Hit-the-Target CU-TEP 80+ Guaranteed Course

อย่าเป็นเหยื่อการตลาดคำว่า "รับรองผล" สละเวลาทำความเข้าใจระบบรับรองผลที่จับต้องได้

คำว่า "รับรองผล" ใครก็พูดได้ ไม่ผ่านเรียนซ้ำ ถามว่าเรียนซ้ำในเนื้อหาเท่าเดิมให้ประโยชน์จริงหรือ? อนาคตคุณเอง จะไม่สละเวลาพิจารณาด้วยสติหรือ? ว่า ... ที่มาและวิธีการอันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ดังที่ให้สัญญานั้นคืออะไร

กรุณาศึกษา Learning Process บน Menu Bar ก่อนตอบคำถามเชิงทัษณะคติดังต่อไปนี้ เพื่อประเมินว่า ENG ME UP ในรูปแบบ Full Package (รับรองผล 80+) ที่เป็นการเรียนในสถาบันเท่านั้น คือทางเลือกที่เหมาะกับคุณหรือไม่

 • คุณต้องการเดินตามความฝันโดยตั้งอยู่บนความจริง ไมใช่คำพูดชวนฝันจากสถาบันต่างๆ เนื่องจากข้อสอบ CU-TEP เน้นการใช้ทักษะบนกลยุทธ์ที่เหมาะสม ไม่ใช่ข้อสอบความจำ
 • คุณตระหนักดีว่า ช่วงเรียนสด 37.5 ชั่วโมง (15 Standard Sessions) ตลอด 5 สัปดาห์ เปรียบเสมือนการเดินไปตามทางลัดที่ต่อเนื่อง คุณต้องไม่ขาดเรียนแม้แต่ 1 ชั่วโมง
 • คุณพร้อมตรวจสอบพัฒนาการของคุณเมื่อเรียนจบแต่ละ Session ผ่าน Checklist ใน CU-TEP 80+ Guidebook
 • คุณตระหนักว่าการเรียนเฉพาะส่วนสด 15 Standard Sessions อาจไม่เพียงพอ หัวใจของความสำเร็จคือ คุณจะไม่ปล่อยให้จุดอ่อนติดพันไปในแต่ละสัปดาห์ โดยคุณต้องจัดหาเวลาเพื่อทบทวน ทำแบบฝึกหัด และเข้ามาเรียนชั่วโมงเสริมใน Computer Lab อีกกว่า 60 ชั่วโมง รวมถึงฝึกฝนคำศัพท์ สำนวน และทักษะการฟังเพิ่มเติมด้วย 2 Home Software ใช้ตามคำแนะนำจาก CU-TEP 80+ Guidebook (ทั้งนี้มากน้อยขึ้นกับพื้นฐานและเป้าหมายคะแนนของคุณ)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด CU-TEP Full Package Course Summary

In-School Courses [86% SUCCESS RATE]

1

100% Live Full Package รับรองผล 80+
คอร์สรับรองผลอันดับ 1 กว่า 6 ปี โดยองค์กรชั้นนำ กับ Hybrid Method ที่ให้ผลสำเร็จสูง 86%
สอนสด 100% 37.5 Hrs + ปรับจุดอ่อนตาม Success Map ด้วย Com Lab 50 Hrs + 2 Home Software

14,500 9,900 Baht
More Info Click >>
Guaranteed

เบื้องหลัง CUTEP Course รับรองผล 80+ ที่มีสถิติสอบผ่านสูงสุด 86% ที่แรกกับ 6 เครื่องมือ 3 โซนการศึกษา เทียบเท่าเชนต่างประเทศ กลุ่มเล็ก 15 ท่าน พัฒนาทุกทักษะอย่างเข้มข้น เข้าถึงเทคนิคทำคะแนนเฉพาะด้วย Algorithm การออกข้อสอบจริง ตั้งแต่ Basic ถึง Advanced

เนื้อหาหลักสูตร คลิก >>
 • เรียนรู้ครอบคลุมโดยละเอียดไล่ Step ตั้งแต่ Basic - Advanced ทั้ง 3 ทักษะการสอบ
 • ปูพื้นฐาน Grammar ก่อนเรียน ด้วยการสร้าง Linkage โครงสร้างทางภาษาที่จำเป็นในการต่อยอดเทคนิคพิชิตโจทย์
 • มี Algorithm (Step-by-Step) ชัดเจน เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง สำหรับทำคะแนนในทุกทักษะการสอบ จากงานวิจัยข้อสอบ CU-TEP กว่า 10 ปี เข้าถึงแก่นผู้ออกข้อสอบ เข้าใจทิศทางการคิด รู้ทันทุกผู้ออกข้อสอบว่าข้อใดวัดคะแนนระดับใด ทำให้สามารถวางเป้าหมายคะแนนได้แม่นยำ
 • ฝึกข้อสอบเฉพาะสถาบันกว่า 1000 ข้อ ไล่ระดับความยาก 3 ระดับ ครอบคลุมทุกรูปแบบการออกข้อสอบ ทำให้แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด
 • วิชามารเลี่ยงโจทย์ลวงในทุก Part และเคล็ดลับตัด Choice หลอก เพิ่ม % เดา choice อย่างมีหลักการ
 • เคล็ดลับ Effective Reading อ่านไม่ถึงครึ่งก็สอบได้ และเทคนิคเลือกวิธีอ่าน Passage แก้ปัญหาทำข้อสอบไม่ทัน และโดนเบี่ยงประเด็น
 • จับประเด็นการฟัง - Checklist อย่างไร รู้เรื่องก่อนเริ่มฟัง และ Question and Choice Pattern Analysis เพิ่ม Concentration ขณะฟังและเข้าใจวิธีการวางกลลวง
 • เทคนิคเพิ่มคะแนนในเวลาจำกัดด้วย Priority Focus Technique และ Effective Time Management
 • ประเมินผลรายบุคคลโดยอาจารย์ ระหว่างและหลังจบหลักสูตรตาม Readiness Checklist เพื่อเสริมทักษะถูกจุดใน Computer Lab และ Home Software

จุดเด่น

 • บรรยากาศการเรียนสด 100% ทำให้ผู้เรียน Concentrate ได้ดีกว่า สามารถสอบถามอาจารย์ได้ทันที
 • เมื่อเข้าใจจุดอ่อนของตนเอง และปรึกษาอาจารย์ห้องสดผ่าน Checklist ก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้นได้ทันทีผ่าน Computer Lab
 • มีอาจารย์ดูแลผ่าน Home Software ระยะเวลา 5 สัปดาห์

จุดด้อยที่ถูกแก้ไข

"โดยปกติสถาบันที่สอนสดจะต้องมีการ Recruit อาจารย์เพิ่มเติม ทำให้คุณภาพคอร์สขึ้นลงขึ้นอยู่กับอาจารย์ ณ ขณะนั้น แต่เนื่องจากสถาบัน ENG ME UP มีหัวหน้าหลักสูตรดูแลเฉพาะคอร์ส จึงพัฒนา Standard Lesson Plan และ Offline & Online Materials ขึ้นมาเพื่อเป็น Guideline ให้กับอาจารย์ทุกท่าน ร่วมกับการคัดสรรค์อาจารย์ที่ต้องเพียบพร้อม 4 ด้านคือ เรียนเก่ง สอบเก่ง สอนเก่ง และที่สำคัญคือมีความเป็นครู เพื่อมาถ่ายทอดหลักสูตรที่ถูกพิสูจน์มาแล้วจากนักเรียนรุ่นต่อรุ่น"

