เรียนติวสอบ CUTEP สด ออนไลน์ ไพรเวท การันตี 80+ โดยทีมซียูเทพจุฬาฯ 100%

HIT-THE-TARGET CU-TEP

No.1 CU-TEP Course Accredited by more than 5,000 Students and 10 Leading Organizations
เลือกประเภทคอร์สที่เหมาะสมกับท่าน จากสถาบันที่มีประสบกาณ์และผลงานการติว CU-TEP มาอย่างยาวนานเท่านั้น

STANDARD Course: คอร์สกลยุทธ์ CU-TEP 80+76% Success

ความสำเร็จเริ่มต้นจากการเตรียมตัวเฉพาะสำหรับการสอบ CU-TEP เท่านั้น
หลักสูตรเตรียมสอบ ต้องมีความเฉพาะตัว กล่าวคือ ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ Trend ข้อสอบมาอย่างยาวนาน และสอนโดยอาจารย์ประสบการณ์กว่า 10 ปี จากจุฬา 100% เท่านั้น เปรียบเสมือนทางลัดที่ถูกจัดเตรียมให้ผู้เตรียมตัวสอบ CU-TEP ในทุกระดับ มีขั้นตอนการคิดที่ชัดเจน เทคนิค กลยุทธ์ ครบทุก Part และโจทย์ข้อสอบนับ 1000 ข้อ ไล่ 3 Levels ความยาก ส่งผลให้สามารถสอบผ่านตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วที่สุด อันเป็นรากฐานความสำเร็จมาอย่างยาวนานกว่า 11 ปี ของสถาบัน

1

100% Live Standard Course [In-School Course]
คอร์สกลยุทธ์ ทางลัดทำคะแนน CU-TEP 80+ ขั้นตอนชัดเจนทุก Part พร้อมไต่ระดับข้อสอบเก่า 3 ระดับ
สอนสด 100% 37.5 Hrs. + 2 Home Interactive Software [Listening Skill & Vocabulary]

8,500 Baht
More Info and Enrollment Click >>

CU-TEP Standard Course
คอร์สกลยุทธ์ CU-TEP 80+

ทางลัดที่ถูกจัดเตรียมให้ผู้เตรียมตัวสอบ CU-TEP ในทุกระดับ มีขั้นตอนการคิดที่ชัดเจน เทคนิค กลยุทธ์ ครบทุก Part และโจทย์ข้อสอบนับ 1,000 ข้อ [3 ระดับความยาก] ส่งผลให้สามารถสอบผ่านตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วที่สุด อันเป็นรากฐานความสำเร็จมาอย่างยาวนานกว่า 11 ปี ของสถาบัน

รูปแบบการเรียน 1. เรียนสด 100% ในสถาบัน ENG ME UP English Gym
2. เสริมสร้างทักษะด้วย Home Software
จำนวนนักเรียนต่อกลุ่มเรียนสด สูงสุด 15 ท่าน
จำนวนชั่วโมงสอนสด CU-TEP Standard Course 37.5 Hrs [15 Main Sessions]
วัน / เวลาเรียน วันเสาร์ / 9.00 – 17.30 [Session 1: 09.00 – 11.30 /Session 2: 12.15 – 14.45 / Session 3: 15.00 – 17.30]
ระยะเวลาเรียนช่วงสด 5 สัปดาห์
เครื่องมือเสริม
Computer Lab -
(50 Hours) เฉพาะคอร์สรับรองผล 100% [Full Package] เท่านั้น
Home Software A. WORD ME UP Interactive Vocabulary Software
สร้างความจำถาวรบนคำศัพท์เฉพาะ CU-TEP 600 คำ ด้วย Interactive Software
B. Listening Muscle Build-up
ฝึกทักษะการฟัง 4 ระดับ เตรียมหูพร้อมก่อนรับ Focus Technique เพิ่มคะแนน Listening อย่างรวดเร็ว
การรับรองผล

ENG ME UP รับรองผลการเรียนเฉพาะ หลักสูตร Full Package เท่านั้น เนื่องจาก ปัญหาของผู้เรียนเมื่อถูกพบในการเรียน Standard Course 37.5 ชั่วโมง ตาม Guidebook for CUTEP 80+ จำเป็นต้องถูกแก้ไขอย่างเหมาะสมด้วยบทเรียนเสริมที่จัดทำไว้เพิ่มเติมใน Computer Lab 50 ชั่วโมง (ผู้เรียนแต่ละท่านจำเป็นต้องใช้ 50 ชั่วโมงนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นกับพื้นฐานและเป้าหมาย) ซึ่งเนื้อหาเสริมเหล่านั้นจะบรรจุใน Full Package เท่านั้น
ในขณะที่นักเรียนที่ลงเฉพาะ Standard Course จะไม่สามารถเข้าใช้ เนื้อหาเสริมดังกล่าวได้ ทำให้อาจยังไม่แข็งแกร่งพอสำหรับผู้มีจุดเริ่มต้นพื้นฐานที่ค่อนข้างน้อย (CU-TEP Score of 40 or Below/ Level Test ต่ำกว่า 20) หรือ เป้าหมายคะแนนที่ค่อนข้างสูง (CUTEP Score of 60 Up)

"อย่าหลงกล คำว่า รับรองผล มันอาจให้ผลทางจิตวิทยาที่ดี แต่การสอบวัดระดับภาษา ต้องใช้ Skill ไม่ใช่ความจำ จุดสำคัญคือ ทำงานเพิ่ม แก้ไขจุดอ่อนนั้นๆ อย่างเป็นระบบ ไม่ให้จุดอ่อนติดพันไปในบทเรียนหลักต่อๆ ไป ... คุณอยากจะเรียนซ้ำแบบเดิม เท่าเดิมจริงๆ หรอ มีประโยชน์อะไร"

หมายเหตุ

 • Standard Course มีสถิติสอบผ่านที่ 76% เหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานดีหรือมีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ
จุดเด่น บรรยากาศการเรียนสด 100% ทำให้สามารถ Interact กับอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา
จุดด้อย ดำเนินการสอนโดยทีมอาจารย์ ENG ME UP [ในขณะที่ผู้เรียนบางท่านต้องการเรียนกับอาจารย์โจหรืออาจารย์ก้องผู้ก่อตั้งหลักสูตรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแล้วใน YouTube หรือ Blog ที่นักเรียนคุ้นเคย ทั้ง 100% … กรณีนั้น Online Course จะตอบสนองได้ 100% ด้วยราคาถูกลงกว่าครึ่ง]

จุดด้อยที่ถูกแก้ไข

"โดยปกติสถาบันที่สอนสดจะต้องมีการ Recruit อาจารย์เพิ่มเติม ทำให้คุณภาพคอร์สขึ้นลงขึ้นอยู่กับอาจารย์ ณ ขณะนั้น แต่เนื่องจากสถาบัน ENG ME UP มีหัวหน้าหลักสูตรดูแลเฉพาะคอร์ส จึงพัฒนา Standard Lesson Plan และ Offline & Online Materials ขึ้นมาเพื่อเป็น Guideline ให้กับอาจารย์ทุกท่าน ร่วมกับการคัดสรรค์อาจารย์ที่ต้องเพียบพร้อม 4 ด้านคือ เรียนเก่ง สอบเก่ง สอนเก่ง และที่สำคัญคือมีความเป็นครู เพื่อมาถ่ายทอดหลักสูตรที่ถูกพิสูจน์มาแล้วจากนักเรียนรุ่นต่อรุ่น"

อาจารย์โจ
หัวหน้าหลักสูตร CU-TEP
เนื้อหาหลักสูตร Course Outline Click >>
กระบวนการเรียน Learning Process Click >>
ราคาและส่วนลด Price & Promotion Click>>

ตารางเรียน CU-TEP

สำหรับคอร์สสด สถาบันขอสงวนสิทธิ์ เปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะ Full Package เพื่อให้พื้นฐานของนักเรียนใน Class ไม่ต่างกันเกินไปนัก (เนื่องจากในคอร์ส Full Package จะรวมส่วนปูพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนในคลาสสดครั้งที่ 1 และ มีแบบฝึกหัดเสริมเฉพาะสำหรับนักเรียนแต่ละท่าน เมื่อจบแต่ละ Session การเรียนสด) .. กรุณาเช็คตารางเรียนจาก คอร์สประเภทที่ 3 : 100% Live Full Package
2

100% Online Standard Course [Anywhere Course]
คอร์สกลยุทธ์ ทางลัดทำคะแนน CU-TEP 80+ ขั้นตอนชัดเจนทุก Part พร้อมไต่ระดับข้อสอบเก่า 3 ระดับ
เรียนออนไลน์ 100% ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ 37.5 Hrs. + 2 Home Software [Listening Skill & Vocabulary] 

