CU-TEP

CU-TEP

  เพิ่มคะแนน CU-TEP Reading Part ด้วยการเสริมดวง

  posted on: 25 Jul 13 16:52
  อ่านเข้าใจ อ่านไว ยังไม่พอ ต้องดวงดีด้วย น้องๆ จะเห็นว่าการทำคะแนน Part การอ่านให้ได้เยอะ โดยเฉพาะข้อสอบภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็น TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET ล้วนแต่ต้องอาศัยหลายๆ ปัจจัย หนึ่งคือ ...

  CU-TEP Listening Part กับจุดอ่อนเด็กไทย เมื่อ Pattern ไม่ปรากฎ

  posted on: 25 Jul 13 16:20
  Listening Part ตัวช่วย หรือตัวฉุด? สวัสดีครับน้องๆ บทความนี้ เราจะมาเจาะลึก Listening Part ของข้อสอบ CU-TEP กันนะครับ Part สำหรับ Part นี้มีด้วยกัน 30 ข้อ หรือคิดเป็น 25% ของข้อสอบทั้งหมดครับ โดยประกอบไปด้วยลักษณะการฟัง 3 ประเภทครับ 1. Short Conversation 15 ข้อ: ในส่วนนี้น้องๆจะได้ยินคนคุยกัน ...

  ทำข้อสอบ CU-TEP Reading ไม่ทัน หรือ รู้สึกว่าทำได้ แต่คะแนนน้อยกว่าที่คาด บทความนี้มีคำตอบ

  posted on: 25 Jul 13 16:04
  ทำข้อสอบ CUTEP Reading ไม่เคยทัน แปลไม่ออก หรือจับจุดไม่ได้กันแน่ สัดส่วนสำหรับ Reading Part ในข้อสอบ CU-TEP ถือว่าถูกให้น้ำหนักสูงมาก เมื่อเทียบกับข้อสอบประเภทอื่นๆ คือ 50% เรียกได้ว่า อยู่หรือไป ก็ขึ้นกับ Reading Part นี้เลยทีเดียว สำหรับส่วน Reading Part ในข้อสอบ CU-TEP มีด้วยกัน 3 ลักษณะการอ่าน ...

  คะแนนไม่ถึงซักที เพราะไม่รู้จักข้อสอบดีพอ

  posted on: 25 Jul 13 15:00
  วิเคราะห์ข้อสอบ CU-TEP 2013 (Writing Part) สำหรับข้อสอบ CU-TEP ในส่วนสุดท้าย ของการสอบถัดจาก Listening และ Reading Part คือ ข้อสอบส่วน Writing ซึ่งมีทั้งหมด30 ข้อ หรือ 1 ใน 4 ครับ พาร์ทนี้เป็น Error ...

  ข้อสอบ Error Detection ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

  posted on: 09 Jul 13 14:04
  3 วิชามารเพิ่มคะแนน Error Detection ข้อสอบ CU-TEP 2013 ข้อสอบ Writing Part สำหรับข้อสอบ CU-TEP ไม่มีการให้เขียน Essay ครับ เป็นการวัดทักษะการเขียนโดยอ้อม โดยที่ข้อสอบจะให้ประโยค และขีดเส้นใต้เอาไว้ 4 ข้อ ให้เราช่วยเช็คให้หน่อย ว่าข้อไหนผิด ที่เราเรียกว่า \"Error Detection\" นั่นเอง ...

  คะแนน CU-TEP 2013 เมื่อไม่มีการแปลงเป็น TOEFL Equivalent Score

  posted on: 12 Jun 13 11:12
  ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของการสอบ CU-TEP เรื่อยมาจนถึงปี 2012 ทางสถาบันภาษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศผลคะแนน CU-TEP ในลักษณะคะแนนดิบ เต็ม 120 และ ผลคะแนนเทียบเท่า TOEFL (TOEFL Equivalent Score) เต็ม 677 ไว้ให้ในใบรายงานผลด้วย ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ เนื่องจากผู้สอบสามารถนำผล CU-TEP ไปใช้แทนผลคะแนน TOEFL ได้เลย ...

- ARTICLES -