อาจารย์โจ
หัวหน้าหลักสูตร CU-TEP
รูปแบบการสอน สอนสด 100%
จำนวนชั่วโมงสอนสด 37.5 ชั่วโมง (Basic to Advanced)
วัน/เวลาเรียน
(Weekend) Sat / 9.00 - 17.30 (พัก 2 รอบ) - 5 Weeks
คอร์สเตรียมสอบ CU-TEP เปิดล้อไปกับรอบสอบจริงที่จุฬาฯ ทุกรอบ
การรับรองผล
รับรองผล 2 ระดับ ที่คะแนน CU-TEP 80 คะแนน
ระดับที่ 1: 6 Month Buffet – ทั้ง 3 ส่วนการศึกษา ได้แก่ ส่วนเรียนสด ส่วน Computer Lab และส่วน Home Software สามารถใช้ได้ไม่จำกัดใน 6 เดือน
ระดับที่ 2: คืนเงินค่าคอร์ส CU-TEP 50% เฉพาะเมื่อ
 • เรียน CU-TEP Course หลักในห้องเรียนสดและส่วนเสริมตามคำแนะนำของอาจารย์ครบ 100%
 • เรียนเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ Insight English จนจบ Level 20 ในระดับคะแนน 90% ขึ้นไป [อะไรคือ Insight English: The Fastest Way to Learn English คลิกที่นี่ >>]
หมายเหตุ
 1. วันสอบ CU-TEP ต้องเกิดขึ้นหลังจากสำเร็จทั้งข้อ a และข้อ b แล้วเท่านั้น
 2. การรับรองผลระดับที่ 2 ถูกออกแบบโดยมีเหตุผลเรื่องการพัฒนาทักษะทางภาษาในระดับการใช้งานจริง (General Language Study) ควบคู่กลยุทธ์เฉพาะการทำข้อสอบ (Specific Strategies) เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นเท่านั้น ซึ่งส่วน General Language Study คือฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษเดิมของผู้เรียนนั่นเอง ศึกษาระบบการเตรียมตัวสอบที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดจริง 93% Click>>
จำนวนนักเรียนต่อห้อง สูงสุด 15 ท่าน
เครื่องมือเสริม
Computer Lab
(60 Hours)
Grammar Brain Map (15 Hours) ฟรี!
รายละเอียดหลักสูตร Click >>
Weakness Elimination Program (25 Hours) ฟรี!
Exam-Battle Solution (20 Hours) ฟรี!
* ภายใต้การดูแลตัวต่อตัวกับอาจารย์ผ่าน Evaluation Checklist
** ความมากน้อยของชั่วโมงเสริมอาจขึ้นอยู่กับพื้นฐานและเป้าหมายของผู้สอบ
Home Software
(1-yr Unlimited)
WORD ME UP Interactive Vocabulary Software ฟรี!
Listening Muscle Build up ฟรี!
Price & Promotion Click >>
Learning Process Click >>
CU-TEP Guidebook per Session Click >>

ตารางเรียน CU-TEP

Weekend Course (Saturday: 9.00 - 17.30 / Lunch Break 11.30 - 12.15) - 5 weeks
Course Name Study Period Day Time Test Date Seats Available Remark
1/2017 CTGWE 0502 14 Jan - 4 Feb Sat 09.00 - 17.30 5 Feb, 2017 Full (On-site Training) Online Course Available Now!!
2/2017 CTGWE 0503 11 Feb - 4 Mar Sat 09.00 - 17.30 5 Mar, 2017 Full (On-site Training) Online Course Available Now!!
3/2017 CTGWE 0904 11 Mar - 1 Apr Sat 09.00 - 17.30 9 Apr, 2017 Full (On-site Training) Online Course Available Now!!
4/2017 CTGWE 1405 22 Apr - 13 May Sat 09.00 - 17.30 14 May, 2017 Full (On-site Training) Online Course Available Now!!
5/2017 CTGWE 1806 20 May - 10 Jun Sat 09.00 - 17.30 18 Jun, 2017 Full (On-site Training) Online Course Available Now!!
6/2017 CTGWE 1607 17 Jun - 8 Jul Sat 09.00 - 17.30 16 Jul, 2017 Full (On-site Training) Online Course Available Now!!
7/2017 CTGWE 2008 22 Jul - 12 Aug Sat 09.00 - 17.30 20 Aug, 2017 15 New Branch
8/2017 CTGWE 1709 19 Aug - 9 Sep Sat 09.00 - 17.30 17 Sep, 2017 15 New Branch

คำแนะนำ

 • Full Package เป็นคอร์สแนะนำยอดฮิตของสถาบัน ENG ME UP ที่มีการพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือเสริมมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกว่า 10 ปีโดยหัวหน้าหลักสูตร CU-TEP ทำให้เป็นที่มั่นใจของนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์สูงสุดกว่า 86%
 • คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการพัฒนาทักษะ รวมถึงเทคนิคทำคะแนน และกลยุทธ์พิชิตข้อสอบ CU-TEP ทุก Part ครอบคลุมคะแนนทุกระดับ
2

100% Live Standard [Step-by-Step + 3 Level Exercise ครบทุก Part]
สอนสด 100% 37.5 Hrs ทางลัดสำหรับการสอบ CU-TEP ทุก Part + 2 Home Software
 

8,500 Baht
More Info Click >>

Hit-the-Target CUTEP คอร์สมาตรฐาน ทางลัดสำหรับการทำคะแนน CU-TEP เท่านั้น สอนสด 100% กลุ่มเล็ก 15 ท่าน พัฒนาทุกทักษะอย่างเข้มข้น เข้าถึงเทคนิคทำคะแนนเฉพาะด้วย Algorithm การออกข้อสอบจริง ตั้งแต่ Basic ถึง Advanced พร้อมตะลุยโจทย์ข้อสอบที่แบ่งเป็น 3 ระดับความยาก เพื่อให้ผู้เรียนแก้ไขจุดอ่อนได้อย่างถูกจุด

