เรียนติวสอบ CUTEP สด ออนไลน์ ไพรเวท การันตี 80+ โดยทีมซียูเทพจุฬาฯ 100%

FREQUENTLY ASKED QUESTION – CUTEP COURSES

“Openness” finally turns the BEST standard into the BEST RESULT ENG ME UP ที่เดียวที่กล้าเปิดเผยโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมือ และสไตล์การสอนทุกมิติอย่างตรงไปตรงมา

การศึกษาไม่ใช่สินค้า อย่าฝากอนาคตไว้ที่คำโฆษณา … ความจริงใจ และการเปิดเผยข้อมูลทุกมิติอย่างตรงไปตรงมา เป็นสิ่งที่ ENG ME UP ยึดถือมาตลอด 6 ปี โดยอาจารย์โจผู้ก่อตั้ง ได้ให้หลักดำเนินการไว้ว่า “ความเข้าใจที่ตรงกัน นำมาซึ่งบรรยากาศการเรียนที่เปิด และสามารถมุ่งมั่นไปสู่ผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสียรายได้ส่วนหนึ่ง อันเนื่องมาจากนักเรียนเข้าใจรูปแบบการสอนโดยละเอียดทั้งหมด แล้วไม่ถูกใจ ไม่ใช่สไตล์ที่เขาชอบ ดีกว่า เกลี้ยกล่อมให้ได้รายได้ส่วนนั้นมาแต่สูญเสียความพึงพอใจ และคำว่า Family ไป”

1. Course CU-TEP ที่ ENG ME UP มีแบบไหนบ้าง

ENG ME UP วาง Position โดยการเป็น Expert ทางด้าน CU-TEP มิใช่สถาบันภาษาทั่วไปแต่อย่างใด จึงได้คิดค้นพัฒนาจากประสบการณ์ พัฒนาหลักสูตรมากมายเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนทุกรูปแบบ ทั้งนักเรียนที่มีพื้นฐานหรือเป้าหมายต่างกัน นักเรียนที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีพื้นฐานในระดับดีต้องการเสริมเพียงบางจุด

2. Course ไหนรับรองผลบ้าง

คอร์สที่ระบุคำว่า Full Package ในหลักสูตรเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น 100% Live Full Package, VDO Mixed Full Package หรือ 100% Online Full Package

อย่าตกเป็นเหยื่อการตลาดคำว่า “รับรองผล” สละเวลาทำความเข้าใจระบบรับรองผลที่จับต้องได้ วัดผลได้จริง

“คำว่า “รับรองผล” ใครๆ ก็พูดได้ ไม่ผ่านเรียนซ้ำ … ถามว่า เรียนซ้ำในเนื้อหาเดิม เทคนิคเดิม แบบฝึกหัดเดิม ให้ประโยชน์จริงหรือ? … Full Package คอร์สเดียวที่มี Agenda และ Checklist ให้ผู้เรียนทราบจุดอ่อนตนเองในระหว่างเดินไปบนทางลัดอย่างชัดเจน เพื่อปรับจุดอ่อน ก่อน-ระหว่าง-หลัง เรียน 15 Sessions หลัก [Standard Course] อีกกว่า 50 ชั่วโมง และ Software สร้างความจำถาวรคำศัพท์เฉพาะ CU-TEP 600 คำ และสร้างทักษะการฟัง 4 ระดับ … เรียกได้ว่าแม่นยำกับข้อสอบที่สุดและไม่ต้องเสียเวลาไปหาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ไหนอีก”

หมายเหตุ การรับรองผล CU-TEP 80+ ของ ENG ME UP ใน Full Package เป็นการรับรองผลที่ต้องได้ 80+ จริง อันเกิดจากกระบวนการสร้างหลักสูตรบนเงื่อนไขคะแนน 80+ โดยสร้าง Checklist และเนื้อหาพร้อมเครื่องมือสนับสนุน ดังนั้นหากนักเรียนเดินไปตาม Guidebook อย่างเคร่งครัด ไม่โกงตัวเอง ก็สามารถทำคะแนน 80+ ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม นักเรียนอาจพบอุปสรรคด้านเวลาในช่วงที่ลงทะเบียนไว้ ทางสถาบันจึงจัดระบบรับรองผลเพื่อความยืดหยุ่นไว้ดังนี้