8,500 5,950 Baht
More Info and Enrollment Click >>
รับสิทธิ์ส่วนลด

CU-TEP Standard Course
คอร์สกลยุทธ์ CU-TEP 80+

ทางลัดที่ถูกจัดเตรียมให้ผู้เตรียมตัวสอบ CU-TEP ในทุกระดับ มีขั้นตอนการคิดที่ชัดเจน เทคนิค กลยุทธ์ ครบทุก Part และโจทย์ข้อสอบนับ 1,000 ข้อ [3 ระดับความยาก] ส่งผลให้สามารถสอบผ่านตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วที่สุด อันเป็นรากฐานความสำเร็จมาอย่างยาวนานกว่า 11 ปี ของสถาบัน

รูปแบบการเรียน 1. เรียนผ่าน Online Platform มาตราฐาน ดูแลและตอบคำถามแบบส่วนตัวโดยอาจารย์โจ เจ้าของหลักสูตร Hit-the-Target CUTEP โดยผู้เรียนจะได้รับ Username และ Password สำหรับ Login เข้าเรียน ได้จากทุก Device ทั้ง Computer / Notebook / Tablet / Smart Phone และ VDO ทั้งหมดจะถูก Upload ไว้ตามลำดับเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผู้เรียนสามารถ เข้าเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ กดหยุด หรือย้อนเพื่อทำความเข้าใจ หรือเรียนซ้ำอย่างไรก็ได้ ภายในระยะเวลา 150 วัน (หรือแล้วแต่โบนัสที่นักเรียนได้รับในช่วงโปรโมชั่นนั้นๆ)
หมายเหตุ
สำหรับหลักสูตร Online ทางสถาบัน ENG ME UP จะใช้วิดีโอจากห้องเรียนสดเป็นหลัก เพื่อให้มีบรรยากาศการเรียนที่สมจริงและเห็นตัวผู้สอน โดยอาจารย์ต้นฉบับและรูปแบบการสอนที่ได้รับความไว้วางใจมากว่า 10 ปี ประกอบกับการบันทึก VDO ในรูปแบบอื่นๆ นอกห้องเรียนสดสำหรับเนื้อหาเสริม … โดยทีมอาจารย์จะเลือก VDO ครั้งที่ดีที่สุด ที่สามารถสอนได้ตรงตาม Course Plan ทั้ง 100% มาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเนื้อหา และส่งตัดต่อเพื่อทำให้เรียนง่ายยิ่งขึ้นเมื่อใช้คู่กับ Guidebook และวิดีโอจะถูก Update ทันที ที่ข้อสอบนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลง
2. เสริมสร้างทักษะด้วย Home Software ได้แก่
A. Listening Muscle Build Up: เพิ่มทักษะการฟัง 4 Levels ก่อนเข้าสู่คอร์สกลยุทธ์การสอบ
B. WORD ME UP Interactive Vocab Software: สร้างความจำถาวรบนคำศัพท์เฉพาะการสอบ 600 คำ ด้วย Software ที่ใช้ได้บน Smart Phone
วัน/ เวลาเรียน นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง
ดาวน์โหลด คำแนะนำการเรียน 100% Online Full Package ให้ได้ผล 100%
ระยะเวลาเรียน 120 วัน
จำนวนชั่วโมงรวม 37.5 ชั่วโมง
เนื้อหาและจำนวนชั่วโมงส่วนหลัก CU-TEP Standard Course 15 Sessions [Total 37.5 Hours]
• Writing Part 10 Hours
• Reading Part 12.5 Hours
• Listening Part 7.5 Hours
• Simulation Exam 7.5 Hours
เนื้อหาและจำนวนชั่วโมงส่วนเสริม Expansion Pack [Total 50 Hours] มีเฉพาะใน Full Package รับรองผล 100%เท่านั้น
เครื่องมือเสริม
Home Software A. WORD ME UP Interactive Vocabulary Software
สร้างความจำถาวรบนคำศัพท์เฉพาะ CU-TEP 600 คำ ด้วย Interactive Software
B. Listening Muscle Build-up
ฝึกทักษะการฟัง 4 ระดับ เตรียมหูพร้อมก่อนรับ Focus Technique เพิ่มคะแนน Listening อย่างรวดเร็ว
การรับรองผล
ENG ME UP รับรองผลการเรียนเฉพาะ หลักสูตร Full Package เท่านั้น เนื่องจาก ปัญหาของผู้เรียนเมื่อถูกพบในการเรียน Standard Course 37.5 ชั่วโมง ตาม Guidebook for CUTEP 80+ จำเป็นต้องถูกแก้ไขอย่างเหมาะสมด้วยบทเรียนเสริมที่จัดทำไว้เพิ่มเติม 50 ชั่วโมง (ผู้เรียนแต่ละท่านจำเป็นต้องใช้ 50 ชั่วโมงนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นกับพื้นฐานและเป้าหมาย) ซึ่งเนื้อหาเสริมเหล่านั้นจะบรรจุใน Full Package เท่านั้น ในขณะที่นักเรียนที่ลงเฉพาะ Standard Course จะไม่สามารถเข้าใช้ เนื้อหาเสริมดังกล่าวได้ ทำให้อาจยังไม่แข็งแกร่งพอสำหรับผู้มีจุดเริ่มต้นพื้นฐานที่ค่อนข้างน้อย (CU-TEP Score of 40 or Below/ Level Test ต่ำกว่า 20) หรือ เป้าหมายคะแนนที่ค่อนข้างสูง (CUTEP Score of 60 Up)
"อย่าหลงกล คำว่า รับรองผล มันอาจให้ผลทางจิตวิทยาที่ดี แต่การสอบวัดระดับภาษา ต้องใช้ Skill ไม่ใช่ความจำ จุดสำคัญคือ ทำงานเพิ่ม แก้ไขจุดอ่อนนั้นๆ อย่างเป็นระบบ ไม่ให้จุดอ่อนติดพันไปในบทเรียนหลักต่อๆ ไป ... คุณอยากจะเรียนซ้ำแบบเดิม เท่าเดิมจริงๆ หรอ มีประโยชน์อะไร"

หมายเหตุ

 • Standard Course มีสถิติสอบผ่านที่ 76% เหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานดีหรือมีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ
 • ผู้เรียนสามารถซื้อเนื้อหาเสริม (Expansion Pack) เพิ่มเติมภายหลัง [ก่อนครบเวลาเรียน 120 วันเท่านั้น] เพื่อเข้าระบบการรับรองผลของทางสถาบัน ดังนี้
  Expansion Pack:
  - Grammar Brain Map
  - Extra Exercise
  - Exam Series
  10 Hours
  15 Hours
  25 Hours
  Total
  3,000 บาท
  1,500 บาท
  3,500 บาท
  8,000 บาท
  5,900 บาท
  ปล. ดูรายละเอียดการรับรองผล ได้จากเนื้อหาส่วน 100% Online Full Package Course
จุดเด่น
 • สามารถบริหารจัดการเวลาได้เอง ในระหว่างเรียนสามารถหยุดหรือซ้ำได้ตลอดระยะเวลา
 • เรียนกับอาจารย์ต้นฉบับ จากผลสำรวจพบว่า ผู้เรียนพึงพอใจกับอาจารย์ต้นฉบับผู้คิดค้นหลักสูตรและถ่ายทอดผ่าน Blog, YouTube Channel และ สื่อต่างๆ มากกว่า แม้อาจารย์แต่ละท่านจะถูกคัดเลือกมาอย่างดี และควบคุมโดย Standard Lesson Plan และ VDO ต้นแบบก็ตาม
 • ราคาถูกลง 30 – 50%
ข้อจำกัด ไม่สามารถ Interact กับอาจารย์ได้ทันที ผู้เรียนควรมีความสม่ำเสมอและวินัยในการเรียน [ผู้เรียนสามารถถามคำถามใต้ VDO ที่นักเรียนสงสัยได้เลยครับ (เพื่อความรวดเร็ว อาจระบุเวลาในวิดีโอนั้นๆ กำกับไว้ด้วย) อาจารย์จะมารีบตอบ และ เพื่อนๆ ก็จะเห็นข้อสงสัยนี้ด้วยครับ … ช่วยกันถาม ช่วยกันตอบ พิชิตเป้าหมาย CU-TEP ไปด้วยกันครับ]
เนื้อหาหลักสูตร Course Outline Click >>
กระบวนการเรียน Learning Process Click >>
ราคา 8,500 บาท
Promotion*
ส่วนลด 30% จากราคาปกติ 8,500 บาท เหลือ สุทธิ 5,950 บาท
Click ที่นี่ เพื่อดู Infographic แสดงราคาและ Promotion โดยละเอียดแบบแยกองค์ประกอบ
วิธีการสมัครและ
รับสิทธิ์โปรโมชั่น
เนื่องจาก มีผู้สนใจขอรับสิทธิ์ส่วนลดเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่จำนวนสิทธ์ส่วนลดเหลือเพียง 4 สิทธิ์ (จำนวนสิทธิ์คงเหลืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากทีมงานจะ Update เฉพาะผู้ที่ชำระภายในเวลา) … ผู้สนใจสมัครคอร์ส CUTEP ในราคาโปรโมชั่น ขอให้ตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือจากอาจารย์โดยตรง ที่ LINE Official Account : @englishmeup จากนั้นอาจารย์จะส่งขั้นตอนการสมัครให้ต่อไปครับ
ทั้งนี้อาจารย์โจอยากมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนก่อนสมัคร โดยอาจารย์โจจะเป็นผู้ดูแลและแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันด้วยตัวเอง