เนื้อหาหลักสูตร คลิก >>
 • เรียนรู้ครอบคลุมโดยละเอียดไล่ Step ตั้งแต่ Basic - Advanced ทั้ง 3 ทักษะการสอบ
 • ปูพื้นฐาน Grammar ก่อนเรียน ด้วยการสร้าง Linkage โครงสร้างทางภาษาที่จำเป็นในการต่อยอดเทคนิคพิชิตโจทย์
 • มี Algorithm (Step-by-Step) ชัดเจน เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง สำหรับทำคะแนนในทุกทักษะการสอบ จากงานวิจัยข้อสอบ CU-TEP กว่า 10 ปี เข้าถึงแก่นผู้ออกข้อสอบ เข้าใจทิศทางการคิด รู้ทันทุกผู้ออกข้อสอบว่าข้อใดวัดคะแนนระดับใด ทำให้สามารถวางเป้าหมายคะแนนได้แม่นยำ
 • ฝึกข้อสอบเฉพาะสถาบันกว่า 1000 ข้อ ไล่ระดับความยาก 3 ระดับ ครอบคลุมทุกรูปแบบการออกข้อสอบ ทำให้แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด
 • วิชามารเลี่ยงโจทย์ลวงในทุก Part และเคล็ดลับตัด Choice หลอก เพิ่ม % เดา choice อย่างมีหลักการ
 • เคล็ดลับ Effective Reading อ่านไม่ถึงครึ่งก็สอบได้ และเทคนิคเลือกวิธีอ่าน Passage แก้ปัญหาทำข้อสอบไม่ทัน และโดนเบี่ยงประเด็น
 • จับประเด็นการฟัง - Checklist อย่างไร รู้เรื่องก่อนเริ่มฟัง และ Question and Choice Pattern Analysis เพิ่ม Concentration ขณะฟังและเข้าใจวิธีการวางกลลวง
 • เทคนิคเพิ่มคะแนนในเวลาจำกัดด้วย Priority Focus Technique และ Effective Time Management
 • ประเมินผลรายบุคคลโดยอาจารย์ ระหว่างและหลังจบหลักสูตรตาม Readiness Checklist เพื่อเสริมทักษะถูกจุดใน Computer Lab และ Home Software

จุดเด่น

 • บรรยากาศการเรียนสด 100% ทำให้ผู้เรียน Concentrate ได้ดีกว่า สามารถสอบถามอาจารย์ได้ทันที
 • เมื่อเข้าใจจุดอ่อนของตนเอง และปรึกษาอาจารย์ห้องสดผ่าน Checklist ก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้นได้ทันทีผ่าน Computer Lab [เพิ่มเติม 60 ชั่วโมง ก่อน ระหว่าง และหลัง การเรียนสด 5 สัปดาห์ ทั้งนี้การใช้ชั่วโมงเสริมอาจมากน้อยขึ้นอยู่กับ พื้นฐานและเป้าหมายของนักเรียนแต่ละท่าน
 • มีอาจารย์ดูแลผ่าน Home Software ระยะเวลา 5 สัปดาห์

จุดด้อยที่ถูกแก้ไข

"โดยปกติสถาบันที่สอนสดจะต้องมีการ Recruit อาจารย์เพิ่มเติม ทำให้คุณภาพคอร์สขึ้นลงขึ้นอยู่กับอาจารย์ ณ ขณะนั้น แต่เนื่องจากสถาบัน ENG ME UP มีหัวหน้าหลักสูตรดูแลเฉพาะคอร์ส จึงพัฒนา Standard Lesson Plan และ Offline & Online Materials ขึ้นมาเพื่อเป็น Guideline ให้กับอาจารย์ทุกท่าน ร่วมกับการคัดสรรค์อาจารย์ที่ต้องเพียบพร้อม 4 ด้านคือ เรียนเก่ง สอบเก่ง สอนเก่ง และที่สำคัญคือมีความเป็นครู เพื่อมาถ่ายทอดหลักสูตรที่ถูกพิสูจน์มาแล้วจากนักเรียนรุ่นต่อรุ่น"

อาจารย์โจ
หัวหน้าหลักสูตร CU-TEP
รูปแบบการสอน สอนสด 100%
จำนวนชั่วโมงสอนสด 37.5 ชั่วโมง (Basic to Advanced)
วัน/เวลาเรียน
(Weekend) Sat / 9.00 - 17.30 (พัก 2 รอบ) - 5 Weeks
คอร์สเตรียมสอบ CU-TEP เปิดล้อไปกับรอบสอบจริงที่จุฬาฯ ทุกรอบ
การรับรองผล
ENG ME UP รับรองผลการเรียนเฉพาะ หลักสูตร Full Package เท่านั้น ปัญหาของผู้เรียนเมื่อถูกพบในการเรียน Standard Course 37.5 ชั่วโมง ตาม Checklist จำเป็นต้องถูกแก้ไขอย่างเหมาะสมด้วยบทเรียนเสริมที่จัดทำไว้เพิ่มเติมใน Computer Lab 60 ชั่วโมง (ซึ่งผู้เรียนแต่ละท่านจำเป็นต้องใช้ 60 ชั่วโมงนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นกับพื้นฐานและเป้าหมาย)
"อย่าหลงกล คำว่า รับรองผล มันอาจให้ผลทางจิตวิทยาที่ดี แต่การสอบวัดระดับภาษา ต้องใช้ Skill ไม่ใช่ความจำ จุดสำคัญคือ ทำงานเพิ่ม แก้ไขจุดอ่อนนั้นๆ อย่างเป็นระบบ ไม่ให้จุดอ่อนติดพันไปในบทเรียนหลักต่อๆ ไป ... คุณอยากจะเรียนซ้ำแบบเดิม เท่าเดิมจริงๆ หรอ มีประโยชน์อะไร"
จำนวนนักเรียนต่อห้อง สูงสุด 15 ท่าน
เครื่องมือเสริม
Computer Lab
(60 Hours)
Grammar Brain Map (15 Hours) ซื้อเพิ่มได้
รายละเอียดหลักสูตร Click >>
Weakness Elimination Program (25 Hours) ซื้อเพิ่มได้
Exam-Battle Solution (20 Hours) ซื้อเพิ่มได้
* ภายใต้การดูแลตัวต่อตัวกับอาจารย์ผ่าน Evaluation Checklist
** ความมากน้อยของชั่วโมงเสริมอาจขึ้นอยู่กับพื้นฐานและเป้าหมายของผู้สอบ
Home Software
(1-yr Unlimited)
WORD ME UP Interactive Vocabulary Software ฟรี!
Listening Muscle Build up ฟรี!
Price & Promotion Click >>
Learning Process Click >>
CU-TEP Guidebook per Session Click >>
3

VDO Mixed Full Package รับรองผล 80+
สอนสด 40% VDO ห้องรวม 60% + ปรับจุดอ่อนด้วย Com Lab ส่วนตัว 50 Hrs + 2 Home Software
 

13,500 9,500 Baht
More Info Click >>
Guaranteed

เบื้องหลัง CUTEP Course รับรองผล 80+ ที่มีสถิติสอบผ่านสูงสุด 86% ที่แรกกับ 6 เครื่องมือ 3 โซนการศึกษา เทียบเท่าเชนต่างประเทศ กลุ่มเล็ก 15 ท่าน พัฒนาทุกทักษะอย่างเข้มข้น เข้าถึงเทคนิคทำคะแนนเฉพาะด้วย Algorithm การออกข้อสอบจริง ตั้งแต่ Basic ถึง Advanced

