Corporate Language Training Course

พัฒนาบุคลากร = พัฒนาองค์กร

บริษัทของท่านทุ่มงบประมาณในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร แต่ไม่เห็นผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมหรือไม่?

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม วัดผลได้จริง ด้วยระบบ A.I. ที่ให้ผลลัพธ์เหนือการเรียนตัวต่อตัว พร้อมทีมงาน Corporate Language Training ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างชาติ พัฒนาควบคู่ ตรงเป้าทั้ง 4 ทักษะ

The first accredited "Gym Concept" language institute offering 2 steps of guarantee. The school is specialized in English test preparation courses; CUTEP, TOEIC, IELTS, and etc. Furthermore, the institution offers 4D (Four Dimensions) English programs namely 4D English for adults and children as well as corporate language training courses and on-site services.
+
A.I. ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ได้ผลเร็วที่สุดในปัจจุบัน โดยช่วยให้ผู้เรียนศึกษาภาษาอังกฤษเนื้อหา 1 ชั้นปี ได้สำเร็จภายใน 30 ชั่วโมง และเป็นระบบเดียวที่ผ่านการทดสอบประเมินผลกับผู้เรียนชาวไทยแล้วว่า ได้ผลจริง โดยใช้ข้อสอบกลางที่เป็นอิสระกับเนื้อหาในบทเรียน ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับโลก และสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย

4D Corporate Language Training Courses

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบริษัทเป็นหลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานในบริษัทหรือองค์กรของท่าน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพเหนือคู่แข่งในโลกที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจากความร่วมมือของ 2 องค์กร เพื่อตอบโจทย์ 2 ข้อใหญ่ ได้แก่

 1. พนักงานยุ่งจนไม่มีเวลาเรียนเพิ่มเติม/ หมดงบประมาณในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากมายแต่ไม่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม?

  ในสังคมปัจจุบัน เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง แม้ว่าการศึกษาภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่พนักงานและผู้บริหารในองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาศึกษาอย่างจริงจัง Insight ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ ด้วยระบบการเรียนรู้ที่ได้ผลเร็ว วัดผลได้ชัดเจน ทั้งยังสามารถเรียนที่ใดก็ได้ ประหยัดเวลาเดินทาง ทำให้ Insight เป็นวิธีการที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการพัฒนาภาษาของคนทำงาน

 2. เรียนกับ A.I. อย่างเดียวเหมาะกับคนไทยจริงหรือ?

  ระบบ A.I. แม้จะได้ผลลัพธ์ที่เร็วและมีประสิทธิภาพกว่าการเรียนแบบอื่นถึง 4 เท่า กำลังได้รับความนิยมในมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น Stanford, Harvard และปรับมาเพื่อผู้เรียนชาวเอเชียโดยเฉพาะ แต่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และตรงกับเป้าหมายขององค์กรและโครงสร้างของธุรกิจแต่ละประเภท ENGMEUP the English Gym จึงเพิ่มเติม Class สด และ Personal Coach ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้กับแต่ละองค์กร เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและเนื้อหาบทเรียนอิงอยู่บนสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

Insight Intellilearn

 1. Insight English

  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ปรับเนื้อหาการเรียนรู้ไปตามผู้เรียนแต่ละคน (ได้ผลเร็วที่สุดในปัจจุบัน) รายแรกของโลกและรายเดียวในประเทศไทย more...

 2. Intelliquest

  ระบบที่พัฒนาต่อเนื่องจาก Insight เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการแสดงผลและปฏิสัมพันธ์ในแบบเกมส์เต็มรูปแบบ more...

 3. Innovative Learning Videos

  ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับวิดีโอเพี่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะอย่างรอบด้านทั้ง

  • เทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  • รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษ (usage) อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
  • ไวยากรณ์แบบกระชับและไม่ต้องท่องจำ
  • การฟัง พูด สนทนา และออกเสียงภาษาอังกฤษ
  • อื่น ๆ อีกหลายประการ

  โดยมีรูปแบบการนำเสนอที่สนุกเพลิดเพลินช่วยทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติต่อภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น และสร้างแรงจูงใจจากการเห็นตัวอย่างรูปแบบการใช้งานภาษาในชีวิตจริง

ENG ME UP

Business Communication English

This course is a communicative course, which practices language in all skill areas (speaking, listening, reading and writing) in a business context. Lessons cover many different themes, and develop skills in all forms of business communication. Trainees will benefit by improving their general Business English, their grammar and vocabulary.

General English

This course is based on a carefully constructed language syllabus. English topics will be covered with various language areas. The course places special emphasis on the development of skills, particularly speaking & listening and concentrates on the effective use of English for international communication.