ทดลองเรียนฟรี!
จากกว่า 24 VDO ความยาวกว่า 8 ชั่วโมง
สไตล์การสอนตรงใจหรือไม่?
พิสูจน์ก่อนสมัคร ที่นี่

อาจารย์โจฝากถึงผู้เรียน

"ผู้เรียนเริ่มจากมีความฝัน มีเป้าหมายคะแนน และการจะรักษาเป้าหมายคะแนนนั้น จำเป็นต้องเริ่มจากทัศนคติที่ถูกต้อง ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ คือข้อสอบวัดทักษะ ไม่ใช่ความจำ การเดินไปตามทางลัดที่แต่ละสถาบันจัดเตรียมเป็นสิ่งที่ดี (พิสูจน์ทางลัดนั้นจากสไตล์การสอนใน Blog, YouTube และ Course Outline) อย่างไรก็ตาม ระหว่างทางลัดนั้น แต่ละท่านเจอขวากหนามไม่เหมือนกัน และถ้าเรายังไม่แกร่งพอจะก้าวต่อ เราควรมีเนื้อหาเสริมเปรียบดังเวทีฝึกฝนเพิ่มเติมก่อนเจอด่านต่อไปที่แข็งแกร่งกว่าหรือไม่ หรือ จะติดกับคำว่ารับรองผล โดยขาดเหตุผลเบื้องหลังของการรับรองผลนั้น ใครก็พูดได้ คำว่า “รับรองผล” และให้เรียนซ้ำใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน หากแต่เป็นการเรียนซ้ำแบบเดิม เนื้อหาเดิม แบบฝึกหัดเดิม ซึ่งความเข้าใจมีอยู่แล้ว และจากประสบการณ์ที่ผ่านมานักเรียนเหล่านั้นก็เลิกเรียนซ้ำไปเอง พร้อมกับความฝันที่เลือนลางกว่าเดิม"

อาจารย์โจ
หัวหน้าหลักสูตร CU-TEP

FULL PACKAGE: คอร์สรับรองผล CU-TEP 80+
ที่เดียว! ที่มีระบบวัดผลได้จริง ไม่ใช่แค่บอกให้เรียนซ้ำ86% Success

VIDEO

อย่าตกเป็นเหยื่อการตลาดคำว่า “รับรองผล” สละเวลาทำความเข้าใจระบบรับรองผลที่จับต้องได้ วัดผลได้จริง
CU-TEP ไม่ใช่ข้อสอบความจำ ต้องปูพื้นฐาน มีทักษะที่ดี และฝึกฝนอย่างเป็นขั้นตอน จนใช้กลยุทธ์เฉพาะนั้นได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ทันเวลา ประยุกต์ได้ในทุกลักษณะข้อสอบ … ความสำเร็จของผู้เรียน เกิดจากการยอมรับจุดอ่อนของตัวเองในระหว่างเดินตามทางลัดทำคะแนน CU-TEP และปรับแก้ให้ถูกจุดอย่างเป็นรูป ธรรม อย่าตกเป็นเหยื่อการตลาดคำว่า “รับรองผล” สละเวลาทำความเข้าใจระบบรับรองผลที่จับต้องได้ วัดผลได้จริง More Info Click >>

คำว่า “รับรองผล” ใครๆ ก็พูดได้ ไม่ผ่านเรียนซ้ำ … ถามว่า

 • เรียนซ้ำในเนื้อหาเดิม เทคนิคเดิม แบบฝึกหัดเดิม ให้ประโยชน์จริงหรือ? ในเมื่อคุณเข้าใจเนื้อหาส่วนนั้นแล้ว
 • หัวใจความสำเร็จที่แท้จริงของข้อสอบวัดทักษะ ไม่ใช่การยอมรับในจุดอ่อนระหว่างทางลัดและแก้ไขมันอย่างแม่นยำหรอกหรือ?

CU-TEP Full Package ที่เดียวที่มี Agenda และ Checklist ให้ผู้เรียนทราบจุดอ่อนตนเองในระหว่างเดินไปบนทางลัดอย่างชัดเจน เพื่อปรับจุดอ่อนอย่างแม่นยำ ก่อน-ระหว่าง-หลัง เรียน 15 Sessions หลัก [Standard Course] อีกกว่า 50 ชั่วโมง [ใช้มากน้อยขึ้นกับพื้นฐานและเป้าหมาย] และ Software สร้างความจำถาวรคำศัพท์เฉพาะ CU-TEP 600 คำ และสร้างทักษะการฟัง 4 ระดับ … เรียกได้ว่าแม่นยำกับข้อสอบที่สุดและไม่ต้องเสียเวลาไปหาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ไหนอีก … ที่เหลือคือความตั้งใจจริง ไม่โกงตัวเอง”

เนื่องจากผู้เตรียมสอบมี พื้นฐาน และ เป้าหมาย แตกต่างกัน เครื่องมือเสริมเหล่านี้ จึงถูกพัฒนาขึ้นตลอดระยะเวลา 10 ปี+ จากประสบการณ์การสอนจริง บนเหตุผลหลักคือ การไปหาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเองอาจคลาดเคลื่อนกับสไตล์การสอบ ณ ขณะนั้น และ การดูเฉลยเป็นตัวอักษร ให้ประสิทธิผลน้อยกว่าดูการขีดเขียนสอนกลยุทธ์ในวิดีโอโดยละเอียด ทั้งนี้เพื่อสร้างคอร์สรับรองผลที่ให้ผลจริง ไม่ใช่แค่ใช้คำว่า “เรียนซ้ำได้จนกว่าจะผ่าน”

องค์ประกอบ Full Package เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนกว่า 5000 คน และองค์กรชั้นนำ
 • Standard Course 15 Sessions 37.5 Hrs

  คอร์สกลยุทธ์เฉพาะสำหรับ CU-TEP

  ขั้นตอนการคิดชัดเจนทุก Part อัดแน่นด้วยเทคนิคเฉพาะ ทำข้อสอบเร็วและแม่นยำ พร้อมข้อสอบเก่า 3 ระดับความยาก ช่วยให้เข้าใจการออกข้อสอบชัดเจนและกำหนดกลยุทธ์ข้อสอบที่มีคะแนนเท่ากันทุกข้อได้อย่างแม่นยำ

  >>> Course Outline

 • Expansion Pack

  2.1 10 Hour Grammar Brain Map

  เติม Input ก่อนเข้าสู่คอร์สกลยุทธ์ CU-TEP Standard Course [ในข้อ 1]

  ขั้นตอนและเทคนิคจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ต้องอาศัยพื้นฐานที่ดี หรือมี Input ไปเติมนั่นเอง เพราะพื้นฐานต่างกัน นักเรียนอาจมีความจำเป็นในการเรียน 10 ชั่วโมงนี้ ต่างกันตามผล Level Test

  >>> Grammar Brain Map Page

  2.2 15 Hour Extra Exercise

  แก้ไขจุดอ่อนเตรียมพร้อมรับเทคนิคระดับต่อไป

  ในระหว่างเรียน 15 Sessions หลัก จุดอ่อนของแต่ละท่านจะปรากฎชัดเจน ก่อนขึ้นแบบฝึกหัดในระดับ Intermediate และ Advanced ผู้เรียนจำเป็นต้องจัดการจุดอ่อนใน Level นั้นๆ เสียก่อน อย่าโกงตัวเองนะครับ

  2.3 Examination Series

  ตะลุยข้อสอบจริงเพิ่ม 4 ชุด เตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย

  ขั้นตอนแม่น เนื้อหาปึ้ก ปรับจุดอ่อนครบทุก Part เตรียมพร้อมก่อนลงสนามจริงด้วย Simulation Exam ที่แม่นยำที่สุดอีก 3 ชุด ซ้อมใหญ่พร้อมกลยุทธ์ครบทุกรูปแบบ แม่นไม่พอ ต้องเร็วและอึดด้วย

 • WORD ME UP Vocab Software

  สร้างความจำถาวร คำศัพท์เฉพาะ CU-TEP 600 คำ

  Structure ดี วิเคราะห์ได้หมด แต่คำศัพท์โบ๋ ก็ไปไม่สุด เปลี่ยนรูปแบบการท่องศัพท์เดิมๆ ด้วย Interactive Software จากงานวิจัยเปลี่ยนความจำระยะสั้นให้เป็นความจำถาวร

 • Listening Muscle Build-up

  เตรียมหู ก่อนรับ Focus Technique ส่วน Listening

  คุ้นชินกับสำเนียง ความไว รูปแบบ ด้วยการฝึกฝน 4 ระดับ เพื่อเตรียมหูให้พร้อมสำหรับเทคนิคพิชิต CUTEP Listening ข้อสอบการฟังที่เหมือนจะยาก แต่เต็มไปด้วย Pattern

ศึกษาเบื้องหลังความสำเร็จจริงจากนักเรียนกว่า 5,000 คน และ 10 องค์กรชั้นนำ อาทิ PTT, Yamaha, etc. ที่นี่ >>
3

3. 100% Live Full Package [In-School Course] รับรองผล 80+
คอร์สรับรองผลอันดับ 1 กว่า 10 ปี ให้ผลสำเร็จจริง 86% จากนักเรียนกว่า 5,000 คน
สอนสด 37.5 Hrs. + ปรับจุดอ่อนตาม Guidebook ด้วยชั่วโมงออนไลน์ และ 2 Software เพิ่มกว่า 60 Hrs.