 • 100% Live Full Package สามารถเข้าเรียนซ้ำ และใช้ทุกเครื่องมือได้ไม่จำกัดใน 6 เดือน (Buffet) เงื่อนไข นักเรียนต้องเข้า Class เรียนสดครบทั้ง 100% เท่านั้น
 • 100% Online Full Package สามารถต่ออายุ เพิ่มได้อีก 150 วัน (จากเดิม 150 วัน) เงื่อนไข นักเรียนแสดงผลสอบที่ตำกว่า 80 หรือต่ำกว่าเป้าหมาย ภายใน 150 วันแรก

3. ทำไมกล้ารับรองผล 100% มีระบบอะไรเป็นรูปธรรมหรือปล่าว เรียนซ้ำในแบบเดิมเหมือนทื่อืนๆ หรือเปล่าคะ

อย่าตกเป็นเหยื่อการตลาดคำว่า “รับรองผล” สละเวลาทำความเข้าใจระบบรับรองผลที่จับต้องได้ วัดผลได้จริง

“คำว่า “รับรองผล” ใครๆ ก็พูดได้ ไม่ผ่านเรียนซ้ำ … ถามว่า เรียนซ้ำในเนื้อหาเดิม เทคนิคเดิม แบบฝึกหัดเดิม ให้ประโยชน์จริงหรือ? … Full Package คอร์สเดียวที่มี Agenda และ Checklist ให้ผู้เรียนทราบจุดอ่อนตนเองในระหว่างเดินไปบนทางลัดอย่างชัดเจน เพื่อปรับจุดอ่อน ก่อน-ระหว่าง-หลัง เรียน 15 Sessions หลัก [Standard Course] อีกกว่า 50 ชั่วโมง และ Software คำศัพท์ CU-TEP 600 คำ และสร้างทักษะการฟัง 4 ระดับ … เรียกได้ว่าแม่นยำกับข้อสอบที่สุดและไม่ต้องเสียเวลาไปหาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ไหนอีก”

องค์ประกอบ Full Package เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนกว่า 5000 คน และกว่า 10 องค์กรชั้นนำ
 • Standard Course 15 Sessions 37.5 Hrs

  คอร์สกลยุทธ์เฉพาะสำหรับ CU-TEP
  ขั้นตอนการคิดชัดเจนทุก Part อัดแน่นด้วยเทคนิคเฉพาะ ทำข้อสอบเร็วและแม่นยำ พร้อมข้อสอบเก่า 3 ระดับความยากช่วยให้เข้าใจการออกข้อสอบชัดเจนและกำหนดกลยุทธ์ข้อสอบที่มีคะแนนเท่ากันทุกข้อได้อย่างแม่นยำ
  >>> Course Outline

 • 10 Hour Grammar Brain Map

  เติม Input ก่อนเข้าสู่คอร์สกลยุทธ์ CU-TEP [Standard Course จากข้อ 1]
  ขั้นตอนและเทคนิคจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ต้องอาศัยพื้นฐานที่ดี หรือมี Input ไปเติมนั่นเอง เพราะพื้นฐานต่างกัน นักเรียนอาจมีความจำเป็นในการเรียน 10 ชั่วโมงนี้ ต่างกันตามผล Level Test
  >>> Grammar Brain Map Page

 • 15 Hour Extra Exercise

  แก้ไขจุดอ่อนเตรียมพร้อมรับเทคนิคระดับต่อไป
  ในระหว่างเรียน 15 Sessions หลัก [Standard Course ในข้อ 1] จุดอ่อนของแต่ละท่านจะปรากฏชัดเจนก่อนขึ้นแบบฝึกหัดในระดับ Intermediate และ Advanced ผู้เรียนจำเป็นต้องจัดการจุดอ่อนใน Level นั้นๆ ตามคำแนะนำใน CUTEP 80+ Guidebook เสียก่อน