เนื้อหาหลักสูตร คลิก >>
 • เรียนรู้ครอบคลุมโดยละเอียดไล่ Step ตั้งแต่ Basic - Advanced ทั้ง 3 ทักษะการสอบ
 • ปูพื้นฐาน Grammar ก่อนเรียน ด้วยการสร้าง Linkage โครงสร้างทางภาษาที่จำเป็นในการต่อยอดเทคนิคพิชิตโจทย์
 • มี Algorithm (Step-by-Step) ชัดเจน เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง สำหรับทำคะแนนในทุกทักษะการสอบ จากงานวิจัยข้อสอบ CU-TEP กว่า 10 ปี เข้าถึงแก่นผู้ออกข้อสอบ เข้าใจทิศทางการคิด รู้ทันทุกผู้ออกข้อสอบว่าข้อใดวัดคะแนนระดับใด ทำให้สามารถวางเป้าหมายคะแนนได้แม่นยำ
 • ฝึกข้อสอบเฉพาะสถาบันกว่า 1000 ข้อ ไล่ระดับความยาก 3 ระดับ ครอบคลุมทุกรูปแบบการออกข้อสอบ ทำให้แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด
 • วิชามารเลี่ยงโจทย์ลวงในทุก Part และเคล็ดลับตัด Choice หลอก เพิ่ม % เดา choice อย่างมีหลักการ
 • เคล็ดลับ Effective Reading อ่านไม่ถึงครึ่งก็สอบได้ และเทคนิคเลือกวิธีอ่าน Passage แก้ปัญหาทำข้อสอบไม่ทัน และโดนเบี่ยงประเด็น
 • จับประเด็นการฟัง - Checklist อย่างไร รู้เรื่องก่อนเริ่มฟัง และ Question and Choice Pattern Analysis เพิ่ม Concentration ขณะฟังและเข้าใจวิธีการวางกลลวง
 • เทคนิคเพิ่มคะแนนในเวลาจำกัดด้วย Priority Focus Technique และ Effective Time Management
 • ประเมินผลรายบุคคลโดยอาจารย์ ระหว่างและหลังจบหลักสูตรตาม Readiness Checklist เพื่อเสริมทักษะถูกจุดใน Computer Lab และ Home Software

จุดเด่น

 • ถ่ายทอดตรงโดยอาจารย์ต้นแบบผู้คิดค้นหลักสูตร ประสบการณ์สอนตรงเกิน 10 ปี ที่นักเรียนไว้ใจมายาวนาน ทำให้ควบคุมทุกคุณภาพ ทุกเทคนิค ตามมาตรฐานได้ 100%
 • ยังคงรูปแบบการเรียนเหมือนคอร์สยอดนิยมทั้งหมด ด้วยระยะเวลา 5 สัปดาห์ (ไม่รวมเวลาพัฒนาตนเอง) ที่พิสูจน์มาแล้ว ต่างกันเพียง จากสดล้วน 15 Sessions เป็น สด 7 Sessions และ VDO 8 Sessions ทำให้สามารถดำเนินไปตามระบบ Checklist ได้ตามปกติ
 • ราคาที่ถูกลงในคุณภาพเท่าเดิม

จุดด้อยที่ถูกแก้ไข

"คอร์ส VDO ผู้เรียนหลายท่านกังวลว่าเมื่อมีคำถามจะทำอย่างไร ทำให้อาจารย์ไม่ต้องการทิ้งไปทั้งหมด เนื่องจาก CU-TEP เป็นการสอบที่ค่อนข้างยากและลูกเล่นเยอะ ผมจึง Design คอร์ส โดยจะพบนักเรียนเพื่อดูความคืบหน้า และแนะนำเพิ่มเติมในแต่ละส่วนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามในส่วนที่เป็น VDO ย่อมหมายความว่า อาจารย์ได้พิจารณาอย่างดีแล้วว่าจะไม่ส่งผลกระทบ ในทางตรงกันข้าม VDO ที่จัดทำไว้กลับมี Plan ที่เป๊ะกว่า ทำให้ไม่มีส่วนใดที่หลุดออกไปได้เลย ได้คอร์สที่สมบูรณ์แบบ 100% นอกจากนั้นยังเป็นการลดปัญหาสไตล์การสอนที่นักเรียนบางท่านอาจไม่ถูกใจเท่ากับอาจารย์ต้นแบบที่นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ไว้อีกด้วย"

อาจารย์โจ
หัวหน้าหลักสูตร CU-TEP
รูปแบบการสอน เรียนสด 40% + VDO 60%
จำนวนชั่วโมงสอนสด 37.5 ชั่วโมง (Basic to Advanced) แบ่งเป็น
ชั่วโมงเรียนสด 17.5 Hours (7 Sessions) + VDO 20 Hours (8 Sessions)
วัน/เวลาเรียน
(Weekday) Mon - Thu 18.15 - 20.45
คอร์สเตรียมสอบ CU-TEP เปิดล้อไปกับรอบสอบจริงที่จุฬาฯ ทุกรอบ
การรับรองผล
รับรองผล 2 ระดับ ที่คะแนน CU-TEP 80 คะแนน
ระดับที่ 1: 6 Month Buffet – ทั้ง 3 ส่วนการศึกษา ได้แก่ ส่วนเรียนสด ส่วน Computer Lab และส่วน Home Software สามารถใช้ได้ไม่จำกัดใน 6 เดือน
ระดับที่ 2: คืนเงินค่าคอร์ส CU-TEP 50% เฉพาะเมื่อ
 • เรียน CU-TEP Course หลักในห้องเรียนสดและส่วนเสริมตามคำแนะนำของอาจารย์ครบ 100%
 • เรียนเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ Insight English จนจบ Level 20 ในระดับคะแนน 90% ขึ้นไป [อะไรคือ Insight English: The Fastest Way to Learn English คลิกที่นี่ >>]
หมายเหตุ
 1. วันสอบ CU-TEP ต้องเกิดขึ้นหลังจากสำเร็จทั้งข้อ a และข้อ b แล้วเท่านั้น
 2. การรับรองผลระดับที่ 2 ถูกออกแบบโดยมีเหตุผลเรื่องการพัฒนาทักษะทางภาษาในระดับการใช้งานจริง (General Language Study) ควบคู่กลยุทธ์เฉพาะการทำข้อสอบ (Specific Strategies) เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นเท่านั้น ซึ่งส่วน General Language Study คือฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษเดิมของผู้เรียนนั่นเอง ศึกษาระบบการเตรียมตัวสอบที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดจริง 93% Click>>
จำนวนนักเรียนต่อห้อง สูงสุด 15 ท่าน
เครื่องมือเสริม
Computer Lab
(60 Hours)
Grammar Brain Map (15 Hours) ฟรี!
รายละเอียดหลักสูตร Click >>
Weakness Elimination Program (25 Hours) ฟรี!
Exam-Battle Solution (20 Hours) ฟรี!
* ภายใต้การดูแลตัวต่อตัวกับอาจารย์ผ่าน Evaluation Checklist
** ความมากน้อยของชั่วโมงเสริมอาจขึ้นอยู่กับพื้นฐานและเป้าหมายของผู้สอบ
Home Software
(1-yr Unlimited)
WORD ME UP Interactive Vocabulary Software ฟรี!
Listening Muscle Build up ฟรี!
Price & Promotion Click >>
Learning Process Click >>
CU-TEP Guidebook per Session Click >>

ตารางเรียน CU-TEP

Weekday Course (Mon - Thu: 18.15 - 20.45) - 4 weeks
Course Name Study Period Day Time Test Date Seats Available Remark