16,500 Baht
More Info and Enrollment Click >>
Guaranteed
HIT-THE-TARGET CUTEP >> 100% LIVE FULL PACKAGE รับรองผล 80+
คอร์สยอดนิยม Full Package ที่แรกกับ 6 เครื่องมือ 3 โซนการศึกษา เทียบเท่าเชนต่างประเทศ กลุ่มเล็ก 15 ท่าน พัฒนาทุกทักษะอย่างเข้มข้น เข้าถึงเทคนิคทำคะแนนเฉพาะด้วย Algorithm การออกข้อสอบจริง ตั้งแต่ Basic ถึง Advanced

เบื้องหลังคอร์ส CU-TEP รับรองผล 80+ ที่มีสถิติสอบผ่านสูงสุด 86% อันดับ 1 โดยนักเรียนกว่า 5,000 คน และ 10 องค์กรชั้นนำ อาทิ กลุ่ม ปตท., Yamaha, สำนักงาน กลต., มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ ที่เดียวที่คำว่ารับรองผล ไม่ใช้แค่ “เรียนซ้ำ”

ครอบคลุมทุกพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ และคำศัพท์สำคัญเฉพาะการสอบ CU-TEP เพื่อต่อยอดด้วยขั้นตอนการทำโจทย์ทุก Parts อย่างเป็นระบบ พัฒนาผ่านแบบฝึกหัดไล่ระดับความยาก 3 Steps เพื่อทราบและแก้ไขข้อบกพร่องก่อนขึ้นสู่ Level ต่อไป ตาม Guidebook พร้อมกลยุทธ์และเทคนิคบริหารเวลาครบชุด

รูปแบบการเรียน 1. เรียนสด 100% สำหรับ CU-TEP Standard Course 15 Main Sessions 37.5 Hours [ต้องเข้าเรียนครบ 100%]
2. ปรับพื้นฐาน ลบจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง เฉพาะบุคคล เพิ่มเติม ด้วย 50 ชั่วโมงออนไลน์ [นักเรียนแต่ละท่าน อาจใช้จำนวนชั่วโมงเสริมนี้ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นกับ การประเมินผ่าน Guidebook for CU-TEP 80+]
3. เสริมสร้างทักษะเพิ่มเติม ด้วย 2 Home Software
จำนวนนักเรียนต่อกลุ่ม สูงสุด 25 คน
จำนวนชั่วโมงสอนสด CU-TEP Standard Course 37.5 Hrs [15 Main Sessions]
วัน/ เวลาเรียน วันเสาร์ / 9.00 – 17.30 [Session 1: 09.00 – 11.30 /Session 2: 12.15 – 14.45 / Session 3: 15.00 – 17.30]
ระยะเวลาเรียนช่วงสด 5 สัปดาห์
หมายเหตุ นักเรียนที่ประสบความสำเร็จ ใช้เวลาเฉลี่ย 6 -7 สัปดาห์ โดยใช้เวลาปรับพื้นฐานด้วย
a. Grammar Brain Map ก่อนเข้าเรียนสด Session 1
b. ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม ระหว่าง 5 สัปดาห์เรียนสด ด้วยชั่วโมงเสริมออนไลน์
c. ทบทวนบทเรียนทั้งหมด และพิชิต Simulation Exam ครบทั้ง 5 ชุด ครอบคลุมลูกเล่นการออกข้อสอบทุกรูปแบบ หลังจบช่วงเรียนสด
เครื่อมือเสริม
Online Platform A. Grammar Brain Map [10 Hours]
(50 Hours) ปรับพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่คอร์สกลยุทธ์ CU-TEP 80+
B. Extra Exercise [15 Hours] สำรวจจุดอ่อนจาก Checklist ตะลุยแบบฝึกหัดเสริมตามคำแนะนำใน Guidebook for CUTEP 80+ ให้แกร่งพอก่อนเข้าสู่โจทย์ในระดับถัดไป [เนื้อหาใน 15 Sessions มีความต่อเนื่องและมีระดับความยากและซับซ้อนของโจทย์มากขึ้น]
C. Examination Series [25 Hours]
ตะลุยโจทย์ข้อสอบจริง 4 ชุด พร้อมสุดยอดกลยุทธ์พิชิต CU-TEP ทุกรูปแบบ
*ความมากน้อยของชั่วโมงเสริมอาจขึ้นอยู่กับพื้นฐานและเป้าหมายของผู้สอบ กรุณาปฏิบัติตาม Guidebook for CU-TEP 80+ อย่างเคร่งตรัด
Home Software A. WORD ME UP Interactive Vocabulary Software สร้างความจำถาวรบนคำศัพท์เฉพาะ CU-TEP 600 คำ ด้วย Interactive Software
B. Listening Muscle Build-up
ฝึกทักษะการฟัง 4 ระดับ เตรียมหูพร้อมก่อนรับ Focus Technique เพิ่มคะแนน Listening อย่างรวดเร็ว
การรับรองผล

การรับรองผล CU-TEP 80+ ของ ENG ME UP ใน Full Package เป็นการรับรองผลที่ต้องได้ 80+ จริง อันเกิดจากกระบวนการสร้างหลักสูตรบนเงื่อนไขคะแนน 80+ โดยสร้าง Checklist และเนื้อหาพร้อมเครื่องมือสนับสนุน ดังนั้นหากนักเรียนเดินไปตาม Guidebook อย่างเคร่งครัด ไม่โกงตัวเอง ก็สามารถทำคะแนน 80+ ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม นักเรียนอาจพบอุปสรรคด้านเวลาในช่วงที่ลงทะเบียนไว้ ทางสถาบันจึงจัดระบบรับรองผลเพื่อความยืดหยุ่นไว้ดังนี้

100% Live Full Package สามารถเข้าเรียนซ้ำ และใช้ทุกเครื่องมือได้ไม่จำกัดใน 6 เดือน (Buffet)

เงื่อนไข นักเรียนต้องเข้า Class เรียนสดครบทั้ง 100% เท่านั้น [ส่วนเสริม 50 ชั่วโมง ใน Computer Lab หรือ Online หากนักเรียนใช้ไม่ครบระหว่างช่วงเรียนสด ทาง ENG ME UP อนุโลม เนื่องจากไม่สามารถตรวจวัดได้ 100%)

หมายเหตุ นักเรียนที่ประสบความสำเร็จ (สอบผ่านตามเป้าหมายส่วนตัว 93% จากผลสำรวจ 4,768 Online Users) วางแผนการเรียนเฉลี่ยไว้ที่ 4 – 12 สัปดาห์ โดยปฏิบัติตาม Guidebook อย่างเคร่งครัดไม่โกงตัวเอง

จุดเด่น 1. บรรยากาศการเรียนสด 100% ทำให้สามารถ Interact กับอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา
2. เนื้อหาเสริมกว่า 50 ชั่วโมง ถูกจัดเตรียมอย่างแม่นยำกับข้อสอบ CU-TEP นักเรียนสามารถสำรวจจุดอ่อนผ่าน Checklist หรือปรึกษาอาจารย์ และแก้ไขใน Lab ส่วนตัวได้ทันที อันเป็นที่มาสถิติสอบผ่านสูงสุด
จุดด้อย ดำเนินการสอนโดยทีมอาจารย์ ENG ME UP [ในขณะที่ผู้เรียนบางท่านต้องการเรียนกับอาจารย์โจหรืออาจารย์ก้องผู้ก่อตั้งหลักสูตรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแล้วใน YouTube หรือ Blog ที่นักเรียนคุ้นเคย ทั้ง 100% … กรณีนั้น Online Course จะตอบสนองได้ 100% ด้วยราคาถูกลงกว่าครึ่ง]

จุดด้อยที่ถูกแก้ไข

"โดยปกติสถาบันที่สอนสดจะต้องมีการ Recruit อาจารย์เพิ่มเติม ทำให้คุณภาพคอร์สขึ้นลงขึ้นอยู่กับอาจารย์ ณ ขณะนั้น แต่เนื่องจากสถาบัน ENG ME UP มีหัวหน้าหลักสูตรดูแลเฉพาะคอร์ส จึงพัฒนา Standard Lesson Plan และ Offline & Online Materials ขึ้นมาเพื่อเป็น Guideline ให้กับอาจารย์ทุกท่าน ร่วมกับการคัดสรรค์อาจารย์ที่ต้องเพียบพร้อม 4 ด้านคือ เรียนเก่ง สอบเก่ง สอนเก่ง และที่สำคัญคือมีความเป็นครู เพื่อมาถ่ายทอดหลักสูตรที่ถูกพิสูจน์มาแล้วจากนักเรียนรุ่นต่อรุ่น"