 • Examination Series

  ตะลุยข้อสอบจริงเพิ่ม 4 ชุด เตรียมพร้อมขั้นสุดท้าย
  ขั้นตอนแม่น เนื้อหาปึ้ก ปรับจุดอ่อนครบทุก Part เตรียมพร้อมก่อนลงสนามจริงด้วย Simulation Exam อีก 4 ชุด ซ้อมใหญ่พร้อมกลยุทธ์ครบทุกรูปแบบ… แม่นไม่พอ ต้องเร็วและอึดด้วย

 • WORD ME UP Vocab Software

  สร้างความจำถาวร คำศัพท์เฉพาะ CU-TEP 600 คำ
  Structure ดี วิเคราะห์ได้หมด แต่คำศัพท์โบ๋ ก็ไปไม่สุด เปลี่ยนรูปแบบการท่องศัพท์เดิมๆ ด้วย Interactive Software

 • Listening Muscle Build-up

  เตรียมหู ก่อนรับ Focus Technique ส่วน Listening
  คุ้นชินกับสำเนียง ความไว รูปแบบ ด้วยการฝึกฝน 4 ระดับ เพื่อเตรียมหูให้พร้อมสำหรับเทคนิคพิชิต CUTEP Listening ข้อสอบการฟังที่เหมือนจะยาก แต่เต็มไปด้วย Pattern

  ศึกษากระบวนการเรียนโดยละเอียด

  A. Learning Process >>
  B. CUTEP Full Package Course Outline Summary >>>

4. เรียนจบจะได้ 80+ เลยไหม

หลักสูตร Hit-the-Target CUTEP ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเสมือน คู่มือเล่นเกมส์เฉพาะ CU-TEP เรียกได้ว่า เป็นการ “รู้เขา” ทั้งหมดแล้ว ตลอด Standard Course ทั้ง 37.5 ชั่วโมง ที่มีขั้นตอนการคิด เทคนิคกลยุทธ์อย่างชัดเจน รวมถึงข้อสอบที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับความยาก อย่างไรก็ตาม การ “รู้เรา” มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า กล่าวคือ ผู้เรียนเป็นอีกส่วนสำคัญ ที่จะเปิดใจ และ Check จุดอ่อนและข้อบกพร่องเพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์ในแต่ละ Session ก่อนที่จะขึ้นบทเรียนใน Session ต่อไป ด้วยการปรับแก้หรือพัฒนาจุดอ่อนนั้นๆ อย่างจำเพาะและถูกจุด ตามคำแนะนำใน CU-TEP 80+ Guidebook โดยผู้เรียน มีเครื่องมืออีกหลายส่วนกว่า 100 ชั่วโมงให้ฝึกฝน [ศึกษาองค์ประกอบ CU-TEP Full Package ได้จากข้อ 3]

ทั้งนี้ จากนักเรียนใน Full Package 3,547 คน พบว่า 87% บรรลุเป้าหมายการสอบตั้งแต่ครั้งแรก [วัดจากเป้าหมายของแต่ละท่าน ซึ่งอาจแตกต่างกัน อันมีผลต่อความหนักหน่วงของตัวชี้วัดระหว่างเรียน]

“จากประสบการณ์พบว่า นักเรียน ระดับมัธยม มักมีพื้นฐานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากเป็นช่วงเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย หลายท่านเรียนเฉพาะ Standard Course 37.5 Hrs หรือแม้แต่ซ่อมแซมบาง Part อย่างถูกจุด ก็สามารถทำคะแนนได้เกิน 80+ ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่เกิน 70% ของสถาบัน เป็นนักเรียนระดับ มหาวิทยาลัยและวัยทำงาน พื้นฐานอาจไม่ค่อยดีนัก แต่กลับพบว่า สถิติการสอบผ่านตามเป้าหมายที่วางไว้ สูงเทียบเท่ากับนักเรียนกลุ่มแรก ทั้งนี้เนื่องมาจากการ “รู้เรา” จึงเปิดใจ และตั้งใจจริง ทำงานอย่างหนักในทุกส่วนเครื่องมือของ Full Package”