คำแนะนำ

 • Full Package เป็นคอร์สแนะนำยอดฮิตของสถาบัน ENG ME UP ที่มีการพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือเสริมมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกว่า 10 ปีโดยหัวหน้าหลักสูตร CU-TEP ทำให้เป็นที่มั่นใจของนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์สูงสุดกว่า 86%
 • คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการพัฒนาทักษะ รวมถึงเทคนิคทำคะแนน และกลยุทธ์พิชิตข้อสอบ CU-TEP ทุก Part ครอบคลุมคะแนนทุกระดับ
4

VDO Mixed Standard
สอนสด 40% VDO คลาสรวม 60% ควบคุมโดยอาจารย์ต้นฉบับ + 2 Home Software
 

6,500 Baht
หยุดให้บริการชั่วคราว

Hit-the-Target CUTEP คอร์สมาตรฐาน ทางลัดสำหรับการทำคะแนน CU-TEP เท่านั้น สอนสด 40% และ VDO คลาสรวม 60% พัฒนาทุกทักษะอย่างเข้มข้น เข้าถึงเทคนิคทำคะแนนเฉพาะด้วย Algorithm การออกข้อสอบจริง ตั้งแต่ Basic ถึง Advanced พร้อมตะลุยโจทย์ข้อสอบที่แบ่งเป็น 3 ระดับความยาก เพื่อให้ผู้เรียนแก้ไขจุดอ่อนได้อย่างถูกจุด

เนื้อหาหลักสูตร คลิก >>
 • เรียนรู้ครอบคลุมโดยละเอียดไล่ Step ตั้งแต่ Basic - Advanced ทั้ง 3 ทักษะการสอบ
 • ปูพื้นฐาน Grammar ก่อนเรียน ด้วยการสร้าง Linkage โครงสร้างทางภาษาที่จำเป็นในการต่อยอดเทคนิคพิชิตโจทย์
 • มี Algorithm (Step-by-Step) ชัดเจน เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง สำหรับทำคะแนนในทุกทักษะการสอบ จากงานวิจัยข้อสอบ CU-TEP กว่า 10 ปี เข้าถึงแก่นผู้ออกข้อสอบ เข้าใจทิศทางการคิด รู้ทันทุกผู้ออกข้อสอบว่าข้อใดวัดคะแนนระดับใด ทำให้สามารถวางเป้าหมายคะแนนได้แม่นยำ
 • ฝึกข้อสอบเฉพาะสถาบันกว่า 1000 ข้อ ไล่ระดับความยาก 3 ระดับ ครอบคลุมทุกรูปแบบการออกข้อสอบ ทำให้แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด
 • วิชามารเลี่ยงโจทย์ลวงในทุก Part และเคล็ดลับตัด Choice หลอก เพิ่ม % เดา choice อย่างมีหลักการ
 • เคล็ดลับ Effective Reading อ่านไม่ถึงครึ่งก็สอบได้ และเทคนิคเลือกวิธีอ่าน Passage แก้ปัญหาทำข้อสอบไม่ทัน และโดนเบี่ยงประเด็น
 • จับประเด็นการฟัง - Checklist อย่างไร รู้เรื่องก่อนเริ่มฟัง และ Question and Choice Pattern Analysis เพิ่ม Concentration ขณะฟังและเข้าใจวิธีการวางกลลวง
 • เทคนิคเพิ่มคะแนนในเวลาจำกัดด้วย Priority Focus Technique และ Effective Time Management
 • ประเมินผลรายบุคคลโดยอาจารย์ ระหว่างและหลังจบหลักสูตรตาม Readiness Checklist เพื่อเสริมทักษะถูกจุดใน Computer Lab และ Home Software

จุดเด่น

 • ถ่ายทอดตรงโดยอาจารย์ต้นแบบผู้คิดค้นหลักสูตร ประสบการณ์สอนตรงเกิน 10 ปี ที่นักเรียนไว้ใจมายาวนาน ทำให้ควบคุมทุกคุณภาพ ทุกเทคนิค ตามมาตรฐานได้ 100%
 • ยังคงรูปแบบการเรียนเหมือนคอร์สยอดนิยมทั้งหมด ด้วยระยะเวลา 5 สัปดาห์ (ไม่รวมเวลาพัฒนาตนเอง) ที่พิสูจน์มาแล้ว ต่างกันเพียง จากสดล้วน 15 Sessions เป็น สด 7 Sessions และ VDO 8 Sessions ทำให้สามารถดำเนินไปตามระบบ Checklist ได้ตามปกติ
 • ราคาที่ถูกลงในคุณภาพเท่าเดิม

จุดด้อยที่ถูกแก้ไข

"คอร์ส VDO ผู้เรียนหลายท่านกังวลว่าเมื่อมีคำถามจะทำอย่างไร ทำให้อาจารย์ไม่ต้องการทิ้งไปทั้งหมด เนื่องจาก CU-TEP เป็นการสอบที่ค่อนข้างยากและลูกเล่นเยอะ ผมจึง Design คอร์ส โดยจะพบนักเรียนเพื่อดูความคืบหน้า และแนะนำเพิ่มเติมในแต่ละส่วนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามในส่วนที่เป็น VDO ย่อมหมายความว่า อาจารย์ได้พิจารณาอย่างดีแล้วว่าจะไม่ส่งผลกระทบ ในทางตรงกันข้าม VDO ที่จัดทำไว้กลับมี Plan ที่เป๊ะกว่า ทำให้ไม่มีส่วนใดที่หลุดออกไปได้เลย ได้คอร์สที่สมบูรณ์แบบ 100% นอกจากนั้นยังเป็นการลดปัญหาสไตล์การสอนที่นักเรียนบางท่านอาจไม่ถูกใจเท่ากับอาจารย์ต้นแบบที่นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ไว้อีกด้วย"

อาจารย์โจ
หัวหน้าหลักสูตร CU-TEP
รูปแบบการสอน เรียนสด 40% + VDO 60%
จำนวนชั่วโมงสอนสด 37.5 ชั่วโมง (Basic to Advanced) แบ่งเป็น
ชั่วโมงเรียนสด 17.5 Hours (7 Sessions) + VDO 20 Hours (8 Sessions)
วัน/เวลาเรียน
(Weekday) Mon - Thu 18.15 - 20.45
คอร์สเตรียมสอบ CU-TEP เปิดล้อไปกับรอบสอบจริงที่จุฬาฯ ทุกรอบ
การรับรองผล ENG ME UP รับรองผลการเรียนเฉพาะ หลักสูตร Full Package เท่านั้น ปัญหาของผู้เรียนเมื่อถูกพบในการเรียน Standard Course 37.5 ชั่วโมง ตาม Checklist จำเป็นต้องถูกแก้ไขอย่างเหมาะสมด้วยบทเรียนเสริมที่จัดทำไว้เพิ่มเติมใน Computer Lab 60 ชั่วโมง (ซึ่งผู้เรียนแต่ละท่านจำเป็นต้องใช้ 60 ชั่วโมงนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นกับพื้นฐานและเป้าหมาย
"อย่าหลงกล คำว่า รับรองผล มันอาจให้ผลทางจิตวิทยาที่ดี แต่การสอบวัดระดับภาษา ต้องใช้ Skill ไม่ใช่ความจำ จุดสำคัญคือ ทำงานเพิ่ม แก้ไขจุดอ่อนนั้นๆ อย่างเป็นระบบ ไม่ให้จุดอ่อนติดพันไปในบทเรียนหลักต่อๆ ไป ... คุณอยากจะเรียนซ้ำแบบเดิม เท่าเดิมจริงๆ หรอ มีประโยชน์อะไร"
จำนวนนักเรียนต่อห้อง สูงสุด 15 ท่าน
เครื่องมือเสริม
Computer Lab
(60 Hours)
Grammar Brain Map (15 Hours) ซื้อเพิ่มได้
รายละเอียดหลักสูตร Click >>
Weakness Elimination Program (25 Hours) ซื้อเพิ่มได้
Exam-Battle Solution (20 Hours) ฟรี!
* ภายใต้การดูแลตัวต่อตัวกับอาจารย์ผ่าน Evaluation Checklist
** ความมากน้อยของชั่วโมงเสริมอาจขึ้นอยู่กับพื้นฐานและเป้าหมายของผู้สอบ
Home Software
(1-yr Unlimited)
WORD ME UP Interactive Vocabulary Software ฟรี!
Listening Muscle Build up ฟรี!
Price & Promotion Click >>
Learning Process Click >>
CU-TEP Guidebook per Session Click >>
5

