได้เรียนสด จะรู้เรื่องหรือไม่ และถ้ามีคำถามจะทำอย่างไร

การเรียนลักษณะ VDO ในเนื้อหา Grammar ถือว่าไม่มีผลกระทบ และอาจจะให้ผลที่แม่นยำกว่า เนื่องจากผู้เป็นผู้ถ่ายทอดท่านเดียว ซึ่งคิดค้นรูปแบบการเรียนเฉพาะในลักษณะ Brain Map การเรียนวิดีโอในเนื้อหาลักษณะนี้จึงได้เนื้อหาที่ครบถ้วนและแม่นยำ

ความเห็นจากนักเรียน

เนื้อหากระชับ แต่ครบถ้วน ใช้ได้จริง ไม่น่าเบื่อ จัดเวลาเองได้ ทบทวนได้ตลอด เข้าใจจุดอ่อนตัวเองก่อน ทำให้เรียนสดได้ไวขึ้นมาก

คุณปู - สัตวแพทย์
ร.พ. สัตว์ตลิ่งชัน

บทสรุป Grammar ที่นำไปใช้ได้จริงในการทำข้อสอบ เรียนด้วย VDO ก็ไม่มีปัญหาเลย อธิบายชัดเจนมาก ทั้งรูปแบบ และตัวอย่าง

คุณเหมย
บจก. ซีซีพี เมททอล

หากนักเรียนมีข้อสงสัย สามารถถามคำถามได้บน Online Platform ทันที

15 ช.ม. ครอบคลุม Grammar 12 ชั้นปี

สถิติสอบผ่านคอร์สเตรียมสอบสูงขึ้น
จาก 80% เป็น 93%

Download Study Plan
Apply Now

VDO ความรู้สึกประทับใจของนักเรียน

 • ทำให้คิดเป็นระบบ เชื่อมโยงมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาทบทวน และสามารถนำไปต่อยอดในคอร์สเตรียมสอบได้อย่างดีเยี่ยม

  คุณทิพย์ - ปริญญาโท
  คณะวิทย์ เชื้อเพลิง จุฬาฯ

 • เนื้อหากระชับ แต่ครบถ้วน ใช้ได้จริง ไม่น่าเบื่อ จัดเวลาเองได้ ทบทวนได้ตลอด เข้าใจจุดอ่อนตัวเองก่อน ทำให้เรียนสดได้ไวขึ้นมาก

  คุณปู - สัตวแพทย์
  ร.พ. สัตว์ตลิ่งชัน

 • บทสรุป Grammar ที่นำไปใช้ได้จริงในการทำข้อสอบ เรียนด้วย VDO ก็ไม่มีปัญหาเลย อธิบายชัดเจนมาก ทั้งรูปแบบ และตัวอย่าง

  คุณเหมย
  บจก. ซีซีพี เมททอล