พิสูจน์แล้วโดยบริษัทระดับโลกและสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย

 • บริษัทอเมริกันชั้นนำที่มีขนาดใหญ่อันดับ 1 ใน 10 ของโลก
  คลิกดูรายละเอียด
 • ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "คลังสมอง" ของระบบเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิกดูรายละเอียด
 • กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษา
 • โรงเรียนแสงทองวิทยา ในเครือซาเลเซียน
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
 • โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกโรงเรียนชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนอันดับ 6 ของประเทศไทย ประจำปี 2554
  ** ผลการจัดอันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2554 โดยพิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ O-net โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพททุนรัฐบาล ทุนกพ ทุนพสวท. และรางวัลชนะเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

Testimonial

 • คุณกฤษ อนฐสิรวงศ์
  Marketing & Sales Promotion Officer
  "ตั้งแต่ที่ได้มาเรียนกับ Insight ทำให้ผมเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น จากเมื่อก่อนที่พูดไม่ได้เลย เขียนไม่ได้เลย"
 • คุณขวัญชนก พัวพงษ์
  Telephone Information Officer
  "ปกติเวลาไปเรียนเป็นคอร์สก็จะเรียนแบบรวมกัน ไม่ได้ช่วยเราเหมือนตัวต่อตัวขนาดนี้ แล้วก็ช้ากว่ามากค่ะ ควรจะมีมาตั้งนานแล้ว"
 • Koravitch Narongkananukul
  วิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  "เรียนในห้องเรียน 1 ชั่วโมงอย่างมากก็ได้ไม่เกิน 60 ข้อ แต่เรียนกับ Insight English 1 ชั่วโมงได้ทำโจทย์สนุกๆ กว่า 300 ข้อ ไม่เคยเบื่อเลยครับ"