Private Course – Course เรียนเดี่ยวหรือกลุ่มเล็กตอบโจทย์เฉพาะบุคคล
ชั่วโมงสดอาจารย์ต้นฉบับ + เครื่องมือเสริมฟรี
 

Start @600 Baht/Hour/Person
More Info Click >>
รูปแบบการสอน สอนสด 100% โดยผู้เรียนสามารถ Design Course ร่วมกับอาจารย์ เพื่อตอบโจทย์พื้นฐานและเป้าหมายเฉพาะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลในเวลาจำกัด
จำนวนชั่วโมงสอนสด 24 - 60 ชั่วโมง
วัน/เวลาเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกวัน/เวลา เองได้
จำนวนนักเรียนต่อห้อง 1-3 ท่าน (จัดกลุ่มมาเอง)
* กรณีผู้เรียนมากกว่า 1 ท่าน ผู้เรียนทั้งหมดต้องมีพื้นฐานและเป้าหมายใกล้เคียงกันเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์
เครื่องมือเสริม
Computer Lab Grammar Brain Map (8-15 Hours) รายละเอียดหลักสูตร Click >> ฟรี!
Weakness Elimination Program (25 Hours) ฟรี!
Exam Battle Solution (20 Hours) ฟรี!

** อาจารย์ผู้สอน จะประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล ตลอดระยะเวลา และแนะนำการทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบเพิ่มเติม (และสามารถดูเฉลยเหมือนอาจารย์สอนสด) เพื่อมั่นใจว่านักเรียนจะมีความพร้อมสูงสุด โดยชั่วโมงที่กำหนดในวงเล็บเป็นเพียงชั่วโมงสูงสุดที่สถาบันได้เตรียมไว้เท่านั้น ผู้เรียนแต่ละท่านมีความจำเป็นในการใช้ไม่เท่ากัน ที่ต้องจัดทำเช่นนี้ เพื่อความคุ้มค่า ทำให้นักเรียนไม่ต้องคอยซื้อชั่วโมงเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น

Home Software WORD ME UP Interactive Vocabulary Software ฟรี!
Listening Muscle Build up ฟรี!
ราคา 900 บาท/ชั่วโมง/ท่าน*
จำนวนนักเรียน 1-3 ท่าน*

* ผู้เรียนท่านที่ 2 และ 3 จะได้รับส่วนลดค่าเรียน 50%
* กรณีจัดกลุ่มเรียนร่วมกัน ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เรียนที่มีพื้นฐานและเป้าหมายใกล้เคียงกันเท่านั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเอง เนื่องจากคอร์ส Private จะเน้น ปรับจุดอ่อนเฉพาะบุคคล
* หากผู้เรียนมากกว่า 1 ท่าน ผู้เรียนท่านที่ 2 และ 3 จะต้องชำระค่าอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม

ตัวอย่างชั่วโมงมาตรฐานการจัดหลักสูตร Private

No. of Students 20 Hours (at least) 30 Hours 40 Hours
1 18,000
900 Baht/Hour/Person
27,000
900 Baht/Hour/Person
36,000
900 Baht/Hour/Person
2 27,000
675 Baht/Hour/Person
40,500
675 Baht/Hour/Person
54,000
675 Baht/Hour/Person
3 36,000
600 Baht/Hour/Person
54,000
600 Baht/Hour/Person
72,000
600 Baht/Hour/Person

* หมายเหตุ

 • Course CU-TEP Private ห้องเรียนส่วนตัว เรียนในสถาบันเท่านั้น
 • มาตรฐานอาจารย์สถาบัน
 • สามารถใช้เครื่องมือใน Personal Training Zone ได้ทั้งหมด เหมือนกรณีลงทะเบียน HIT-THE-TARGET CU-TEP (Full Package)
 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์นักเรียนในการเปลี่ยนแปลง/เลื่อน/ยกเลิก/ชดเชย วันและเวลาในการเรียนไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน Private Course

ขั้นตอนการลงทะเบียน CUTEP Private Course

Online Courses [93% Success Rate] บน Online Platform ที่ดีที่สุด

ทำความเข้าใจสภาวะการเรียนในอุดมคติ เบื้องหลังความสำเร็จสูงสุด 93%

ผู้สอนออกแบบหลักสูตรบนประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี ให้มีวิธีการฝึกชัดเจนและตรงกับข้อสอบ CU-TEP มากที่สุด โดยจัดการเรียนสดไว้ 1 วันเต็มต่อสัปดาห์ บนความคาดหวัง ถึงการทบทวน ทำแบบฝึกหัดพิเศษ เข้าใช้ Lab รวมถึงฝึกเพิ่มทักษะด้านคำศัพท์และการฟัง ด้วย Home Software เพื่อล้างจุดอ่อนทั้งหมดก่อนเข้า Session สด ในสัปดาห์ต่อไป ... อย่างไรก็ตาม ตลอด 6 ปี ที่ผ่านมา พบว่า มีเพียง 17% เท่านั้นที่ปฏิบัติตาม Guidebook นี้ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากติดเรียน ติดงาน เดินทางไม่สะดวก ทำให้สถิติความสำเร็จ (6 ปี จากนักเรียน 3,547 คน) หยุดอยู่ที่ 86% ทั้งๆ ที่ควรขึ้นไปได้สูงกว่านี้

การเรียนในแบบ Online จึงอยู่บนจังหวะการเรียนในอุดมคตินี้ นอกจากนั้น ยังดำเนินการสอนตาม Standard Lesson Plan ด้วยอาจารย์ต้นฉบับ 100% บนการควบคุมคุณภาพวีดีโอผ่านการตัดต่อ เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์สูงสุด