อาจารย์โจ
หัวหน้าหลักสูตร CU-TEP
เนื้อหาหลักสูตร Course Outline Click >>
เอกสารประกอบการเรียน

The list of Learning Materials for CUTEP Full Package Click >>

กระบวนการเรียน Learning Process Click >>
ราคาและส่วนลด Price & Promotion Click>>
วิธีการสมัคร เช็ครอบเรียนและที่นั่งว่างผ่านตารางเรียนด้านล่าง และจองที่นั่งตามวันที่กำหนดในแต่ละรอบ ผ่าน Line Official Account เท่านั้นครับ : @englishmeup (มี @ ข้างหน้าด้วยนะครับ)

ตารางเรียน CU-TEP

Weekend Course (Saturday: 9.00 - 17.30 / Lunch Break 11.30 - 12.15) - 5 weeks
Course Name Study Period Day Time Test Date Seats Available Remark
8/2022 CTGWE1709 13 Aug - 10 Sep Sat 09.00 - 17.30 17 Sep 2022 15 (สถานที่ประกาศในช่วงเปิดจอง) Online Course [Best Result!!] 50% Off Promo 8,250 Baht
9/2022 CTGWE1510 01 Oct - 29 Oct Sat 09.00 - 17.30 15 Oct 2022 15 (สถานที่ประกาศในช่วงเปิดจอง) Online Course [Best Result!!] 50% Off Promo 8,250 Baht
10/2022 CTGWE1812 05 Nov - 03 Dec Sat 09.00 - 17.30 18 Dec 2022 15 (สถานที่ประกาศในช่วงเปิดจอง) Online Course [Best Result!!] 50% Off Promo 8,250 Baht
หมายเหตุ ราคา 100% Live Full Package เริ่มต้น 16,500 – 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับสถานที่จัดในแต่ละรอบ โดยจะเป็นโรงแรมบริเวณรถไฟฟ้า สยาม สีลม สาทร พญาไท หรือ ชิดลม โดยสถาบันเปิดให้จองตามวันที่ระบุบนตารางเรียนทาง LINE Official Account เท่านั้น โดยจะ Confirm สถานที่เรียนและราคาของแต่ละรอบในช่วงเปิดจอง

ENG ME UP ยกเลิกรอบเรียนสดทั้งหมดในปี 2020-2022

 • เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และกฎการเว้นระยะห่าง ซึ่งทำให้ต้นทุนในการใช้ห้องสอนในโรงแรมสูงขึ้นมาก ในขณะที่ Demand การเรียนสดน้อยลง สวนทางกับการเรียน Online
 • ทั้งนี้สถาบัน ENG ME UP ลดคอร์สสดมาตั้งแต่ปี 2016 และหันไปเน้นพัฒนาการเรียนผ่าน Online Platform ทั้ง 100% ตอบสนองด้านความสะดวก เข้าเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ซ้ำกี่รอบก็ได้ ทำให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนได้เอง โดยมีอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดใน Facebook กลุ่มปิด ในราคาถูกลง 50 – 70% และสอนโดยอาจารย์ผู้คิดค้นหลักสูตรที่นักเรียนรู้จักอย่างดีบนโลกออนไลน์ ทำให้ได้สไตล์และเนื้อหาตรงตาม Course Plan 100%
 • พิเศษ! ฉลองนักเรียนหลักสูตร CUTEP Online ครบ 5000 Users ท่านสามารถสมัครเรียนคอร์ส 100% Online Full Package : คอร์สรับรองผลที่เดียว! ที่มีระบบรองรับ มีเนื้อหาเสริมเพื่อปรับจุดอ่อนของผู้เรียนรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน Guide Book ไม่ใช่สักแต่ใช้คำว่า “รับรองผล” เพื่อหวังผลเชิงการตลาด ในราคาส่วนลดสูงสุด 50% จำนวน 500 สิทธิ์ [กรุณาตรวจสอบข้อมูลคอร์ส 100% Online Full Package จากประเภทที่ 4]
 • Click ที่นี่ >> เพื่อชมเหตุผลเบื้องหลังสถิติสอบผ่าน 93% จากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 11 ปี จำนวน 4,897 ตัวอย่าง ของคอร์ส 100% Online Full Package ซึ่งสูงกว่า คอร์ส 100% Live Full Package ที่ 86%

คำแนะนำ

 • Full Package เป็นคอร์สแนะนำยอดฮิตของสถาบัน ENG ME UP ที่มีการพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือเสริมมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกว่า 10 ปีโดยหัวหน้าหลักสูตร CU-TEP ทำให้เป็นที่มั่นใจของนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์สูงสุดกว่า 86%
 • คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการพัฒนาทักษะ รวมถึงเทคนิคทำคะแนน และกลยุทธ์พิชิตข้อสอบ CU-TEP ทุก Part ครอบคลุมคะแนนทุกระดับ
 • ผู้เรียนที่ต้องการเรียนกับอาจารย์โจหรืออาจารย์ก้องที่ท่านรู้จักและถูกใจในสไตล์แล้วจาก Blog หรือ YouTube ทั้งหลักสูตร แนะนำให้เรียน Online Course โดยนักเรียนในหลักสูตรออนไลน์จะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของหลักสูตร 100% ในราคาถูกกว่า 30 – 50% และยังได้เข้ากลุ่มติวพิเศษ CUTEP บน Facebook เสมือนอยู่กับอาจารย์ท่านสองท่านตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย
 • ผู้เรียนที่ไม่สามารถวางแผนเข้าเรียนสดตามรอบได้ 100% หรือ ไม่สามารถใช้เวลาอีก 6 วันของสัปดาห์ที่เหลือ (คลาสสดจัดไว้ในวันเสาร์เต็มวัน) เพื่อปรับจุดอ่อนก่อน-ระหว่าง-หลัง เรียนสด 15 Sessions (5 สัปดาห์) การเลือกเรียน 100% Online Full Package คุ้มค่าและให้ผลลัพท์ที่สูงกว่าอย่างขัดเจนที่ 93%
4

4. 100% Online Full Package [Anywhere Course] รับรองผล 80+
คอร์สรับรองผลอันดับ 1 กว่า 10 ปี โดยองค์กรชั้นนำ กับจังหวะการเรียนในอุดมคติ ให้ผลลัพท์สูงสุด 93%
เรียนออนไลน์ 100% ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้ กลยุทธ์หลักทุก Parts 15 Sessions 37.5 Hrs +
ปรับจุดอ่อนตาม Guidebook ด้วนเนื้อหาเสริมและข้อสอบจริง 50 Hrs + 2 Home Software

16,500 8,250 Baht
More Info and Enrollment Click >>
Guaranteed
รับสิทธิ์ส่วนลด

HIT-THE-TARGET CUTEP >> 100% ONLINE FULL PACKAGE รับรองผล 80+
คอร์สยอดนิยม Full Package กับสภาวะการเรียนในอุดมคติ ที่ให้ผลลัพท์สูงที่สุดกว่า 93%

เบื้องหลังคอร์ส CU-TEP รับรองผล 80+ ที่มีสถิติสอบผ่านสูงสุด 93% อันดับ 1 โดยนักเรียนกว่า 5,000 คน และ 10 องค์กรชั้นนำ อาทิ กลุ่ม ปตท., Yamaha, สำนักงาน กลต., มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ ที่เดียวที่คำว่ารับรองผล ไม่ใช้แค่ “เรียนซ้ำ”

ครอบคลุมทุกพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ และคำศัพท์สำคัญเฉพาะการสอบ CU-TEP เพื่อต่อยอดด้วยขั้นตอนการทำโจทย์ทุก Parts อย่างเป็นระบบ พัฒนาผ่านแบบฝึกหัดไล่ระดับความยาก 3 Steps เพื่อทราบและแก้ไขข้อบกพร่องก่อนขึ้นสู่ Level ต่อไป ตาม Guidebook พร้อมกลยุทธ์และเทคนิคบริหารเวลาครบชุด

