AJ JOE
จาก 12 ปีในโรงเรียน เหลือเพียง 15 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษนอกกรอบบนโลกออนไลน์ ที่เปลี่ยนทัศนด้านลบต่อภาษาอังกฤษใน 30 นาที

A. Joe, MSc. Finance
[Int'l Program] - CU

AJ KONG
วิธีการเรียนสำคัญไม่แพ้ความครบถ้วนของเนื้อหา วิเคราะห์ให้มาก จำให้น้อย สร้างความเชื่อมโยงตามลำดับความสำคัญ

A. Kong, B.A. English Major
[2nd Hon.] - SWU

 • แนะนำหลักสูตร Grammar Brain Map
 • มุมมองต่อปัญหาการเรียน Grammar ในประเทศไทย
 • Grammar Brain Map: English Main Structure
 • Grammar Brain Map: English Weapons
 • ตัวอย่างบทเรียนพิชิต 12 Tenses ใน 30 นาที ด้วย Equation
 • สมการ Tenses จำโครงสร้างได้ง่ายๆ ไม่ต้องท่อง
 • ใช้ Tenses ง่ายๆ บน Timeline + Example (PartI)
 • ใช้ Tenses ง่ายๆ บน Timeline + Example (PartII)
 • เรียน Passive Voice ใน 1 นาที จากพื้นฐานสมการ
 • เจาะลึกการใช้ Present Tenses ด้วยรูปแบบจริงในชีวิตประจำวัน
 • เจาะลึกการใช้ Past & Future Tenses ด้วยรูปแบบจริงในชีวิตประจำวัน
 • ขจัดปัญหาความสับสนการใช้ Helping Verbs ทุกรูปแบบ

15 ช.ม. ครอบคลุม Grammar 12 ชั้นปี

สถิติสอบผ่านคอร์สเตรียมสอบสูงขึ้น
จาก 80% เป็น 93%

Download Study Plan
Apply Now

VDO ความรู้สึกประทับใจของนักเรียน

 • ทำให้คิดเป็นระบบ เชื่อมโยงมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาทบทวน และสามารถนำไปต่อยอดในคอร์สเตรียมสอบได้อย่างดีเยี่ยม

  คุณทิพย์ - ปริญญาโท
  คณะวิทย์ เชื้อเพลิง จุฬาฯ

 • เนื้อหากระชับ แต่ครบถ้วน ใช้ได้จริง ไม่น่าเบื่อ จัดเวลาเองได้ ทบทวนได้ตลอด เข้าใจจุดอ่อนตัวเองก่อน ทำให้เรียนสดได้ไวขึ้นมาก

  คุณปู - สัตวแพทย์
  ร.พ. สัตว์ตลิ่งชัน

 • บทสรุป Grammar ที่นำไปใช้ได้จริงในการทำข้อสอบ เรียนด้วย VDO ก็ไม่มีปัญหาเลย อธิบายชัดเจนมาก ทั้งรูปแบบ และตัวอย่าง

  คุณเหมย
  บจก. ซีซีพี เมททอล