ENG ME UP Team

5. ใช้เวลาเรียนนานแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ผู้เรียนเลือก
 • In-School Course คอร์สในสถาบัน

  ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ ++ กล่าวคือ ตารางเรียนส่วนสด หรือ Standard Course 37.5 Hrs ถูกกำหนดเอาไว้ชัดเจนในวันเสาร์ 9.00 – 17.30 วันละ 7.5 Hrs [เช็คตารางเรียนจากเมนู Type & Schedule] อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนต้องปรับพื้นฐาน Grammar Brain Map 8-15 ชั่วโมง ขึ้นกับพื้นฐานและผล Level Test ก่อนเริ่มเรียนสด Session 1 และในระหว่าง 5 สัปดาห์ ผู้เรียนยังคงต้อง ทบทวน สำรวจจุดอ่อนผ่าน Checklist ทำการบ้านและจองเวลาเข้าใช้ Personal Computer Lab หรือ Online Platform (ขึ้นอยู่กับ Package) และ Home Software ตาม Guidebook อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้จุดอ่อนติดพันไปใน Session สด สัปดาห์ต่อๆ ไป [ผ่านไป 2-3 Weeks นักเรียนที่ตั้งใจเข้ามาปรับจุดอ่อนจะโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจน โดยไม่เกี่ยวว่าพื้นฐานเริ่มต้นเป็นอย่างไร] และเมื่อขจัดจุดอ่อนทั้งหมด พร้อมสำหรับ Simulation Exam ชุดที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 5 หรือสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนสด นักเรียนจะทราบว่าพร้อมสอบจริงมากน้อยแค่ไหน และการทำ Simulation Exam เพิ่มเติมอีก 3 ชุด เพื่อเก็บทุกลูกเล่นของข้อสอบ ยังคงเป็นเรื่องจำเป็นหลังจากจบสัปดาห์ที่ 5
  จาก Process ดังกล่าว ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จ (จากพื้นฐานน้อย) ใช้เวลาราว 7-10 สัปดาห์

 • Anywhere Course

  ผู้เรียนสามารถ วางแผนและกำหนดเวลาเรียนได้เอง 100% เนื่องจาก สามารถเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ ซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอด 150 วัน (ต่อเวลาได้อีก 150 วัน หากยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย) จึงตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการผลสอบอย่างเร่งด่วน หรือมีเวลาว่างไม่ตรงกับรอบในสถาบัน รวมถึงผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง และต้องการเรียนกับอาจารย์ผู้ก่อตั้ง 100% อีกด้วย จึงเป็นที่นิยมและให้ผลลัพธ์ที่สูงกว่าการเรียนในสถาบันที่ 93% โดยมีเหตุผลหลักที่จังหวะการเรียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญไม่น้อยกว่า เนื้อหา เทคนิค และเครื่องมือ กล่าวคือ นักเรียนสามารถปรับจุดอ่อนและพร้อมสำหรับการขึ้นสู่เนื้อหาใน Session ต่อๆ ไป ต่างกับคอร์สในสถาบัน ที่นักเรียนต้องเข้าเรียน Session หลักต่อไป ตามตารางเรียนที่กำหนด แม้ว่านักเรียนยังไม่ได้ปรับจุดอ่อนใดๆ ก็ตาม [เนื้อหาใน Session หลัก มีความต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของพื้นฐาน เทคนิค และข้อสอบที่จะไต่ละระดับความยากขึ้นไป 3 ระดับ]

6. เรียนแล้วสอบผ่านกันมากน้อยแค่ไหน มีหลักฐานไหม

อัตราการบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ [จากตัวอย่างนักเรียน 5,684 คน ในช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูล 10 ปี] มีดังนี้

Standard Course [แบบเรียนสด และแบบเรียนผ่าน Online]76 %

100% Live Full Package86 %

100% Online Full Package93 %

ทั้งนี้สามารถรับชมส่วนหนึ่งของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ
พร้อมบทสัมภาษณ์ CU-TEP 80+ พวกเขาทำได้อย่างไร ได้ที่นี่ >>