รูปแบบการเรียน 1. เรียนผ่าน Online Platform มาตราฐาน ดูแลและตอบคำถามแบบส่วนตัวโดยอาจารย์โจ เจ้าของหลักสูตร Hit-the-Target CUTEP โดยผู้เรียนจะได้รับ Username และ Password สำหรับ Login เข้าเรียน ได้จากทุก Device ทั้ง Computer / Notebook / Tablet / Smart Phone และ VDO ทั้งหมดจะถูก Upload ไว้ตามลำดับเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผู้เรียนสามารถ เข้าเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ กดหยุด หรือย้อนเพื่อทำความเข้าใจ หรือเรียนซ้ำอย่างไรก็ได้ ภายในระยะเวลา 150 วัน (หรือแล้วแต่โบนัสที่นักเรียนได้รับในช่วงโปรโมชั่นนั้นๆ)
หมายเหตุ
สำหรับหลักสูตร Online ทางสถาบัน ENG ME UP จะใช้วิดีโอจากห้องเรียนสดเป็นหลัก เพื่อให้มีบรรยากาศการเรียนที่สมจริงและเห็นตัวผู้สอน โดยอาจารย์ต้นฉบับและรูปแบบการสอนที่ได้รับความไว้วางใจมากว่า 10 ปี ประกอบกับการบันทึก VDO ในรูปแบบอื่นๆ นอกห้องเรียนสดสำหรับเนื้อหาเสริม … โดยทีมอาจารย์จะเลือก VDO ครั้งที่ดีที่สุด ที่สามารถสอนได้ตรงตาม Course Plan ทั้ง 100% มาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเนื้อหา และส่งตัดต่อเพื่อทำให้เรียนง่ายยิ่งขึ้นเมื่อใช้คู่กับ Guidebook และวิดีโอจะถูก Update ทันที ที่ข้อสอบนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลง
2. เสริมสร้างทักษะด้วย Home Software ได้แก่
A. Listening Muscle Build Up: เพิ่มทักษะการฟัง 4 Levels ก่อนเข้าสู่คอร์สกลยุทธ์การสอบ
B. WORD ME UP Interactive Vocab Software: สร้างความจำถาวรบนคำศัพท์เฉพาะการสอบ 600 คำ ด้วย Software ที่ใช้ได้บน Smart Phone
วัน/เวลาเรียน นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง
ดาวน์โหลด คำแนะนำการเรียน 100% Online Full Package ให้ได้ผล 100%
ระยะเวลาเรียน 150 วัน
จำนวนชั่วโมงรวม 87.5 ชั่วโมง
เนื้อหาและจำนวนชั่วโมงส่วนหลัก A. CU-TEP Standard Course: คอร์สกลยุทธ์เฉพาะสำหรับ CU-TEP ขั้นตอนการคิดชัดเจนทุก Part อัดแน่นด้วยเทคนิคเฉพาะ ทำข้อสอบเร็วและแม่นยำ พร้อมข้อสอบเก่า 3 ระดับความยาก ช่วยให้เข้าใจการออกข้อสอบชัดเจนและกำหนดกลยุทธ์ข้อสอบที่มีคะแนนเท่ากันทุกข้อได้อย่างแม่นยำ
15 Sessions [Total 37.5 Hours]
• Writing Part 10 Hours
• Reading Part 12.5 Hours
• Listening Part 7.5 Hours
• Simulation Exam 7.5 Hours
เนื้อหาและจำนวนชั่วโมงส่วนเสริม Expansion Pack [Total 50 Hours] ได้แก่
A. Grammar Brain Map [10 Hours]
ปรับพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่คอร์สกลยุทธ์ CU-TEP 80+ รายละเอียดหลักสูตร Click>>
B. Extra Exercise [15 Hours]
สำรวจจุดอ่อนจาก Checklist ตะลุยแบบฝึกหัดเสริมตามคำแนะนำใน Guidebook for CUTEP 80+ ให้แกร่งพอก่อนเข้าสู่โจทย์ในระดับถัดไป [เนื้อหาใน 15 Sessions มีความต่อเนื่องและมีระดับความยากและซับซ้อนของโจทย์มากขึ้น]
C. Examination Series [25 Hours]
ตะลุยโจทย์ข้อสอบจริง 4 ชุด พร้อมสุดยอดกลยุทธ์พิชิต CU-TEP ทุกรูปแบบ
*ความมากน้อยของชั่วโมงเสริมอาจขึ้นอยู่กับพื้นฐานและเป้าหมายของผู้สอบ กรุณาปฏิบัติตาม Guidebook for CUTEP 80+ อย่างเคร่งครัด
ดาวน์โหลด CUTEP Guidebook >>
ดาวน์โหลด CU-TEP Full Package Course Summary >>
เครื่องมือเสริม
Home Software A. WORD ME UP Interactive Vocabulary Software
สร้างความจำถาวรบนคำศัพท์เฉพาะ CU-TEP 600 คำ ด้วย Interactive Software
B. Listening Muscle Build-up
ฝึกทักษะการฟัง 4 ระดับ เตรียมหูพร้อมก่อนรับ Focus Technique เพิ่มคะแนน Listening อย่างรวดเร็ว
การรับรองผล การรับรองผล CU-TEP 80+ ของ ENG ME UP ใน Full Package เป็นการรับรองผลที่ต้องได้ 80+ จริง อันเกิดจากกระบวนการสร้างหลักสูตรบนเงื่อนไขคะแนน 80+ โดยสร้าง Checklist และเนื้อหาพร้อมเครื่องมือสนับสนุน ดังนั้นหากนักเรียนเดินไปตาม Guidebook อย่างเคร่งครัด ไม่โกงตัวเอง ก็สามารถทำคะแนน 80+ ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม นักเรียนอาจพบอุปสรรคด้านเวลาในช่วงที่ลงทะเบียนไว้ ทางสถาบันจึงจัดระบบรับรองผลเพื่อความยืดหยุ่นไว้ดังนี้

100% Online Full Package สามารถต่ออายุ เพิ่มได้อีก 1 ครั้ง หรืออีก 150 วัน

เงื่อนไข ยื่นผลคะแนนสอบภายใน 150 วันของการลงทะเบียนครั้งแรก

หมายเหตุ นักเรียนที่ประสบความสำเร็จ (สอบผ่านตามเป้าหมายส่วนตัว 93% จากผลสำรวจ 4,768 Online Users) วางแผนการเรียนเฉลี่ยไว้ที่ 8 สัปดาห์ โดยปฏิบัติตาม Guidebook อย่างเคร่งครัดไม่โกงตัวเอง … โดย ENG ME UP ยินดีมอบรางวัลให้นักเรียนคนเก่ง ด้วยการมอบ 50% ของค่าคอร์สที่ลงทะเบียน [นักเรียนต้องยื่นผลสอบ CU-TEP 80+ ภายใน 150 วันแรก]

จุดเด่น Full Package ยอดนิยมกว่า 11 ปี บนสถิติความสำเร็จ 86% จากนักเรียนและองค์กรทั่วประเทศกว่า 5,000 คน
[ศึกษาระบบการเรียน Full Package ... Click >>] สู่ Online Course ลบข้อจำกัดการเรียนและสร้างจังหวะการเรียนที่สมบูรณ์แบบ ดังนี้
ข้อจำกัด ไม่สามารถ Interact กับอาจารย์ได้ทันที ผู้เรียนควรมีความสม่ำเสมอและวินัยในการเรียน [ผู้เรียนสามารถถามคำถามใต้ VDO ที่นักเรียนสงสัยได้เลยครับ (เพื่อความรวดเร็ว อาจระบุเวลาในวิดีโอนั้นๆ กำกับไว้ด้วย) อาจารย์จะมารีบตอบ และ เพื่อนๆ ก็จะเห็นข้อสงสัยนี้ด้วยครับ … ช่วยกันถาม ช่วยกันตอบ พิชิตเป้าหมาย CU-TEP ไปด้วยกันครับ]
เนื้อหาหลักสูตร Course Outline Click >>
เอกสารประกอบการเรียน

The list of Learning Materials for CUTEP Full Package Click >>

กระบวนการเรียน Learning Process Click >>
ราคา 16,500 บาท
Promotion* 1. ราคา : รับส่วนลด 50% จาก 16,500 บาท เหลือสุทธิ 8,250 บาท
2. ระยะเวลาการเรียน: ไม่จำกัดระยะเวลาเรียน สมัครครั้งเดียว เรียนทบทวนได้ตลอดไป พร้อม Update เนื้อหาทุกครั้ง เมื่อข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลง
3. รูปแบบการชำระ: ผ่อนชำระ 0% สูงสุดนาน 4 เดือน หรือ เพียงเดือนละ 2,062 บาท ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หมายเหตุ
* จำกัด 500 สิทธิ์เท่านั้น [ENG ME UP ฉลองนักเรียน CUTEP ครบ 5,000 Online Users แจกส่วนลดสูงสุด 50% จำนวน 500 สิทธิ์] … ผู้สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือและวิธีรับสิทธิ์ได้ที่นี่ Click>>
Click ที่นี่ เพื่อดู Infographic แสดงราคาและ Promotion โดยละเอียดแบบแยกองค์ประกอบ
Bonus อาจารย์โจจัดทำข้อสอบ CUTEP Simulation Exam เพิ่ม 4 ชุด (ไม่รวม 4 ชุดเดิม) เพื่อครอบคลุมลูกเล่นการสอบ CUTEP ทุกรูปแบบ พร้อมเฉลยขั้นตอนการคิดทุกข้อทุกพาร์ท และเทคนิคการบริหารเวลาอย่างละเอียด ชุดละ 8 ชั่วโมง รวมโบนัสเพิ่ม 32 ชั่วโมง (รวม 87.5 ชั่วโมง + 32 ชั่วโมงโบนัส = 119.5 ชั่วโมง)
วิธีการสมัครและ
รับสิทธิ์โปรโมชั่น
เนื่องจาก มีผู้สนใจขอรับสิทธิ์ส่วนลดเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่จำนวนสิทธ์ส่วนลดเหลือเพียง 4 สิทธิ์ (จำนวนสิทธิ์คงเหลืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากทีมงานจะ Update เฉพาะผู้ที่ชำระภายในเวลา) … ผู้สนใจสมัครคอร์ส CUTEP ในราคาโปรโมชั่น ขอให้ตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือจากอาจารย์โดยตรง ที่ LINE Official Account : @englishmeup จากนั้นอาจารย์จะส่งขั้นตอนการสมัครให้ต่อไปครับ
ทั้งนี้อาจารย์โจอยากมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนก่อนสมัคร โดยอาจารย์โจจะเป็นผู้ดูแลและแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันด้วยตัวเอง