เคล็ดไม่ลับเรียน Online ให้ได้ผล 100% ... Click >>

คำแนะนำการใช้ Online Platform .. คลิกที่นี่เลยครับ
1

100% Online Full Package รับรองผล 80+
คอร์สรับรองผลอันดับ 1 กว่า 6 ปี โดยองค์กรชั้นนำ กับจังหวะการเรียนในอุดมคติ ให้ผลลัพท์สูงกว่า 93%
กลยุทธ์ + ข้อสอบจริง 3 ระดับ ครบทุก Part 37.5 Hrs + เนื้อหา/ข้อสอบเสริม 50 Hrs + SoftwareGuaranteed

14,500 8,700 Baht
(กรอกฟอร์มเพื่อรับคูปอง)
More Info >>

Hit-the-Target CU-TEP - 100% Online Full Package รับรองผล 80+
คอร์สยอดนิยม Full Package กับสภาวะการเรียนในอุดมคติ ที่ให้ผลลัพท์สูงที่สุดกว่า 93%

ครอบคลุมทุกพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ และคำศัพท์สำคัญเฉพาะการสอบ CU-TEP เพื่อต่อยอดด้วยขั้นตอนการทำโจทย์ทุก Parts อย่างเป็นระบบ พัฒนาผ่านแบบฝึกหัดไล่ระดับความยาก 3 Steps เพื่อทราบและแก้ไขข้อบกพร่องก่อนขึ้นสู่ Level ต่อไป ตาม Guidebook พร้อมกลยุทธ์และเทคนิคบริหารเวลาครบชุด

เนื้อหาหลักสูตรโดยสังเขป คลิก >>
 • เรียนรู้ครอบคลุมโดยละเอียดไล่ Step ตั้งแต่ Basic - Advanced ทั้ง 3 ทักษะการสอบ
 • ปูพื้นฐาน Grammar ก่อนเรียน ด้วยการสร้าง Linkage โครงสร้างทางภาษาที่จำเป็นในการต่อยอดเทคนิคพิชิตโจทย์
 • มี Algorithm (Step-by-Step) ชัดเจน เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง สำหรับทำคะแนนในทุกทักษะการสอบ จากงานวิจัยข้อสอบ CU-TEP กว่า 10 ปี เข้าถึงแก่นผู้ออกข้อสอบ เข้าใจทิศทางการคิด รู้ทันทุกผู้ออกข้อสอบว่าข้อใดวัดคะแนนระดับใด ทำให้สามารถวางเป้าหมายคะแนนได้แม่นยำ
 • ฝึกข้อสอบเฉพาะสถาบันกว่า 1000 ข้อ ไล่ระดับความยาก 3 ระดับ ครอบคลุมทุกรูปแบบการออกข้อสอบ ทำให้แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด
 • วิชามารเลี่ยงโจทย์ลวงในทุก Part และเคล็ดลับตัด Choice หลอก เพิ่ม % เดา choice อย่างมีหลักการ
 • เคล็ดลับ Effective Reading อ่านไม่ถึงครึ่งก็สอบได้ และเทคนิคเลือกวิธีอ่าน Passage แก้ปัญหาทำข้อสอบไม่ทัน และโดนเบี่ยงประเด็น
 • จับประเด็นการฟัง - Checklist อย่างไร รู้เรื่องก่อนเริ่มฟัง และ Question and Choice Pattern Analysis เพิ่ม Concentration ขณะฟังและเข้าใจวิธีการวางกลลวง
 • เทคนิคเพิ่มคะแนนในเวลาจำกัดด้วย Priority Focus Technique และ Effective Time Management
 • ประเมินผลรายบุคคลโดยอาจารย์ ระหว่างและหลังจบหลักสูตรตาม Readiness Checklist เพื่อเสริมทักษะถูกจุดใน Computer Lab และ Home Software
จุดเด่น

Full Package ยอดนิยมกว่า 6 ปี บนสถิติความสำเร็จ 86% จากนักเรียนและองค์กรทั่วประเทศกว่า 5,000 คน [ศึกษาระบบการเรียน Full Package ... Click >>] สู่ Online Course ลบข้อจำกัดการเรียนและสร้างจังหวะการเรียนที่สมบูรณ์แบบ ดังนี้

 • สามารถดำเนินหลักสูตรอย่างเป็นลำดับและระบบตามที่ผู้ออกแบบหลักสูตรต้องการทุกประการ (Full Package) ซึ่งโดยปกติ นักเรียนที่เรียนสดเพียง 17% เท่านั้น ที่สามารถปฏิบัติตาม Success Map ได้อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ มีนักเรียนถึง 83% ที่มีข้อจำกัดด้านเวลา ทำให้ไม่สามารถเติม Input ด้วย Grammar Brain Map ตามคำแนะนำหลังทำ Level Test ได้สมบูรณ์ก่อนเข้าเรียน Session 1 อีกทั้งระหว่างเรียนสด 1 วันต่อสัปดาห์ ไม่สามารถทบทวน ทำการบ้านและใช้ Lab ได้ทัน ก่อนคลาสสดในสัปดาห์ต่อไป ทำให้จุดบกดพร่องติดพันไปในคลาสสดต่อๆ ไป และขาดการทำข้อสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อครอบคลุมทุกลูกเล่นพิเศษอีก 4 ชุด หลังจบการเรียนสด เป็นผลให้เกิด 14% ของนักเรียนที่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย (สถิติสอบผ่าน 86% ตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ)
 • สามารถบริหารจัดการเวลาได้เอง ในระหว่างเรียนสามารถหยุดหรือซ้ำได้ตลอดระยะเวลา
 • ผู้เรียนพึงพอใจกับอาจารย์ต้นฉบับผู้คิดค้นหลักสูตรและถ่ายทอดผ่าน Blog, YouTube Channel และ สื่อต่างๆ มากกว่า แม้อาจารย์แต่ละท่านจะถูกคัดเลือกมาอย่างดี และควบคุมโดย Standard Lesson Plan และ VDO ต้นแบบก็ตาม
 • ยังคงใช้งานร่วมกับ Software ฝึกฟัง และ Software เปลี่ยนความจำระยะสั้นให้เป็นความจำถาวรสำหรับคำศัพท์ในกลุ่มเฉพาะสำหรับการสอบนั้นๆ
ข้อจำกัด
 • ไม่สามารถ Interact กับอาจารย์ได้ทันที (นักเรียนสามารถดูระบบการสอบถามจาก คำแนะนำการใช้ Online Platform)
 • ผู้เรียนต้องมีวินัยสูง เนื่องจากขาดแรงกระตุ้นจากอาจารย์ในห้องเรียนสด
ราคา 14,500
กรอกฟอร์มรับรายละเอียดและคูปองส่วนลด 40% ทาง E-Mail [100 ท่านเท่านั้น]
การรับรองผล
 1. สามารถเรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ในระยะเวลา 150 วัน
 2. หากสอบแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ สามารถส่งคะแนนเพื่อต่ออายุหลักสูตรได้ 150 วัน
 3. ได้ผลลัพธ์ตามระบบรับรองผลคะแนน สามารถส่งคะแนนเพื่อรับค่าลงทะเบียนคืน 50%
อาจารย์โจฝากถึงผู้เรียน