ชมภาพความประทับใจ และเป็นส่วนหนึ่งของ ENG ME UP Family ได้ที่นี่ >>

7. Online ต่างจากคอร์สสดมากไหม ทำไมถึงให้ผลดีกว่าคอร์สในสถาบัน ทั้งๆ ที่ไม่ได้เจออาจารย์ตัวเป็นๆ

จุดอ่อนคอร์สในสถาบัน … จังหวะการเรียน ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จในการเรียน Full Package

เนื่องจากเนื้อหาใน CUTEP Standard 37.5 ชั่วโมง มีความต่อเนื่องและเพิ่มระดับความเข้มข้น 3 ระดับ การสำรวจข้อบกพร่องผ่าน Checklist [CU-TEP 80+ Guidebook] และขจัดจุดอ่อนนั้นด้วย 50 ชั่วโมงเสริม รวมถึง Software คำศัพท์ และทักษะการฟัง เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการบรรลุเป้าหมาย โดยไม่สนใจว่า วันแรกที่เข้ามาเริ่มเรียนจะพื้นฐานน้อยเพียงไร… อย่างไรก็ตาม จากสถิติ 6 ปี (จากนักเรียนในสถาบัน 3,547 คน) พบว่ามีเพียง 17% ที่จอง Lab เพื่อปรับจุดอ่อนก่อนขึ้น Session สอนสดในครั้งต่อไป (ทุกๆ วันเสาร์) อย่างครบถ้วน ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและการเดินทาง ทำให้สถิติความสำเร็จหยุดอยู่ที่ 86%

Anywhere Courses

Driving Factors ปัจจัยเพิ่มสถิติสอบผ่าน 93% … ไม่ได้เจอตัวเป็นๆ แต่กลับทำได้ดีกว่า

 • จังหวะการเรียนในอุดมคติ

  ลบจุดอ่อนคอร์สในสถาบันข้างต้นได้ 100%

  ผู้เรียนสามารถปรับพื้นฐาน Grammar 10 ชั่วโมง ตามผล Level Test ก่อนเข้าสู่ CU-TEP Strategies ใน Session 1 รวมถึงสามารถขจัดจุดอ่อนตาม Checklist ได้อย่างครบถ้วนก่อนเข้าสู่เนื้อหาในระดับ Intermediate และ Advanced ใน Session ต่อๆ ไป

 • บริหารเวลาเองได้ 100%

  เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตัดปัญหาการเดินทาง และเรียนซ้ำได้ทันที

  ผู้เรียนสามารถทวนเนื้อหาซ้ำได้ทุกส่วนตลอด 150 วัน : การกด “หยุด” เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม หรือกด “ย้อน” เพื่อทวนเนื้อหาที่ตามไม่ทันได้ทันที หรือแม้แต่การย้อนทวนก่อนขึ้น Session ต่อไป (กรณีติดงานและไม่ได้เข้าเรียนต่อเนื่อง) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ

 • อาจารย์ต้นฉบับ 100%

  มั่นใจด้วยสไตล์การสอนที่ท่านถูกใจบน YouTube/ Blog

  VDO ทุกส่วน ถ่ายทอด และควบคุมการตัดต่อโดยอาจารย์ผู้คิดค้นหลักสูตร มีการ Update เนื้อหาตลอดเวลา ทำให้ได้หลักสูตรที่ครบถ้วนสอดคล้องตาม Standard Lesson Plan 100% [บ่อยครั้งที่นักเรียนในรอบสด ไม่ Click กับสไตล์ของอาจารย์ท่านอื่นๆ และพอใจกว่าเมื่อทวนซ้ำด้วย VDO จากอาจารย์ต้นแบบ]