ทดลองเรียนฟรี!
จากกว่า 24 VDO ความยาวกว่า 8 ชั่วโมง
สไตล์การสอนตรงใจหรือไม่?
พิสูจน์ก่อนสมัคร ที่นี่

อาจารย์โจฝากถึงผู้เรียน

"ผู้เรียนเริ่มจากมีความฝัน มีเป้าหมายคะแนน และการจะรักษาเป้าหมายคะแนนนั้น จำเป็นต้องเริ่มจากทัศนคติที่ถูกต้อง ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ คือข้อสอบวัดทักษะ ไม่ใช่ความจำ การเดินไปตามทางลัดที่แต่ละสถาบันจัดเตรียมเป็นสิ่งที่ดี (พิสูจน์ทางลัดนั้นจากสไตล์การสอนใน Blog/ YouTube และ Course Outline) อย่างไรก็ตาม ระหว่างทางลัดนั้น แต่ละท่านเจอขวากหนามไม่เหมือนกัน และถ้าเรายังไม่แกร่งพอจะก้าวต่อ เราควรมีเนื้อหาเสริมเปรียบดังเวทีฝึกฝนเพิ่มเติมก่อนเจอด่านต่อไปที่แข็งแกร่งกว่าหรือไม่ หรือ จะติดกับคำว่ารับรองผล โดยขาดเหตุผลเบื้องหลังของการรับรองผลนั้น ใครก็พูดได้ คำว่า “รับรองผล” และให้เรียนซ้ำใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน หากแต่เป็นการเรียนซ้ำแบบเดิม เนื้อหาเดิม แบบฝึกหัดเดิม ซึ่งความเข้าใจมีอยู่แล้ว และจากประสบการณ์ที่ผ่านมานักเรียนเหล่านั้นก็เลิกเรียนซ้ำไปเอง พร้อมกับความฝันที่เลือนลางกว่าเดิม"

อาจารย์โจ
หัวหน้าหลักสูตร CU-TEP

เบื้องหลังคอร์สยอดนิยมอันดับ 1 กว่า 5,000 Online Users สู่สถิติสอบผ่าน สูงสุด 93% แซงทุกรูปแบบการเรียน Click>>

จุดอ่อนคอร์สในสถาบัน … จังหวะการเรียน ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จในการเรียน Full Packageเนื่องจากเนื้อหาใน CUTEP Standard 37.5 ชั่วโมง มีความต่อเนื่องและเพิ่มระดับความเข้มข้น 3 ระดับ การสำรวจข้อบกพร่อง และขจัดจุดอ่อนนั้นตามคำแนะนำของ CU-TEP 80+ Guidebook ด้วย 50 ชั่วโมงเสริม ก่อน-ระหว่าง-หลัง การเรียน Standard Course รวมถึง Software คำศัพท์ และทักษะการฟัง เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการบรรลุเป้าหมาย โดยไม่สนใจว่า วันแรกที่เข้ามาเริ่มเรียนจะพื้นฐานน้อยเพียงไร [ทำความเข้าใจเบื้องหลังสถิติสอบผ่านสูงสุดเพิ่มเติมที่เมนู Learning Process]


… อย่างไรก็ตาม จากสถิติ 6 ปี (จากนักเรียนในสถาบัน 3,547 คน) พบว่ามีเพียง 17% ที่จอง Lab หรือปรับจุดอ่อนก่อนขึ้น Session สอนสดในครั้งต่อไป (ทุกๆ วันเสาร์) อย่างครบถ้วน ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและการเดินทาง ทำให้สถิติความสำเร็จหยุดอยู่ที่ 86%

 • จังหวะการเรียนในอุดมคติ

  ลบจุดอ่อนคอร์สในสถาบันข้างต้นได้ 100%


  ผู้เรียนสามารถปรับพื้นฐาน Grammar 10 ชั่วโมง ตามผล Level Test ก่อนเข้าสู่ CU-TEP Strategies ใน Session 1 รวมถึงสามารถขจัดจุดอ่อนตามคำแนะนำใน Guidebook for CUTEP 80+ ได้อย่างครบถ้วนก่อนเข้าสู่เนื้อหาในระดับ Intermediate และ Advanced ใน Session ต่อๆ ไป ในขณะที่ผู้สมัคร 100% Live Full Package แม้จะยังไม่ได้เข้ามาปรับจุดอ่อนใน Lab หรือ Online Platform ก็ต้องเข้าเรียน Session สดต่อไปตามตารางให้ครบ 100% มิเช่นนั้น จะไม่เข้าเงื่อนไขการรับรองผล
 • บริหารเวลาเองได้ 100%

  เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตัดปัญหาการเดินทาง และเรียนซ้ำได้ไม่จำกัด


  ผู้เรียนสามารถทวนเนื้อหาซ้ำได้ทุกส่วนตลอด 150 วัน : การกด “หยุด” เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม หรือกด “ย้อน” เพื่อทวนเนื้อหาที่ตามไม่ทันได้ทันที หรือแม้แต่การย้อนทวนก่อนขึ้น Session ต่อไป (กรณีติดงานและไม่ได้เข้าเรียนต่อเนื่อง) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ
 • อาจารย์ต้นฉบับ 100%

  มั่นใจด้วยสไตล์การสอนที่ท่านถูกใจบน YouTube


  VDO ทุกส่วน ถ่ายทอด และควบคุมการตัดต่อโดยอาจารย์ผู้คิดค้นหลักสูตร มีการ Update เนื้อหาตลอดเวลา ทำให้ได้หลักสูตรที่ครบถ้วนสอดคล้องตาม Standard Lesson Plan 100% [บ่อยครั้งที่นักเรียนในรอบสด ไม่ Click กับสไตล์ของอาจารย์ท่านอื่นๆ และพอใจกว่าเมื่อทวนซ้ำด้วย VDO จากอาจารย์ต้นแบบ]
 • ระบบรับรองผลที่จับต้องได้ 100%

  สถิติสอบผ่าน 93% แซงทุกรูปแบบการเรียน ในรอบ 6 ปี


  การรับรองผล CU-TEP 80+ ของ ENG ME UP ใน Full Package เป็นการรับรองผลที่ต้องได้ 80+ จริง อันเกิดจากกระบวนการสร้างหลักสูตรบนเงื่อนไขคะแนน 80+ โดยสร้าง Checklist และเนื้อหาพร้อมเครื่องมือสนับสนุน ดังนั้นหากนักเรียนเดินไปตาม Guidebook อย่างเคร่งครัด ไม่โกงตัวเอง ก็สามารถทำคะแนน 80+ ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม นักเรียนอาจพบอุปสรรคด้านเวลาในช่วงที่ลงทะเบียนไว้ ทางสถาบันจึงจัดระบบรับรองผลเพื่อความยืดหยุ่นไว้ดังนี้ [จากสถิติพบว่า กลุ่มนักเรียนที่สอบผ่านจัดตารางเรียนตัวเองอย่างมีวินัยและเรียนจบใน 2-3 เดือน]

  1. 100% Live Full Package สามารถเข้าเรียนซ้ำ และใช้ทุกเครื่องมือได้ไม่จำกัดใน 6 เดือน (Buffet)
  เงื่อนไข นักเรียนต้องเข้า Class เรียนสดครบทั้ง 100% เท่านั้น

  2. 100% Online Full Package สามารถต่ออายุ เพิ่มได้อีก 150 วัน (จากเดิม 150 วัน)
  เงื่อนไข นักเรียนแสดงผลสอบที่ตำกว่า 80 หรือต่ำกว่าเป้าหมาย ก่อนหมดอายุการเรียน 150 วัน

 • Online Platform ระดับประเทศ

  สะดวกเสมือนเรียนสด เชื่อถือได้ 100%


  มาตรฐานการเรียน Online ระบบ Streaming จาก CourseSquare.co ตลาดคอร์สเรียนออนไลน์ระดับประเทศ ได้รับการรับรองธุรกิจอิเลคโทรนิคจากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานนวัตกรรมและส่งเสริมซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA) พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานมากมายที่ช่วยสร้างความต่อเนื่องและการจดจำระหว่างเรียน เสมือนการเรียนสด พร้อม Function ถามตอบ มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 100,000 Users จากกว่า 200 หลักสูตร
 • Facebook Private Group