"ผู้เรียนเริ่มจากมีความฝัน มีเป้าหมายคะแนน และการจะรักษาเป้าหมายคะแนนนั้น จำเป็นต้องเริ่มจากทัศนคติที่ถูกต้อง ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ คือข้อสอบวัดทักษะ ไม่ใช่ความจำ การเดินไปตามทางลัดที่แต่ละสถาบันจัดเตรียมเป็นสิ่งที่ดี (พิสูจน์ทางลัดนั้นจากสไตล์การสอนและ Course Outline) อย่างไรก็ตาม ระหว่างทางลัดนั้น แต่ละท่านเจอขวากหนามไม่เหมือนกัน และถ้าเรายังไม่แกร่งพอจะก้าวต่อ เราควรมีเนื้อหาเสริมเปรียบดังเวทีฝึกฝนเพิ่มเติมก่อนเจอด่านต่อไปที่แข็งแกร่งกว่าหรือไม่ หรือ จะติดกับคำว่ารับรองผล โดยขาดเหตุผลเบื้องหลังของการรับรองผลนั้น ใครก็พูดได้ คำว่า “รับรองผล” และให้เรียนซ้ำใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน หากแต่เป็นการเรียนซ้ำแบบเดิม เนื้อหาเดิม แบบฝึกหัดเดิม ซึ่งความเข้าใจมีอยู่แล้ว และจากประสบการณ์ที่ผ่านมานักเรียนเหล่านั้นก็เลิกเรียนซ้ำไปเอง พร้อมกับความฝันที่เลือนลางกว่าเดิม"

อาจารย์โจ
หัวหน้าหลักสูตร CU-TEP
เนื้อหาคอร์ส Hit-the-Target CUTEP [Full Package]
  Grammar Brain Map [Basic Course] 10 Hours
  Hit-the-Target CU-TEP 82.5 Hours
 

หมายเหตุ นักเรียนจะ Focus การเรียนในหลักสูตร CU-TEP ในส่วน Standard 37.5 ชั่วโมง (Session 1-15) เป็นหลัก อย่างไรก็ตามเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของผู้เรียนซึ่งมีพื้นฐานและเป้าหมายต่างกัน หลักสูตรจึงจัดทำเนื้อหาเสริมในส่วน Expansion Pack ให้ผู้เรียนเพิ่มเติมประมาณ 45 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้เรียนควรปฏิบัติตามคำแนะนำจาก Guidebook อย่างเคร่งครัด

  CU-TEP Guidebook ดาวน์โหลด CUTEP Guidebook >>
CU-TEP Guidebook ดาวน์โหลด CU-TEP Full Package Course Summary >>
เครื่องมือเสริม
Expansion Pack Grammar Brain Map 10 Hours - เติม Input ก่อนเริ่มเรียน CUTEP Session 1
Weakness Elimination Program – กำจัดจุดอ่อนระหว่างเรียน CUTEP 15 Sessions หลัก
Examination Series – เพิ่มประสิทธิภาพด้วยข้อสอบจริงทุกรูปแบบ + กลยุทธ์ 4 ชุด
Software Listening Muscle Buildup – ฝึกทักษะการฟังก่อนรับเทคนิคเฉพาะใน Session 10
WORD ME UP Interactive Vocab Software – สร้างความจำถาวร ศัพท์ CUTEP 600 คำ
Learning Process Click >>

หมายเหตุ >> ขั้นตอนที่ 3 Standard Course เปลี่ยนจากการเรียนสดมาเป็น VDO Online 37.5 ชั่วโมง และเปลี่ยนการปรับจุดอ่อนผ่าน Computer Lab อีก 60 ชั่วโมง เป็นการเรียนผ่าน Online Platform เช่นกัน

Course Outline Click >>

เข้าสู่ Online Platform >> Click ที่นี่เลยครับ

ENG ME UP Course Square

ENG ME UP Online Course Powered by Course Square

ท่านอาจเลือกซื้อแยกระหว่าง CU-TEP Standard Course และ Expansion Pack
2

100% Online Standard Course รับรองผล 80+ บนสถิติสอบผ่าน 86%
คอร์สมาตรฐาน กลยุทธ์ CU-TEP ทุก Part + ข้อสอบ 3 ระดับความยาก 37.5 Hrs + 2 Software
 Guaranteed

8,500 5,950 Baht
(กรอกฟอร์มเพื่อรับคูปอง)
More Info >>
3

100% Online Expansion Pack [Grammar Brain Map + Extra Exercise/Exam = 50 Hrs]
Pack เสริม เพิ่ม แบบฝึกหัดและชุดข้อสอบจริงพร้อมกลยุทธ์ เติมเต็ม Guidebook
 

6,000 4,200 Baht
(กรอกฟอร์มเพื่อรับคูปอง)
More Info >>
ท่านอาจซื้อแยกเฉพาะ Part ที่ท่านสนใจหรือต้องการปรับปรุงคะแนนในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
4

100% Online Grammar Brain Map [Pre-Course ปรับพื้นฐาน = 15 Hrs]
สร้าง Input เตรียมเข้าสู่ คอร์สกลยุทธ์ CU-TEP ด้วยแผนภาพ Grammar ตามลำดับความสำคัญ
 

3,500 Baht
(รวมอยู่ในคอร์ส แบบที่ 1 & 3 แล้ว)
More Info >>
5

100% Online Writing Part [Error Detection : Algorithm + 3 Level Exam = 22 Hrs]
Step-by-Step ทำโจทย์ไม่แปล ตะลุยข้อสอบ 3 ระดับความยาก
 

4,900 3,430 Baht
(กรอกฟอร์มเพื่อรับคูปอง)
More Info >>
6

100% Online Reading Part [Strategies + Vocab + 3 Level Exam = 16 Hrs]
เทคนิคอ่านไม่ถึงครึ่งก็ตอบได้ ตะลุยโจทย์และคำศัพท์ทุกรูปแบบ
 

4,200 2,940 Baht
(กรอกฟอร์มเพื่อรับคูปอง)
More Info >>
7

100% Listening Part [Techniques + Pattern + 3 Level Exam = 7 Hrs]
เทคนิคจับประเด็น เพิ่มคะแนน Listening อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องฟังออกทั้ง 100%
 

2,400 1,680 Baht
(กรอกฟอร์มเพื่อรับคูปอง)
More Info >>
8

100% Online Examination Series [Real Exam with Strategies = 26 Hrs]
ตะลุยข้อสอบเก่า 4 ชุด พร้อมกลยุทธ์การบริหารเวลาและเทคนิคการเดา
 

4,500 3,150 Baht
(กรอกฟอร์มเพื่อรับคูปอง)
More Info >>

กรอกฟอร์มรับรายเอียดเพิ่มเติมทาง E-Mail
พร้อมรับ รหัสส่วนลด 40% [100 สิทธิ์เท่านั้น]*

*สำหรับคอร์ส Full Package ประเภทที่ 1 เท่านั้น [ในส่วนคอร์สอื่นๆ (2-8) ท่านสามารถส่ง SMS มาที่ 092-246-2196 โดยระบุ "ขอรหัสส่วนลด แล้วตามด้วยหมายเลขคอร์ส" เพื่อรับรหัสส่วนลด 30%]
0
0
0
8