 • ระบบรับรองผลที่จับต้องได้ 100%

  สถิติสอบผ่าน 93% แซงทุกรูปแบบการเรียน ในรอบ 6 ปี

  ด้วยองค์ประกอบ Full Package ข้างต้น ประกอบกับจังหวะการเรียนในอุดมคติในข้อ 1 ควบคุมผ่าน Checklist จาก CU-TEP 80+ Guidebook นำมาสู่สถิติสอบผ่านสูงสุด อย่างไรก็ตาม หากผู้เรียนไปสอบภายใน 150 วัน และไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ สามารถยื่นผลคะแนนเพื่อต่ออายุได้อีก 150 วัน

 • Online Platform ระดับประเทศ

  สะดวกเสมือนเรียนสด เชื่อถือได้ 100%

  มาตรฐานการเรียน Online ระบบ Streaming จาก CourseSquare.co ตลาดคอร์สเรียนออนไลน์ระดับประเทศ จดทะเบียนถูกต้องและได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานนวัตกรรมและส่งเสริมซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA) พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานมากมายที่ช่วยสร้างความต่อเนื่องและการจดจำระหว่างเรียน เสมือนการเรียนสด พร้อม Function ถามตอบ

 • Facebook Private Group

  เหมือนมีอาจารย์อยู่ข้างๆ 24 Hrs

  สิทธิพิเศษเฉพาะ Online Course กลุ่มติว CU-TEP บน Facebook ให้คุณอยู่กับอาจารย์โจและอาจารย์ก้อง Expert ด้าน CU-TEP กว่า 10 ปี ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมพูดคุยภาษาเดียวกัน กับผู้มีฝันเดียวกัน แล้วจะรู้ว่า ประโยชน์ไม่ได้มีอยู่แค่ในคอร์ส

8. Online เรียนได้กี่วัน เรียนทางไหนได้บ้าง

Course Online สามารถเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ผ่าน streaming บน Online Platform ของบริษัท CourseSquare [www.coursesquare.co] ผู้ให้บริการการเรียน online มาตรฐานระดับประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบ รายละเอียด ราคา จำนวนวันที่สามารถเรียนได้ สิทธิพิเศษ และส่วนลด ของคอร์สออนไลน์ประเภทต่างๆ ได้บนหน้า Type & Schedule ของคอร์ส CU-TEP

9. สมัครและใช้งานคอร์ส Online อย่างไร

สมัครผ่านทางช่องทาง Online เท่านั้น เนื่องจาก E-School ถูกแยกบริหารจัดการโดยบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด [www.coursesquare.co] โดยผู้สนใจสามารถคลิกเข้าสู่ช่องทางของคอร์ส Online ประเภทนั้นๆ ได้จากหน้า Type & Schedule ของคอร์ส CU-TEP

10. คอร์ส Online จะมีเอกสาร หนังสือ และ Software เหมือนกันหรือไม่

ได้รับหนังสือ เอกสาร และ Software เหมือนกับคอร์สในสถาบันทุกประการ ดังนี้

1. CUTEP 80+ Guidebook

2. หนังสือ 10 Hour English Grammar Brain Map (Pre-Course)

3. Hit-the-Target CUTEP หนังสือสำหรับ CUTEP Standard Course (15 Sessions)

4. Examination Series เอกสารข้อสอบ 4 ชุด พร้อม Tape Script

5. Listening Muscle Build-up CD ฝึกทักษะการฟังก่อนรับเทคนิค Listening

6. Vocabulary Notebook

7. Idiom Pocket Book

8. WORD ME UP ซอฟแวร์สร้างความจำถาวรสำหรับศัพท์ CUTEP โดยเฉพาะ 600 คำ

หมายเหตุ

1. เอกสารประกอบการเรียนในข้อ 1-7 สามารถ Download บน Online Platform และ Print Out ใช้งานหลังชำระค่าเล่าเรียนได้ทันที

2. Username & Password สำหรับ WORD ME UP ในข้อ 8 จะถูกส่งให้ท่านทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ

3. หากนักเรียนต้องการหนังสือ, CD และเอกสารประกอบหลักสูตร (ข้อ 1-7) ทางไปรษณีย์ สามารถสั่งซื้อได้ที่ englishmeup@gmail.com ในราคาชุดละ 890 บาท (หลังสมัคร 100% Online Full Package เรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