  เหมือนมีอาจารย์อยู่ข้างๆ 24 Hrs


  สิทธิพิเศษเฉพาะ Online Course กลุ่มติว CU-TEP บน Facebook ให้คุณอยู่กับอาจารย์โจและอาจารย์ก้อง Expert ด้าน CU-TEP กว่า 10 ปี ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมพูดคุยภาษาเดียวกัน กับผู้มีฝันเดียวกัน แล้วจะรู้ว่า ประโยชน์ไม่ได้มีอยู่แค่ในคอร์ส

Private Course – คอร์สเรียนเดี่ยวหรือกลุ่มเล็กตอบโจทย์เฉพาะบุคคล

5

Private Course – The Tailor-Made Course
ชั่วโมงสดออกแบบเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคล [ขั้นต่ำ 20 ชม.] เรียนได้สูงสุด 3 ท่าน
ฟรี! เครื่องมือเสริม อาทิ ชั่วโมงปรับจุดอ่อนบน Online Platform + 2 Home Software 

900 Baht / Hour
More Info and Enrollment Click >>

คอร์สกลยุทธ์ CU-TEP 80+

ทางลัดที่ถูกจัดเตรียมให้ผู้เตรียมตัวสอบ CU-TEP ในทุกระดับ มีขั้นตอนการคิดที่ชัดเจน เทคนิค กลยุทธ์ ครบทุก Part และโจทย์ข้อสอบนับ 1,000 ข้อ [3 ระดับความยาก] ส่งผลให้สามารถสอบผ่านตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วที่สุด อันเป็นรากฐานความสำเร็จมาอย่างยาวนานกว่า 11 ปี ของสถาบัน

รูปแบบการสอน สอนสด 100% โดยอาจารย์จะเป็นผู้ Design หลักสูตร ให้เหมาะสมกับพื้นฐาน เป้าหมาย และความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทำให้ได้ผลลัพท์ที่แม่นยำที่สุด ในเวลาจำกัด
ผู้สอน อาจารย์เจ้าของหลักสูตรเท่านั้น
นักเรียนใน Private Course จะมั่นใจได้ว่า ได้เรียนกับอาจารย์ที่นักเรียนไว้ใจ มั่นใจในสไตล์การสอนและรู้จักมาอย่างยาวนานผ่านทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube และ Blog ต่างๆ
จำนวนผู้เรียน 1 – 3 ท่าน (จัดกลุ่มมาเอง)
* กรณีผู้เรียนมากกว่า 1 ท่าน ผู้เรียนทั้งหมดต้องมีพื้นฐานและเป้าหมายใกล้เคียงกันเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์เพื่อให้ได้ผลลัพท์ดีที่สุด
จำนวนชั่วโมงสอนสด 20 – 60 ชั่วโมง
* จำนวนชั่วโมงขั้นต่ำที่สามารถเปิด Private Group ได้ คือ 20 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม จำนวนชั่วโมงจะถูกออกแบบโดยทีมอาจารย์ โดยพิจารณาจาก พื้นฐานและเป้าหมายของผู้เรียนท่านั้น เพื่อให้ได้ผลลัพท์ตามต้องการ
วัน / เวลาเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้ [ขั้นต่ำ 2.5 Hrs ต่อครั้ง]
สถานที่เรียน ในสถาบัน หรือ สถานที่ที่นักเรียนสะดวก*
* กรณีที่สถานที่เรียนที่นักเรียนสะดวกสามารถเดินทางได้โดยรถไฟฟ้า จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เครื่องมือเสริม
Home Software [ฟรี] A. WORD ME UP Interactive Vocabulary Software
สร้างความจำถาวรบนคำศัพท์เฉพาะ CU-TEP 600 คำ ด้วย Interactive Software
B. Listening Muscle Build-up
ฝึกทักษะการฟัง 4 ระดับ เตรียมหูพร้อมก่อนรับ Focus Technique เพิ่มคะแนน Listening อย่างรวดเร็ว
Extra Hours [Online Platform] นักเรียนที่มีพื้นฐานห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมาก อาจมีความจำเป็นต้องเรียนใน จำนวนชั่วโมงที่สูง ทางสถาบัน ENG ME UP สามารถออกแบบ ให้นักเรียนเรียนส่วนเสริมต่างๆ เพิ่มเติมผ่านทาง Online Platform มาตรฐานของสถาบัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าเล่าเรียน และเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการจัดหลักสูตร โดยจำนวนชั่วโมงเสริม เหล่านั้น ถูกบรรจุไว้ใน Expansion Pack ราคา 6,000 บาท ประกอบด้วย
A. Grammar Brain Map [10 Hours] – ก่อนเรียนสดกับอาจารย์ปรับพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่คอร์สกลยุทธ์ CU-TEP 80+
B. Extra Exercise [15 Hours] – ระหว่างการเรียนสดกับอาจารย์
สำรวจจุดอ่อนจาก Checklist ตะลุยแบบฝึกหัดเสริมตามคำแนะนำใน Guidebook for CUTEP 80+ ให้แกร่งพอก่อนเข้าสู่โจทย์ในระดับถัดไป [เนื้อหาในส่วนการสอนสด มีความต่อเนื่องและมีระดับความยากและซับซ้อนของโจทย์มากขึ้น]
C. Examination Series [25 Hours] – หลังเรียนสดกับอาจารย์
ตะลุยโจทย์ข้อสอบจริง 4 ชุด พร้อมสุดยอดกลยุทธ์พิชิต CU-TEP ทุกรูปแบบ
การรับรองผล แม้ว่าผู้เรียน Private Course จะมีผลลัพท์ความสำเร็จสูงสุดกว่าทุกประเภทคอร์ส ทาง ENG ME UP ยังได้เพิ่มระบบการรับรองผลไว้ดังต่อไปนี้
ผู้เรียนจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตร 100% CU-TEP Online Full Package คอร์สยอดนิยมกับสภาวะการเรียนในอุดมคติ ที่ให้ผลลัพท์สูงที่สุดกว่า 93% โดยนักเรียนกว่า 5,000 คน และ 10 องค์กรชั้นนำ อาทิ กลุ่ม ปตท., Yamaha, สำนักงาน กลต., มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ ในราคา 500 บาท จากปกติ 16,500 บาท
ศึกษารายละเอียด 100% Online Full Package ได้จากหน้า Type & Schedule ของคอร์สทีท่านสนใจ
ราคา 900 บาทต่อชั่วโมง/ ต่อท่าน [สามารถเรียนได้สูงสุด 3 ท่าน]
* ผู้เรียนท่านที่ 2 และ 3 จะได้รับส่วนลดค่าเรียน 50%
* กรณีจัดกลุ่มเรียนร่วมกัน ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เรียนที่มีพื้นฐานและเป้าหมายใกล้เคียงกันเท่านั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเอง เนื่องจากคอร์ส Private จะเน้น ปรับจุดอ่อนเฉพาะบุคคล
* หากผู้เรียนมากกว่า 1 ท่าน ผู้เรียนท่านที่ 2 และ 3 จะต้องชำระค่าอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม

ตัวอย่างชั่วโมงมาตรฐานการจัดหลักสูตร Private

No. of Students 20 Hours (at least) 30 Hours 40 Hours
1 18,000
900 Baht/Hour/Person
27,000
900 Baht/Hour/Person
36,000
900 Baht/Hour/Person
2 27,000
675 Baht/Hour/Person
40,500
675 Baht/Hour/Person
54,000
675 Baht/Hour/Person
3 36,000
600 Baht/Hour/Person
54,000
600 Baht/Hour/Person
72,000
600 Baht/Hour/Person

หมายเหตุ

 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์นักเรียนในการเปลี่ยนแปลง/เลื่อน/ยกเลิก/ชดเชย วันและเวลาในการเรียนไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน Private Course Click >>

ขั้นตอนการลงทะเบียน CUTEP Private Course

เรียนเฉพาะ Part ที่ต้องการเพิ่มคะแนน [เฉพาะการเรียนแบบ Online เท่านั้น] More Info Click >>

เป็นการตัดแบ่งคอร์ส 100% Online Full Package (ประเภทที่ 4) สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนแค่ Part เดียว

การรับสิทธิ์ส่วนลด

เนื่องจาก มีผู้สนใจขอรับสิทธิ์ส่วนลดเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่จำนวน
สิทธ์ส่วนลดเหลือเพียง 4 สิทธิ์ … ผู้สนใจสมัครคอร์ส CUTEP ในราคาโปรโมชั่น
ขอให้ตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือแบบ real time จากอาจารย์โดยตรง ที่
LINE Official Account : @englishmeup
จากนั้นอาจารย์จะส่งขั้นตอนการสมัครให้ต่อไปครับ

ทั้งนี้อาจารย์โจอยากมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนก่อนสมัคร
โดยอาจารย์โจจะเป็นผู้ดูแลและแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันด้วยตัวเอง
0
0
0
4