Work in English

This course provides you not only with the language you need at work, but also helping you to improve your business skills in those areas. All materials and lessons focus on work-related topics or areas of special interest, with case studies and role-playing designed to equip clients with the particular skills they need. Areas commonly included are:

หลักสูตรแบ่งตามทักษะภาษาอังกฤษ (English for Work Skills)

 • หลักสูตรการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing Skills)
 • หลักสูตรการเขียนอีเมล์ (Email Writing Skills)
 • หลักสูตรการเขียนรายงาน (Report Writing Skills) (ยังมีต่อ ลากให้ครบ)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมอบรมหรือทำงานในต่างประเทศ (Survival English)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน (Effective Presentation in English)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง (Effective Negotiation in English)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการโทรศัพท์ (Effective Telephoning in English)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม (Effective Meeting in English)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบ่งตามหน้าที่ (English for Professionals)

 • ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับลูกค้า (English for Customer Care)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (English for Sales)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานการตลาด (English for Marketing & Advertising)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบัญชี (English for Accounting)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบุคคล (English for Human Resources)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบ่งตามประเภทธุรกิจ (English for Industries)

 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการค้า (English for Commerce)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร (English for Catering Industry)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
  (English for Technical or Industrial Sector)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจพลังงาน (English for Energy Industry)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้า (English for Logistics)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (English for Tourism)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม (English for Hotel)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับภาครัฐ (English for Government Officer)

หลักสูตรเฉพาะตามความต้องการ (Topic to meet your needs)

Managed by:

LMS (Learning Management System)

ระบบรายงานผลการเรียนรู้อย่างละเอียดสำหรับผู้บริหารและผู้ดูแลการเรียนรู้ โดยผู้ดูแลสามารถเข้าไปดูความก้าวหน้าของผู้เรียนได้อย่างละเอียด พร้อมกราฟแสดงผลการเรียนรู้โดยรวมของแต่ละชั้นเรียนและทั้งองค์กร/สถาบัน

ผู้ดูแลสามารถเรียงลำดับผลการเรียนตามเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบได้ตามต้องการ และยังสามารถเจาะลึกเข้าไปดูผลการเรียนโดยละเอียดของผู้เรียนแต่ละคนได้โดยคลิกเพียงครั้งเดียว

RAR (Regular Automatic Report)

ในระบบการเรียนรู้ของ Insight จะมีการส่งรายงานผลการเรียนรู้แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้เรียนแต่ละคน และส่งตารางภาพโดยรวมให้แก่ผู้บริหารและผู้ดูแลเป็นประจำ โดยระบบดังกล่าวจะสามารถตั้งความถี่ในการส่งได้ตามต้องการ (รายวัน สัปดาห์ เดือน หรือ 3 เดือน) ซึ่งผู้รับแต่ละท่านสามารถตั้งความถี่ที่แตกต่างกันได้

MMR (Monthly Manual Report for Management)

สำหรับองค์กรที่เป็นสมาชิกรายเดือนของ Insight จะได้รับรายงานผลการเรียนรู้ที่เขียนขึ้นโดยเฉพาะสำหรับองค์กรนั้นๆ โดยมีการวิเคราะห์ผลการเรียนของพนักงานและอธิบายเปรียบเทียบอย่างละเอียดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทางผู้บริหารสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจและวางนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล

หมายเหตุ:

หลักสูตรทั้งหมดเป็น Tailor-Made Program สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของจุดประสงค์ ขนาด และงบประมาณขององค์กร เพื่อผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์องค์กรได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากที่สุด

หลักประกันความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษกับเรา

บริษัทอเมริกันชั้นนำที่มีขนาดใหญ่อันดับ 1 ใน 10 ของโลก

Insight ในบริษัทระดับโลก อย่าง Chevron

Chevron เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในห้าของสหรัฐอเมริกา มีสาขาอยู่ 180 ประเทศทั่วโลก การใช้ภาษาอังกฤษในบริษัทจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

ตั้งแต่ปี 2009 บริษัท Chevron ได้นำ Insight ไปใช้ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงาน และยังได้สั่งซื้อระบบ Insight เพื่อพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ (ขณะนี้สั่งซื้อเป็นครั้งที่ 6)

ดูตัวอย่างรายงานผลการเรียนของพนักงาน Chevron >>

    

ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "คลังสมอง" ของระบบเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Insight ใน ซอฟต์แวร์ปาร์คภาคตะวันออกเฉียงหนือ

Insight ได้ถูกนำไปใช้ในการอบรมพนักงานของซอฟต์แวร์ปาร์คภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2551

ทัศนคติต่อ Insight English ของ อ.ภาณุพงษ์ วันจันทึกผู้อำนวยการซอต์ฟแวร์ปาร์คภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

"ทางเราเลือกใช้ Insight เพื่อฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้บุคลากร ผมกำหนดให้แต่ละคนต้องทำ post-test ของ Insight และใช้ผลลัพธ์มาพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงาน เป้าหมายคือให้ทุกคนทดสอบได้ระดับ 20 ครับ"