11. สำหรับ Course Online ถ้ามีข้อสงสัยจะทำอย่างไร

 • ปัญหาเชิงเทคนิค

  หากท่านมีพบปัญหาในการสมัคร หรือต้องการสอบถามการชำระเงิน ปัญหาทางเทคนิค สามารถสอบถามได้ดังรายละเอียดด้านล่างครับ

  บริษัทคอร์สสแควร์ จำกัด

  Tel: 09-4052-6052

  Email: info@coursesquare.co

  Line Id: @coursesquare

 • ข้อสงสัยส่วนเนื้อหาและหลักสูตร
  • ผู้เรียนสามารถใช้ส่วน ถาม-ตอบ ดังคำแนะนำการใช้ Online Platform [ในข้อ 8] ระบบจะแจ้งมายังอาจารย์ผู้สอนทันที
  • Facebook Private Group
   เหมือนมีอาจารย์อยู่ข้างๆ 24 Hrs
   สิทธิพิเศษเฉพาะ Online Course กลุ่มติว CUTEP บน Facebook ให้คุณอยู่กับอาจารย์โจและอาจารย์ก้อง Expert ด้าน CUTEP กว่า 10 ปี ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมพูดคุยภาษาเดียวกัน กับผู้มีฝันเดียวกัน แล้วจะรู้ว่า ประโยชน์ไม่ได้มีอยู่แค่ในคอร์ส
  • Email : Contact@EnglishMeUp.com
  • Line ID: @englishmeup (มี @ ด้วยนะครับ)

12. ถ้าสอบยังไม่ผ่านจะทำยังไง

กรุณาศึกษาระบบรับรองผลเพิ่มเติมจากข้อ 2 โดย

 • Course ในสถาบัน เป็นลักษณะ Buffet 6 เดือน คือเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดทุก Zone การศึกษา โดยเงื่อนไขการรับรองผลนี้จะทำงานต่อเมื่อ ท่านเข้าเรียน Standard Course ครบทั้ง 100% ตามรอบที่ลงทะเบียน
 • คอร์ส Online Online ผู้เรียนสามารถเรียนได้ไม่จำกัดใน 150 วัน หากครบ 150 วัน หากยังสอบไม่ผ่าน สามารถส่งผลคะแนนสอบ เพื่อต่ออายุได้อีก 150 วัน โดยไม่มีเงื่อนไข

สำคัญ : ผู้ที่ปฏิบัติตาม CUTEP Guidebook 80+ อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ แก้ไขจุดบกพร่องทั้งหมดตาม Checklist ไม่ปล่อยให้จุดอ่อนเหล่านั้นติดพันไปใน Session หลักต่อไป มีสถิติสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกสูงถึง 86% สำหรับคอร์สในสถาบัน และ 93% สำหรับคอร์ส Online [ศึกษาเพิ่มเติมจากข้อ 6 และ 7]

13. อยากเรียนแค่บาง Part ได้ไหม

สามารถทำได้เฉพาะ Online Courses โดยท่านสามารถเช็คประเภท รายละเอียด ราคา และโปรโมชั่นของคอร์สย่อยต่างๆ ได้ทางหน้า Type & Schedule

14. มีคอร์สทดลองเรียนไหม

67% ของผู้ทำแบบสอบถาม … สอบ CUTEP ผ่านตามเกณฑ์ที่ต้องการ เพียงศึกษากลยุทธ์การสอบ CUTEP ขั้นตอน เทคนิค และฝึกฝนเพิ่มเติมตามคำแนะนำที่อาจารย์ฝากไว้อย่างไม่มีกั๊ก จาก CUTEP the Complete Blog โดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียว ความภาคภูมิใจของทีมางานอีกประการหนึ่งคือ บทความนี้ยังได้เพิ่มสติในการเลือกฝากอนาคตให้กับผู้ที่กำลังหาที่เรียนอีกด้วย ซึ่งถือเป็นจุดประสงค์หลักการสร้างสังคมอุดมปัญญาและความเท่าเทียมของโอกาสบนการขวนขวายเพิ่มเติมที่เหมาะสม